Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
Velkoobjemový odpad
20
Fotbalová mládežnická utkání FC Beňov
Velkoobjemový odpad
21
Velkoobjemový odpad
22
Velkoobjemový odpad
23 24 25 26 27
Divadelní Dřevohostice
28
29 30 1
Pálení čarodějnic
Zahrádkářská výstava Zahrada Věžky
2
Zahrádkářská výstava Zahrada Věžky
3
Zahrádkářská výstava Zahrada Věžky
4
Zahrádkářská výstava Zahrada Věžky
5
Zahrádkářská výstava Zahrada Věžky
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Beňov

2. Důvod a způsob založení

Obec Beňov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Beňov
  Beňov 3
  750 02 Přerov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Beňov
  Beňov 3
  750 02 Přerov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 224 105
  mobilní telefon: +420 739 320 970

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.benov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Beňov
  Beňov 3
  750 02 Přerov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  podatelna@benov.cz
  starosta@benov.cz - Ivo Pitner, starosta obce

  4.8 ID datové schránky

  isib456

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:
1882969319/0800 (Česká spořitelna, a.s. pobočka Přerov)
94-516701/0710 (Česká Národní Banka, pobočka Brno)

6. IČO

00636126

7. DIČ

CZ00636126 - plátce DPH od 1.10.2021

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

č.j. 13/2024 z 4.1.2024   Žádost o poskytnutí fotokopií dotčených orgánů k žádosti o zřízení autobusové zastávky - Beňov Vinohrádek  Poskytnuté informace, č.j. 13/2024.pdf
č.j. 299/2021 z 16.8.2021   Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Jednací řád zastupitelstva obce Beňov  Poskytnutí informace dle zákona č. 106 1999 Sb., č.j. 299 2021.pdf
č.j. 237/2021 z 7.6.2021   Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. zadávání zakázek malého rozsahu Poskytnutí infrormace dle z.č. 106 1999 Sb. č.j. 251 2021.pdf
č.j. 209/2021 z 21.5.2021   Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. advokátní služby Poskytnutí informace dle z. č. 106 1999 Sb. č.j. 209 2021.pdf
č.j. 176/2021 z 5.5.2021   Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. zápisy z jednání zastupitelstva obce za rok 2020 a 2021 Poskytnutí informací dle 106.pdf
č.j. 344/2018 z 3.12.2018 KAMIKA TRADING, s.r.o. Praha Způsob zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů KAMIKA TRADING,s.r.o. -výkon, odměna, objem finančních prostředků na pověřence pro ochranu osobních údajů)
č.j. 253/2019 z 18.8.2019 Spolek pro odhadování a medializování korupce - uplaceni.cz Žádost zda DOMISTAV HR s.r.o. Hradec Králové v minulosti podal vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek Spolek pro odhalování a medializování korupce-uplaceni.cz-Domistav CZ a Domistav HK nabídka veřejné zakázky)