Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
MUDr. Radoslav Špalek oznamuje změnu ordinační doby do konce roku 2020
Obecní úřad - řádná dovolená
Ordinační doba Mudr. Skopalové Marie
Příjemné svátky vánoční a šťastný nový rok 2021
29
MUDr. Radoslav Špalek oznamuje změnu ordinační doby do konce roku 2020
Obecní úřad - řádná dovolená
Ordinační doba Mudr. Skopalové Marie
Příjemné svátky vánoční a šťastný nový rok 2021
30
MUDr. Radoslav Špalek oznamuje změnu ordinační doby do konce roku 2020
Obecní úřad - řádná dovolená
Ordinační doba Mudr. Skopalové Marie
Příjemné svátky vánoční a šťastný nový rok 2021
31
MUDr. Radoslav Špalek oznamuje změnu ordinační doby do konce roku 2020
Obecní úřad - řádná dovolená
Ordinační doba Mudr. Skopalové Marie
Příjemné svátky vánoční a šťastný nový rok 2021
1
Obecní úřad - řádná dovolená
Příjemné svátky vánoční a šťastný nový rok 2021
2
Obecní úřad - řádná dovolená
3
Obecní úřad - řádná dovolená
4
Obecní úřad - řádná dovolená
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
5
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
6
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
7
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
8
Svoz komunálního odpadu - pátek 8.1.2021
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
9
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
10
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
11
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
12
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
13
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
Pojízdná prodejna ROSNIČKA - středa 13.1.2021
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
14
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
15
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
Topenářský servis s.r.o. - REVIZE KOMÍNŮ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
16
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
17
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
18
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
19
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
20
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
21
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
22
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
23
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
24
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
25
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
26
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
27
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
28
Drůbežárna PRACE - čtvrtek 28.1.2021
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
29
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
30
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
31
Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Základní a Mateřská škola

Základní a Mateřská škola

Základní a Mateřská škola Beňov č. 73, 75002 Přerov

Odkaz na stránky - https://www.zsmsbenov.cz/

Kontakty: 

Ředitel/ka: Mgr. Eva Vyhňáková

Telefon: +420 776 847 761

E-mail: eva.vyhnakova@seznam.cz 

IČ:  709 83 747   

Základní škola a Mateřská škola Beňov se nachází asi devět kilometru jižně od Přerova, v údolí řeky Moštěnky. Je typem venkovské málotřídní školy se všemi ročníky prvního stupně.Třídy se tvoří spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Škola není typem spádové školy. Žáci, kteří ji navštěvují, jsou většinou místní. Maximální kapacita školy je 75 žáků. Součástmi školy je školní jídelna, oddělení školní družiny a  mateřská škola.

Historie školy

Na místě nynější budovy se vyučovalo asi padesát let ve škole z dubových trámů a kryté došky. V roce 1883 byla jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní. Budova svou velikostí přestala vyhovovat pro 130 žáků, kteří ji v tu dobu navštěvovali.
 Dne 30. června 1885 byl položen základní kámen stavby, která byla dokončena a předána 17. října 1885.
 Dne 20. října 1885 začalo v nové podsklepené jednopatrové budově vyučování ve dvou učebnách, byl zde  kabinet a byt pro učitele. V roce 1907 byla škola rozšířena na školu trojtřídní, ve které probíhalo vyučování do roku 1983, kdy byla výuka ve zdejší škole zrušena a děti dojížděly do Horní Moštěnice.
Po devíti letech byla znovuotevřena jednotřídní základní škola s 1. a 2. ročníkem, v roce 1995 byla rozšířena opět na školu s 1.-5. ročníkem.
Během července a srpna 2001 proběhly stavební úpravy v budově školy. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení včetně odpadů, rozvodů vody, elektřiny, byla položena nová dlažba, provedena oprava schodů a v celé budově byly provedeny nové nátěry a malby.

Organizace školy

Základní škola Beňov je jednotřídní s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny. Ředitelkou školy je Mgr. Eva Vyhňáková s  27 pedagogickou praxí, učitelkou
Mgr. Iva Bělařová s pedagogickou praxí 16 let, která v současné době působí také nyní ve funkci vychovatelky ŠD.
Vyučování začíná v 7:50, není zavedeno zvonění, učitel si může přizpůsobit délku každé hodiny dle potřeb dětí. Po druhé hodině následuje půlhodinová přestávka na svačinu, mezi dalšími hodinami jsou  přestávky desetiminutové. Na oběd přecházejí děti v doprovodu pedagogů do nedaleké školní jídelny v mateřské škole. Potom se vracejí společně zpět do školy. Odpoledne probíhá práce v zájmových kroužcích a program ve školní družině.  Provoz družiny končí v 15 hodin.
Materiálně technické podmínky
Škola má vzhledem k počtu žáků odpovídající prostorové podmínky. Třídy jsou funkčně zařízeny, umožňují realizovat školní  vzdělávací program „ Moje škola“.
Škola je vybavena ucelenou řadou učebnic nakladatelství Alter. Knihy a pomůcky jsou uloženy ve třídách, aby mohly být využity žáky přímo ve vyučovacích hodinách. Do vybavení třídy patří deset počítačů, na kterých jsou instalovány  výukové programy. Tyto jsou využívány ve výuce jazyků, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Na všech počítačích je instalován internet a je zajištěn přístup učitelů a po domluvě i žáků  ve vyučování i v době mimo vyučování. Potřebné učební pomůcky jsou  využívány a průběžně obnovovány.
Výdejna stravy se nachází v budově mateřské školy, je vzdálena od hlavní budovy školy asi padesát metrů. Sokolovna je vybavena odpovídajícím nářadím a náčiním pro plnění výukových cílů tělesné výchovy.  Výuka plavání probíhá v Plaveckém areálu města Přerova.

Školní i mimoškolní aktivity

Škola nabízí v rámci školní družiny i mimo ni různé zájmové aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času. Zájmové kroužky jsou vedeny učitelkami. Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky, výuku hry na klavír a zobcovou flétnu. V rámci rozvoje výchovně vzdělávacího procesu je cílem školy otevřít se rodičovské veřejnosti, přivést rodiče žáků k aktivní spoluprácí (vedené kroužků), zviditelnit aktivity žáků, rozvíjet osobitý profil školy a dát žákům co nejširší prostor pro uplatnění jejich schopností a celé osobnosti.
Škola zakládá své vlastní tradice, které každým rokem obnovuje. Jsou to akce jako výroba májek a pomlázek, velikonoční zvyky a obyčeje, výstavka keramiky, přednášky odborníků z řad občanů, Dětský den, sportovní  hry, návštěva jezdeckého oddílu, poznávání Prahy (žáci posledního ročníku), besídky  a  předvánoční vystoupení v kostele,  vánoční zvyky a obyčeje.
Kromě těchto tradičních akcí se účastní žáci se svými učiteli několikrát ročně filmového a divadelního představení, koncertu ZUŠ Přerov, dopravní výchovy, výuky plavání a různých soutěží výtvarného charakteru.
Výuky plavání se každoročně účastní všichni žáci školy, tento organizovaný plavecký výcvik zajišťuje, že většina žáků vycházejících z 5. ročníku zvládá základní plavecký styly.
Každoročně pořádá pobyt v přírodě v některé z lokalit našich hor, Beskyd, Jeseníků, Hostýnských vrchů. Pobyty jsou zaměřeny na zvýšení tělesné zdatnosti žáků, ekologickou výchovu, vztah k přírodě, pocit sounáležitosti mezi dětmi.

"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“
Velký důraz klademe také na rozvíjení vnitřní motivace žáků (tedy aby se žáci učili, protože sami chtějí, nikoliv proto, aby se vyhnuli nepříjemnostem nebo pro získání odměny). Věříme, že základem pro udržení vnitřní motivace dětí při vyučování jsou tzv. tři S : smysluplnost učiva, spolupráce dětí, svobodná volba při určitých typech činností.
Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování  sebeúcty a zodpovědnosti.
Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.