Drobečková navigace

Obec Beňov > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, nařízení, rozpočet

Usnesení zastupitelstva obce Beňov

Plan radnych zasedani 2017.doc

 Usnesení z 14. zasedání ZO dne 16.2.2017.doc
 Usnesení z 15. zasedání ZO dne 6.4.2017.doc
 Usnesení z 16. zasedání ZO dne 8.6.2017.doc
 Usnesení z 17. zasedání ZO dne 17.7.2017.doc
 Usnesení z 18. zasedání ZO dne 17.8.2017.doc
Usnesení z 19. zasedání ZO dne 12.10.2017.doc
Usnesení z 20. zasedání ZO dne 7.12.2017.doc
Usnesení z 21. zasedání ZO dne 8.2.2018.doc
Usnesení z 22. zasedání ZO dne 5.4.2018.doc
Usnesení z 23. zasedání ZO dne 7.6.2018.doc
Usnesení z 24. zasedání ZO dne 9.8.2018.doc

Cenové výměry

Cenovy vymer stocneho 2017.doc účinnost od 1.1.2017
Cenový výměr-hrobové místo.doc účinnost od 1.1.2010

OZV a nařízení obce

Evidence OZV a nařízení obce.doc
OZV 1/2016 KO[1]-2.doc  1.1.2017
OZV č. 1/2012 pohyb psů.pdf  1.10.2012
OZV č. 1/2014 o místním poplatku ze psů.pdf  15.9.2014
OZV č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf  15.9.2014
OZV č. 3/2014 o místním poplatku ze vstupného.pdf  15.9.2014

 

Název nařízení Účinnost
Nařízení obce č. 1/2012-Tržní řád 1.1.2013
Nařízení obce č. 1/2009 schůdnost chodníků 25.12.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

 

Nařízení č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Rozpočet

Rozpočet 2015.doc  
Rozpis rozpočtu 2015.doc  
Rozpočet 2016.doc  
Rozpis rozpočtu 2016.doc  
Rozpočet 2017.doc  
Rozpis rozpočtu 2017.doc  

 

Dotace a návratné finanční výpomoci

Žádost o neinvestiční dotaci.xlsx
Čestné prohlášení.doc
Čestné prohlášení o pravdivosti nákladů.docx
Finanční vyúčtování příspěvku (příloha č. 1).xls
Závěrečná zpráva.doc

              

Vyhledat v textu

15. 12. Radana

Zítra: Albína

Oznámení - Aktuality


 

Mapový portál

logo.png

Geomorava-obec-146x72.jpg

Povodňový plán obce


DSC00481.JPG

Občanská společnost DSI, o.s.

http://www.dsibenov.cz/

hudební skupina TCHOŘI

www.tchori.com

Návštěvnost stránek

304119