Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
Zdravotní přednáška o bylinkách
17 18
Rybářské závody pro dospělé
Turnaj starší přípravky a mladších žáků FC Beňov
19
Turnaj starší přípravky a mladších žáků FC Beňov
20
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
21
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
22
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
23
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
24
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
25
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
26
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
27
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
28
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
29
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
30
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
1
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
2
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
Oslava výročí 130. let Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov
3
Sběr papíru pro děti Základní školy Beňov
Drobečková navigace

Úvod > Události, akce v obci v roce 2020

Události, akce v obci v roce 2020

Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 2021

PF 2021 obec Beňov.jpg

 

 

 

 

 

 

Brigáda FC Beňov na fotbalovém hřišti

IMG_20201119_084850_1.jpg

IMG_20201119_113015_1.jpgIMG_20201119_113011.jpg

IMG_20201211_085707_1.jpgIMG_20201214_085145.jpg

 

 

 

Členové výboru, hráči a příznivci FC Beňov ve spolupráci s firmou Štěpána Habčáka a pracovníky obce, provedli na fotbalovém hřišti výkopové práce a betonáž plastových trubek. Uložení plastových rour je pro následnou montáž železných sloupů kolem hrany fotbalového hřiště na které budou pověšeny velké sítě pro zachytávání odražených míčů při utkáních FC Beňov. V příštím roce se zde provede napojení kabelového vedení a instalace osvětlovacích ramp pro nasvětlení poloviny hřiště pro tréninky v podzimních a zimních částech roku.  

Mikuláš, anděl a čert na naší základní a mateřské škole

IMG_20201204_095147.jpg

IMG_20201204_093945.jpg

4.12.2020 -  Páteční dopoledne  naši základní a mateřskou školu navštívil  Mikuláš, anděl i s čertem". V Mikulášově "Moudré knize" byly zapsány všechny nezbednosti a neposlušnosti, které všechny děti za celý rok udělaly. Čert se velmi těšil, že některé děti si odnese do pekla neboť, co peklo schvátí, nikdy nenavrátí. Vše nakonec dobře dopadlo po dohodě děti přednesly Mikulášovi i andělovi různé básničky a písničky a čertovi sdělily, že se polepší - po přeskočení metly dostaly drobné dárečky.  

 

Strojení vánočního stromu v obci

IMG_20201121_124356.jpgIMG_20201127_123822.jpgIMG_20201127_103819_1.jpgIMG_20201127_103755_1.jpgPřed zahájením adventního období obec nechala vyzdobit vánoční stromy v Beňově a v místní části Prusy. Tyto práce z plošiny provedli občané obce Richard Šípek a Štěpán Lenhart. Obecní zaměstnanci Jiří Pospíšil, Jiří Ondruška a Marián Kedroň jako každoročně postavili betlém a provedli osazení vánočního osvětlení malého vánočního stromu a betléma. Děti z Mateřské školky za účasti  Hany Zavadilové a Renaty Chromčíkové  vyzdobili vánoční dekorací malý stromeček u betléma. Přejeme Všem občanům obce klidné adventní období a prožití vánočních svátků v kruhu rodinném, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. V této nelehké době způsobené koronavirem Covid - 19 se bohužel nebudou konat oslavy s rozsvícením vánočního stromu a také další kulturní akce, které vždy v obci Beňov probíhaly.

Výsadby stromů v katastru obce Beňov

IMG_20201028_111828_1.jpgIMG_20201111_130553_1.jpg

IMG_20201105_074613.jpg

Obec Beňov podala žádost na Ministerstvo životního prostředí ČR ve třetím měsíci 2020 k obnově výsadeb listnatých stromů v rámci programu "Péče o krajinu v roce 2020 v podprogramu pro zlepšení dochovaného  přírodního a krajinného prostředí",  která byla rozhodnutím č. OL022/2020 ze dne 2.7.2020 přiznána ve 100% a v částce 146.089,- Kč. Výsadby byly provedeny na lokalitách v katastru obce Beňov p.č. 152/1, 152/19, 766, 850 a to ve skladbě třešeň ptačí 18 ks, habr obecný 18 ks, dub letní 18 ks, javor mléč 18 ks, lípa srdčitá 14 ks, lípa velkolistá 10 ks, slivoň švestka 54 ks - celkově 150 ks listnatých stromů. Výsadbu provedli pracovníci obce  jmenovitě  Vojtěch Chmelař, Jiří Pospíšil, Lukáš Kedroň, Marie Kavková, Marie Kotůlková a podíleli se na ni i zastupitelé obce Beňov Lenka Pavlíková, Jiří Ondruška, Ivo Pitner, Michal Zavadil. Ve fotogalerii přinášíme ukázky pracovních činností spojených čištěním a úklidem lokalit a také i z výsadeb stromů na jednotlivých lokalitách katastru obce Beňov. Fotogalerie z výsadeb

 Práce po povodní v místní části Prusy

IMG_20201019_111024_1.jpgIMG_20201019_090035.jpgPracovníci Povodí Moravy, s.p. zahájili postupné opravy a úpravy Podolského potoka u jeho zaústění do řeky Moštěnky, odbagrování nánosů dřeva a nečistot, úpravy terénu, břehů k obchvatové silnici II. třídy kolem místní části Prusy . Pracovníci obce provedli další čerpání natečených spodních vod ze sklepů rodinných domů č.p. 19 a č.p.9 v Prusích. Dále úklid kolem sběrného místa pro tříděný odpad u trafostanice,  očištění a zpětný návoz sběrných kontejnerů, tak aby je opět mohli občané obce znovu používat a třídit a ukládat odpady.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu v obci

IMG_20201017_080225.jpgIMG_20201017_092245.jpg17.10.2020 -  V obci Beňov a v místní části Prusy se uskutečnil za spolupráce pracovníků obecního úřadu s firmami SUEZ Využití zdrojů, a.s. a REMA Systém, a.s. sběr nebezpečného odpadu a elektro odpadu. Sběr, odvoz s následným využitím a recyklací  průmyslových a komunálních odpadů včetně nebezpečných odpadů a separace druhotných surovin je především důležitým prvkem k zajištění ochrany životního prostředí a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Děkujeme touto cestou Všem občanům v obci Beňov a Prusy, že využili této možnosti a použité elektro spotřebiče a nebezpečné odpady tak odevzdali k odvozu a jejich dalšímu využití.

Povodeň v místní části Prusy 14-15.10.2020

IMG_20201014_170226_1.jpgIMG_20201014_042912.jpg14.10.2020 - Na základě hydrometeorologické situace v České republice a stavu hladiny na řece Moštěnce v obci Beňov, místní části Prusy, o výšce 3.50 cm ve 4.00 hodin ráno starosta obce Ivo Pitner přes operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje svolal zásahovou hasičskou jednotku  obce Beňov v ranním čase 4.45 hodin. Po svolání do hasičské zbrojnice byly projednány základní pokyny a začala první skupina provádět práce s naplňováním pytlů pískem a druhá skupina vyjela do místní části Prusy monitorovat současný stav hladiny vody na řece Moštěnce, která se již začala vylévat do okolních polí. Místním rozhlasem byli občané informování o vyhlášení III. povodňového stavu v obci Beňov v místní části Prusy a o nezbytných záležitostech k zajištění ochrany zdraví a majetku. Hasiči zásahové jednotky obce Beňov postupně odvezli veškeré kontejnery na tříděný odpad v dolní části Prusy. V objektu obecního domu č.p. 4 v místní části Prusy, byl hasiči veškerý nábytek, ledničky a jiné zařízení uloženo na stoly včetně židlí. Bylo provedeno odbagrování části hráze od podolského potoka k lepší průtočnosti a odtoku vody do polí panem Štefanem Habčákem kopacím strojem typu VOLVO,  aby tato netekla do zastavěné části obce Prusy. Postupně se navážely pytle s pískem, které byly ukládány do vchodů, vjezdů všech rodinných domů před případným rozlitím se vody ve spodní místní části Prus. Průběžně byl monitorován stav vody na řece Moštěnce v Prusích a v 16.00 hodin se stav vody zastavil na hodnotě na 3.62 cm. Po monitoringu dne 14.10.2020 v 17.00 hodin začala voda postupně opadávat  pod stav 3.60 cm, tímto zásah hasičské zásahové jednotky obce Beňov byl ukončen 17.30 hodin. Ve čtvrtek dne 15.10.2020 hasiči provedli odčerpání vody ze sklepů rodinných domů č.p. 19 a č.p.9 v Prusích. Zásahu se zúčastnili členové Sboru dobrovolných hasičú obce Beňov Jiří Ondruška, Ivo Pitner, Ondřej Hudík, Richard Šípek, Jaromír Zapletal, Michal Marecký, Marián Kedroň. Při naplňování pytlů s pískem pomáhali pracovníci obce Beňov Vojtěch Chmelař, Jiří Pospíšil. Fotogalerie

II. kolo voleb do Senátu České republiky

Volby II.kolo do Senátu ČR.jpgVe druhém kole voleb do Senátu České republiky se v obci Beňov ve volebním obvodu č.1 získal 50 hlasů kandidát za ANO Ing. Petr Vrána a 47 hlasů získala kandidátka za KSU-ČSL Jitka Seitlová. V rámci okresu Přerov obvod č.63 však obhájila post senátorky Jitka Seitlová za KDÚ-ČSL s celkovým  počtem 55,90 % hlasů, za ANO pan Ing. Petr Vrána získal 44,09 % hlasů.  

 

 

Výtvarná soutěž Plody podzimu

IMG_20201007_100724.jpgIMG_20201007_102609.jpgČlenové výboru Českého zahrádkářského svazu vyhodnotili jako každý rok vítěze výtvarné soutěže na téma Plody podzimu. Děti z mateřské i základní školy namalovaly krásné obrázky s ovocem. V kategorii mladší žáci se umístili na 1. Sabinka Hutyrová, 2. Jůlinka Kopečná a 3. Jasmínka Ondrušková. Ze starších žáků 1. Filip Ostrčil, 2. Anežka Smékalová a 3. Martin Vyhňák. Děkujeme všem dětem za snahu, na malování dostaly nové barvy a všichni vajíčko s překvapením. Těšíme se opět na nové obrázky s motivem květin v příští sezóně. Fotogalerie soutěže

Volby do Krajských zastupitelstev a volby do Senátu České republiky

IMG_20201002_165501.jpgDěkujeme všem občanům, že využili svého volebního práva a dostavili se do těchto voleb roku 2020 v obci Beňov, kde celková účast byla 39.39 %. Volby do Krajských zastupitelstev :  ANO - 72 hlasů - 33,33%, PIRÁTI A STAN - 39 hlasů 18,06%, KDÚ+Z+TOP+PROOL - 30 hlasů 13,89%, ODS 18 hlasů 9,26%, KSČM - 18 hlasů 8,33%, SPD - 14 hlasů 6,33%, ČSSD A POK - 9 hlasů 4,17%, TRIKOLORA - 6 hlasů 2,78%,  DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. - 4 hlasy 1,85%, SOUKROMNÍCI+ODA - 2 hlasy 0,93%, OSTATNÍ - 2 hlasy 0,92%. Volby do senátu se v obci Beňov se na prvním místě umístilPetr Vrána za ANO - 47 hlasů, Jitka Seitlová za KDÚ - ĆSL - 41 hlasů, Antonín Prachař - STAN - 31 hlasů.  Za okres Přerov postupují do druhých senátních voleb Jitka Seitlová za KDÚ - ĆSL - 26,8 % a Petr Vrána za ANO - 20,7 %.  

Pokračování oprav na hřbitově

20200615_082225.jpgObec Beňov podala žádost o dotaci do Programu obnovy venkova dne 7.2.2020 na Olomoucký kraj k provedení oprav vnitřních chodníků na hřbitově, opravu márnice a osazení vnitřních železných výplní a železných bran do čelní zděné zídky. Tato dotace nám byly zamítnuta  Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje  č. UZ/20/48/2020 ze dne 20.4.2020 a byly jsme zařazení do seznamu náhradníků. Na základě odstoupení od již uzavřených smluv některých podpořených žadatelů byla opět obec Beňov vyzvána dopisem, že tato dotace byla jako náhradníkovi obci Beňov  přiznána. Zastupitelstvo obce Beňov tuto skutečnost projednalo s firmami, které  práce na opravách hřbitova ve výběrovém řízení vyhráli, zda jsou schopni realizovat a dokončit práce do termínu 20.11.2020. Po projednání a podpisu smluv bylo firmám předáno staveniště na hřbitově a práce byly zahájeny dne 28.8.2020. Foto oprav vnitřních chodníků.  Foto oprav márnice.

 

Siť pomoci Moštěnka.jpg

nabízí pomoc těm, kdo se dostanou do tíživých životních problémů

IMG_8896 (1).JPG25.9.2020 Kde hledat pomoc ve stáří a jak být co nejdéle soběstačný? Kde hledat pomoc, když se dostanete vy nebo někdo z vašich blízkých do tíživé životní situace? Anebo jinak. Jste maminka na mateřské dovolené a chcete po jejím skončení změnit práci, která nenaruší rodinnou pohodu a vám pomůže se rozvíjet? To a ještě mnohem více řeší projekt mikroregionu Moštěnka,  jehož hlavním posláním  je pomáhat lidem v sociálně složitých situacích - představy o neosobním přístupu odložte rovnou stranou. Tady jde totiž o víc. O konkrétní pomoc se znalostí konkrétního prostředí, lidí, kteří pomoc potřebují i lidí, kteří pomáhat chtějí. Také o propojování již fungujících a osvědčených institucí, spolupráci se samosprávami, inovace, které mohou udělat z venkova důstojné místo pro život a vrátí nebo založí služby, jež chybí.. Mikroregion Moštěnka zaměstnává sociální pracovnici, která poradí a v případě potřeby i ráda přijede, kam bude třeba. V téměř každé obci mikroregionu fungují kontaktní pracovníci, na které se rovněž můžete obracet. Přinášíme Vám rozhovor s paní Oldřiškou Sedláčkovou, která je jednou z kontaktních pracovnic, jež sdružuje sociální projekt Síť pomoci Moštěnka, který se v mikroregionu zaměřuje na lidi v sociálně složitých situacích a má velké, laskavé a pomáhající srdce pro potřeby občanů, seniorů a lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace. Rozhovor s Oldřiškou Sedlákovou

Rybářské závody pro dospělé

IMG_20200919_152930.jpg19. 9. 2020 - Zájmový spolek "Rybáři Beňov" uspořádal pro příznivce rybolovu „Rybářské závody pro dospělé“ v sobotu 19.9. od 7.00 hodin. Zúčastnilo se zde kolem 26 závodníků. Celkovým vítězem se stal Lukáš Pekař z Pavlovic, 2. místo Břetislav Mik z Pavlovic a zároveň obdržel cenu za největší úlovek a to kapra o délce 78 cm, 3. místo Vladimír Frydrych , 4 místo obsadil Libor Vlach z Beňova, na 5-tém místě Jaroslav Kelner z Ostravy. Poděkování patří především pořadatelům za organizaci celého závodu, za občerstvení pro soutěžící a pro občany obce, kteří přišli podpořit tuto akci. Děkujeme také sponzorům kterými byli: Č.O.B. Slévárna barevných kovů Beňov, firma BEER cash&carry velkoobchod s nápoji Beňov, Jaroslav Jarmar - zednictví, Jaroslav Tomeček - kontejnerová autodoprava, Myslivecké  sdružení Beňov Prusy, Tělocvičná jednota Sokol Beňov, FC Beňov, Rybářské potřeby Chytil, Jaromír Klabal, Štěpán Habčák - autodoprava a zemní práce,  obec Beňov a MAS Partnerství Moštěnka, která přispěla finanční dotací na zakoupení pohárů v částce 5.000,- Kč. Fotogalerie ze závodu

Gulášové slavnosti

Družstvo Zahrádkářů.jpgDružstvo FC Beňov.jpgDružstvo Hasičů.jpgDružstvo Rybářů.jpgDružstvo Sokolů.jpgDružstvo Myslivců.jpg

                                 

5.9.2020 - Tradiční kulturní akci "Gulášové slavnosti" uspořádal spolek Dobrovolných hasičů obce Beňov v areálu za sokolovnou v sobotu dne 5.9.2020 od 11.hodin. Tentokrát k pořadatelům přálo počasí a sešlo se spoustu místních a přespolních občanů k ochutnávce šesti druhů gulášů. V letošním utkání o nejchutnější guláš se umístili -1. místo Myslivecké sdružení Beňov-Prusy, 2. místo Rybáři Beňov, 3. místo T.J. Sokol Beňov, 4. místo SDH Beňov, 5. místo FC Beňov a 6. místo ČZS Beňov. K poslechu a tanci doprovázela přítomné reprodukovaná hudba. Návštěvou na této kulturní akci nás poctila stávající senátorka Jitka Seitlová, která při své kampani na senátorské volby v říjnu 2020 rozdávala koření na guláše a diskutovala s občany. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli k úspěchu a zdaru této kulturní a společenské akce. Foto z akce

Zahájení nového školního roku 2020-2021

IMG_20200901_091409.jpg

IMG_20200901_090054 (1).jpg

IMG_20200901_090757 (1).jpg

IMG_20200901_091350_1.jpg

 

1.9.2020 - Každoroční tradicí v Základní škole a Mateřské škole Beňov je přivítání nových žáků, prvňáčků a dětí, které proběhlo v úterý dne 1. září 2020, za účasti rodičů, zastupitelů obce, učitelského sboru, pracovníků a přátel školy v Beňově. Po státní hymně České republiky,  žáky a jejich početný doprovod, přivítala paní ředitelka školy Mgr. Eva Vyhňáková a seznámila je s organizací nového školního roku. Dva prvňáčci obdrželi nové učební pomůcky a dárky, ostatní žáci drobné sladké dobroty. V  tomto školním roce je v naší základní škole  celkem 11 žáků, dvě paní učitelky, jedna vychovatelka-asistent pedagoga a jeden školní asistent. V mateřské škole je letos 20 dětí, dvě paní učitelky a jedna chůva a provozní v jedné funkci. Přejeme všem novým žáčkům snadné začlenění do kolektivu ostatních dětí, zvládnutí nového učiva, hodně zdaru a úspěchů v tomto školním roce. Učitelskému sboru, pedagogům a provozním pracovníkům přejeme zvládnutí všech povinností s dětmi a učivem a provozními záležitostmi celé základní a mateřské školy. 

Přívesnické tábory v mikroregionu Moštěnka měly plno !

110199067_3065457903572340_988182998768408174_n (1).jpg31.8.2020 Celkem šest přívesnických táborů pro děti od 6 do 14 let se o prázdninách uskutečnilo v mikroregionu Moštěnka. O účast na nich byl enormní zájem, všechny hlásily plnou obsazenost. Kromě škol, mateřinek, dobrovolných hasičů či jiných spolků se organizace některých ujaly i samotné obce. Jaké to bylo? „Každý turnus měl kapacitu 25 dětí a ta se bez problémů na všech táborech naplnila. Což mě mile překvapilo,“ řekla koordinátorka a manažerka mikroregionu Eliška Frydrychová. Přívesnické tábory byly podpořeny přibližně milionem korun z evropského Operačního programu Zaměstnanost. „Snažíme se tímto způsobem vyjít vstříc zejména rodičům, kteří musejí chodit do zaměstnání a nemají kam děti o prázdninách umístit,“ vysvětlila. Tábory se uskutečnily v Beňově, Dřevohosticích, Křtomili, Staré Vsi a hned dva v Bochoři.  Byly zaměřené na sport, výtvarné a rukodělné činnosti, životní prostředí, badatelství, ve Křtomili se navíc děti zábavnou formou učily angličtinu. Moštěnka podpořila už v minulých letech například tábory v Dřevohosticích. V takovém rozsahu jako letos se ale v mikroregionu ještě nekonaly. V následujících dvou letních sezónách je v plánu dalších 12 turnusů. Marie Šuláková, PR manažerka

Oslavy 80.let založení fotbalového klubu FC Beňov

DSC00228.JPGDSC00626.JPG

DSC00797.JPG

DSC00794.JPG

 

 

 22. 8. 2020 -  se uskutečnily v FC Beňov oslavy 80-ti let založení fotbalového klubu. Krásné počasí provázelo  sobotní program, který již od 9 hodin ráno zahájil turnaj starších přípravek za účasti 6 týmů. Z vítězství se radovalo mužstvo SK Hranice, domácí borci obsadili 4. příčku. Odpolední program začal od 14.30 hodin mistrovským utkáním mužů krajské soutěže 1.A třídy mezi FC Beňov a FC Kostelec na Hané, ve kterém byli úspěšnější domácí hráči a zvítězili poměrem 5:2. Vyvrcholením slavnostního dne bylo předání čestných uznání a pamětních medailí zasloužilým činovníkům FC Beňov z rukou prezidenta klubu Michala Zavadila, sekretáře Ondřeje Hudíka, předsedy Olomouckého krajského fotbalového svazu Stanislava Kalába a předsedy Okresního fotbalového svazu Přerov Romana Párala. Tento akt byl pro většinu oceněných velmi emotivní a příjemný. Milým překvapením pro výbor oddílu bylo předání čestného uznání  a dárkového koše od starosty obce Beňov Ivo Pitnera a místostarostky Lenky Pavlíkové. Rovněž potěšila krátká zdravice zástupců fotbalových orgánů, kdy vzpomněli i dvě, dnes již nežijící, významné osobnosti historie fotbalu v Beňově. Pány Ladislava Dvořáka a Ladislava Cigánka a předali zástupcům klubu dva fotbalové míče pro štěstí. Posledním bodem celodenního programu bylo přátelské utkání starých gard FC Beňov a výběru okresu Přerov. V tomto utkání o výsledek až tak moc nešlo, důležité je, že ho všichni aktéři přežili ve zdraví. Celý den byly k dispozici atrakce pro děti, bohatá tombola a výborné občerstvení. Poděkování  za velmi dobře zorganizovanou akci patří všem pořadatelům a samozřejmě sponzorům, bez kterých by nebylo možné oslavy uspořádat. Fotogalerie  Odkaz na stránky Krajského fotbalového svazu olomouckého kraje

Zásah jednotky JPOV obce Beňov

IMG_20200814_161150_1.jpgIMG_20200814_161205_1.jpgIMG_20200814_161251.jpgIMG_20200814_161458_1.jpg

 

 

 

 

 

V pátek dne 14.8.2020 po silném dešti a větru byl občanem obce nahlášen spadený strom na komunikaci III. třídy č.150 ve směru z obce Beňov na místní část Prusy zasahující do 2/3 vozovky. Starosta obce Ivo Pitner událost nahlásil na dispečink HZS Olomouckého kraje. Po vyhlášení  poplachu v čase 15.56 hodin dorazila zásahová jednotka JPOV obce Beňov na místo v čase 16.07 hodin. Hasiči provedli pořezání a stažení trnkových větví z komunikace pro průjezd vozidel a celkový úklid komunikace od klestí, větví, spadeného listí a nezralého ovoce. Zásah byl ukončen 16.46 příjezdem na základnu - hasičskou zbrojnici obce Beňov. Celková zpráva o zásahu ze dne 14.8.2020

Kronika obce Beňov -  podklady a zpracování za rok 2019

Schránka 04.jpgSchránka 02.jpgSchránka 03.jpgSchránka 01.jpg

 

 

 

 

 

Tak jako každoročně i letošním rokem neskončila práce kronikářky obce Beňov Yveta Hrbasové, která zpracovává podklady, fotografie, články z tisku a médií o dění v obci Beňov a v místní části Prusy. Sbírá podklady o práci a akcích v obci Beňov a od jednotlivých zájmových spolků, které v obci působí a svojí činností přispívají ke kulturně, společenskému a sportovnímu obohacení života v obci Beňov, jak pro své členy, občany obce, sousední obce a přespolní. Spolky obce jsou Český zahrádkářský svaz ZO Beňov, FC Beňov, Jezdecký oddíl Beňov, Jezdecký oddíl Haná Prusy, Klub důchodců Beňov, Myslivecké sdružení Beňov - Prusy, Honební společenstvo Beňov-Prusy, Tělocvičná jednota Sokol Beňov, Rybáři Beňov, Sbor dobrovolných hasičů Beňov, dále zde působí např. Stáj Patalovi, občanské sdružení SERWIK - Prusy, hudební skupina TCHOŘI, hudební skupina STYLER a další zájmové sdružení či jednotlivci z řad občanů obce. Ze sesbíraných podkladů je vždy utvořena kronika obce za daný rok, zveřejněna pro občany a spolky obce, vystavena a uložena v písemné podobě na obci, na stránkách obce Beňov, v okresním archivu v Henčlově a dostupná pro občany a okolní obce. Děkuje tímto naší kronikářce Yvetě Hrbasové za její práci, přejeme hodně trpělivosti s uspořádáním dat, údajů a mnoho úspěchu při zpracování dalších dílů kroniky obce Beňov v příštích letech.

Pivní slavnosti

1596350129_57ju9muco6.jpg1596350150_hfnpnnvie2_zoom.jpg1.8.2020 - Tropická letní teplota a stovky lidí, takový byl 1. srpen 2020 v Beňově v areálu za sokolovnou. Pořadatelé, místní Sokoli, připravili pro návštěvníky 10. ročníku Slavností piva nejen patnáct druhů oroseného pěnivého moku, ale i pochoutky z grilu a několik typicky pivních soutěží. "Tentokrát se nám podařilo zajistit pivo ze třinácti pivovarů. Jak těch menších, tak i těch větších. Na čepu máme patnáct druhů piva a to jak světlé, polotmavé, tak i černé. A nechybí ani pivo kyselé, ovocné nebo kvasnicové," prozradil organizátor a člen místního Sokola Beňov František Kubík. Podle Petra Měrky z Kostelce u Holešova se historicky kyselé pivo vařilo v Německu a Belgii. "Za pupek piva považuji Belgii, protože tři základní kyseláče se vaří v 1596350232_zjosx5jsco_zoom.jpgBruselu a okolí," dodává. 1596350219_z8yb9nrs6y_zoom.jpgNa pódiu se vystřídaly tři kapely - Esmeralda, So What a Cookies. "Vybrat na dnešní den kapely byla záležitost složitější. Oslovil jsem dvanáct kapel, ale kvůli koronaviru COVID 19, nám některé vystoupení odmítly anebo již měly obsazené termíny," upřesnil Zbyněk Batěk alias Mošna. Pro návštěvníky kromě piva přichystali organizátoři i několik pivních soutěží - pití piva na čas nebo házení prázdným pivním sudem do dálky. Nejdříve si to rozdaly mezi sebou v pití piva na čas ženy. Iveta zvládla vypít půllitr za 6,55 sekund a stala se tak královnou soutěže, Zdenka skončila s 9,29 sekundami na druhém místě, Dája skončila s 9,40 sekundami třetí a čtvrtou příčku obsadila Zdeňka. Po ženách se pustili do soutěže 1596350291_ijwaxzbqes_zoom.jpgmuži. 1596350278_m58g2ccrym_zoom.jpgJako každoročně nechyběl mezi milovníky pivního moku Snupy, který zvládl vypít pivo za 4,34 sekund a obsadil tak zlatou příčku, druhý skončil Jindra z Dobrčic s časem 4,65, třetí Majk s časem 5,14 a čtvrtou příčku obsadil Kačaba, který zvládal v mládí vypít pivo za 3 sekundy. Tentokrát "mlaskl" zlatavý mok za 5,48 sekund. V přestávce mezi jednotlivými kapelami se soutěžilo v hodu pivním sudem. Zubejda nasadila laťku a její hod 3,52 metrů jí zajistil první místo. Druhá byla s 3,30 metry Iveta a třetí s hodem 2,80 metrů skončila Dája. Poté se na startovní čáru postavili muži. Tomáš daleko přehodil své soupeře a hodem 9,63 metrů si zajistil prvenství. Druhý skončil Zdeňa - 6,86, třetí Michal z Dobrčic - 6,36 a čtvrtou příčku obsadil Jirka hodem 5,75 metrů. "Vyzkoušeli jsme několik druhů piva a dali si makrelu a grilovaný hermelín. Akce je to vydařená. Manžel bral piva postupně podle abecedy, mně zachutnal Japač 12 z pivovaru Jadrníček a tak jsem u této značky zůstala," svěřila se Marcela Malá, která do Beňova dorazila z Přerova. Popis piv, Seznam pivOdkaz na článek o Pivních slavnostech, Fotogalerie.

Provozní a úklidové práce na areálu "Kocanda".

20200709_150034.jpgSchránka 03.jpg27.7.2020 - Z důvodů velké návštěvnosti areálu obce Beňov na „Kocandě“ prováděli v průběhu měsíce července pracovníci obce úklidové a montážní práce k zabezpečení vjezdu do lesa a na louku za srubem. Na vjezdu do lesa byla namontována otočná závora, dopravní značka „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou cedulí „Dopravní obsluze vjezd povolen“.  Dále také byl prostor kolem srubu doplněn sběrnými nádobami na papír, plast, sklo a odpadní kovy s výzvou, aby návštěvníci v prostoru udržovali pořádek a prováděli třídění odpadů. Ve srubu byl vyvěšen provozní řád s odkazem na kontaktní telefony k pronájmu celého areálu a kontaktní krizová čísla v případě nepředvídatelných událostí, zranění, požáru či zcizení věcí. V této věci vyzýváme občany a především návštěvníky areálu, aby se řídili provozním řádem a především udržovali pořádek a třídili odpad. V případě vícedenní rezervace areálu kontaktujte uvedená čísla v provozním řádu. Provozní řád "Kocanda"

Spanilá jízda motorkářů v obci Beňov.

20200627_133451.jpg20200627_133500.jpg27.6.2020 - Motorkářský svaz v Lazníkách upořádal  mimo jiné i „Spanilou jízdu“ projížďku  po krásách naší Moravy v okrese Přerov, včetně obce Beňov, občané obce mohli spatřit celkově více jak 100 strojů -  jednostopých vozidel, motocyklů. Závěr celé okružní jízdy se odehrál ve sportovním areálu v Lazníkách se soutěžemi pro děti a dospělé včetně bohatého občerstvení (opékané selátko, guláš, dobroty z udírny, alko a nealko a jiné pochutiny). 

 

Dětské rybářské závody na beňovském rybníku.

20200627_121746.jpg

27.6.2020 - Zájmový spolek Rybáři Beňov uspořádal na beňovském rybníku od 9.00 hodin tradiční rybářské závody pro děti do 15 let. Za slunného 20200627_111255.jpgdopoledne se dařilo všem závodníkům odchytit drobný i větší úlovek do rybářské soutěže. Na 1. místě se umístila Anežka Smékalová - Beňov, 2.místo Vítek Bártl - Prusy, 3.místo Ella Kavková - Beňov, 4.místo Jakub Pluháček - Čechy, 5.místo Alice Bahounková - Beňov, 6. místo Bohuslav Chromčík - Beňov, 7. místo Jakub Sehnula - Beňov, 8. místo Barbora Smékalová - Beňov, 9. místo Nela Lenhartová - Doloplazy. Celkem do soutěže bylo přihlášeno 22 závodníků, všichni co se neumítnili na pohárových místech byly odměněni medailí, dětským šampusem a oplatky. Děkujeme sponzorům za podporu a ceny do této soutěže, všem soutěžícím, příznivcům a občanům za účast, že se přišli podívat a posedět v příjemném prostředí u beňovského rybníku. Fotogalerie z dětských rybářských závodů

Tenisový kurt v obci Beňov.

IMG_20200728_123719_1.jpg21.6.2020 - Tělocvičná Jednota Sokol Beňov, její členové, brigádníci z řad občanů a podnikatelů, ale i pracovníků obce Beňov,  od měsíce března až do června 2020 prováděli postupnou rekonstrukci tenisového kurtu za sokolovnou. 20200707_084259.jpgNejdříve byla skryta část antuky s travnatým porostem  na celém kurtu, po té byla navezena osetá škvára, která se zaválela a ubila dusací žabou. Provedli se výkopové práce a pokládka zavlažovacího systému s instalací nádrže a elektro ovládání postřiku kurtu. Rozvoz a pokrytí kurtu nakoupenou pytlovanou antukou, která byla opět zaválena a zhutněna a poté i zavlažována. Výstavba oplocení s brankami s pokrytím zelené stínící tkaniny. Slavnostní otevření tenisového kurtu proběhlo v sobotu dne 21.6.2020 v 10.00 hodin. Na stránkách obce je možné se přihlásit a ve vybraném termínu si zahrát na tomto opraveném tenisovém kurtu za poplatek 100,- Kč. Odkaz na stránky kde lze si zblokovat termín Vaší hry !

Přátelské fotbalové utkání FC Beňov - FC Želatovice.

FC Beňov - FC Želatovice.png5.6.2020 - v pátek od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti FC Beňov proběhlo přátelské utkání, které za deštivého počasí ovládl fotbalový tým z Želatovic v pruhovaných dresech. Zajímavé měření sil adepta na postup do krajského přeboru a tradičního účastníka této soutěže viděli v pátek fotbaloví fanoušci v Beňově. Deštivý podvečer nakonec přeci jen ovládly poměrem 3:1 hostující Želatovice, domácí přední tým 1. A třídy ale rozhodně nepůsobil dojmem „o třídu“ horšího celku. Myslím, že soupeř se dal srovnat s naprostou špicí v 1. A třídě. Jsou tam třeba dva nebo tři týmy, co by se s tím daly rovnat. Zbytek je na horší úrovni,“ hodnotil po utkání útočník Beňova Daniel Navrátil. Právě on byl nakonec jediným střelcem svého týmu. Do vedení šly Želatovice ve 28. minutě, kdy se za obranou domácích prosadil Robin Zehnálek. O chvíli později pak stejný hráč ve stoprocentní šanci netrefil poloprázdnou bránu. Odkaz na článek Přerovský deník.cz:https://prerovsky.denik.cz/fotbal-kraj/destivou-bitvu-v-benove-nakonec-ovladly-zelatovice-20200606.html 

 

Čekání na fotbal v Beňov ukončilo jedenácti gólové představení.

prerov-sport-fotbal-fc-benov-1-fc-viktorie-prerov-04_denik-630-16x9.jpg16.5.2020 - Konec čekání, fotbaloví fanoušci v Beňově si v sobotu plnými doušky vychutnali to, co jim koronavirová pandemie vzala. Přátelské utkání domácího adepta na postup do krajského přeboru s přerovskou Viktorkou mělo vše. Pěknou diváckou kulisu, jedenáct branek, krásné počasí a nechybělo ani oblíbené občerstvení. „Chtěl jsem vyhovět Přerovu i divákům tady v Beňově. Fotbal tady dva měsíce nebyl, lidé se na to fakt těšili. Bylo to atraktivní utkání, splnilo to svůj účel,“ byl spokojen trenér Beňova Pavel Hošek. Jeho tým hlavně v prvním poločase sehrál s divizním sokem vyrovnanou partii. Stav 1:1 platil až do závěru poločasu, nádherná rána Filipa Machače navíc skončila na spojnici, a přestože nedala domácím vedení, pohladila fotbalovou duši všech přítomných diváků. Přerované ovšem nakonec šli do druhého poločasu s vedením 3:1 v zádech. Po změně stran navíc prostřídali a fyzické rozdíly začaly být znatelné. Tomáš Jaich z dorostu 1. FC Slovácko završil hattrick, dvakrát se ovšem prosadili i Beňovští. Po závěrečném hvizdu na světelné tabuli svítil výsledek 3:8. „Dva měsíce jsme fakt nic nedělali. Máme za sebou dva tréninky, které nějak vypadaly. Oproti Přerovu jsme měli velký výpadek, což se samozřejmě projevilo,“ hodnotil utkání Pavel Hošek. Jeho protějšek na lavičce Viktorky vyzkoušel celkem 18 hráčů, některé z nich viděl v herním zápřahu vůbec poprvé. A mohl být spokojen. „Na zápas jsme se hodně těšili. Kdyby mi někdo řekl před měsícem, že v půlce května už budeme hrát zápas, tak bych mu nevěřil,“ pousmál se David Rojka. „Kluci si osahali velké hřiště, dostali všichni šanci. Máme před sebou ještě několik přípravných zápasů, pak ten kádr budeme muset stabilizovat, vybrat, kdo zůstane a koho pošleme na hostování. Je před námi ještě hodně práce,“ řekl Rojka. V Beňově tak první přípravný duel byl alespoň částečnou náplastí na nepříjemný předčasný konec sezony. Ten totiž druhý tým 1. A třídy hodně bolel. Vytoužený postup do krajského přeboru byl letos hodně blízko. Mrzelo to nás i diváky. Bohužel, stalo se. Sezona byla rozjetá nádherně, podzim nám vyšel, trošku jsme doufali, že se na jaře o postup popereme. Musíme to hodit za hlavu a začít zase znova, má jasno beňovský trenér Hošek. Kádr kolem brankáře Judase, obránce Jakuba Hrabala, záložníků Zbořiláka a Machače či útočníka Daniela Navrátila v Beňově doplnilo mládí, tým si postupně sedá a mohl by mít postupové ambice i v příští sezoně. V poslední době ti kluci okupují horní příčky. Je tady trend to do pátého místa udržet. Hlavně, ať nejsme ve spodních patrech tabulky. To se nám teď daří. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, myslím, že opět budeme hrát nahoře,“ věří Pavel Hošek.

FC Beňov – 1. FC Viktorie Přerov 3:8 (1:3) Branky: Gerold 2, vlastní – Jaich 3, Kaďorek 2, Otáhal, Blažkovský, Jaš. Sestava FC Beňov: Judas – Dýčka, J. Hrabal, Janalík, T. Chuda – Zbořilák, Kytlica, M. Václavíček, Machač, Gerold – Navrátil. Střídali: Nikolišin, Nesňal, Suchánek. Trenér: Pavel Hošek. Sestava FC Viktorie Přerov: Bělík – Janský, Javora, Bogdaň, Zimčík – Kaďorek, Kocian, Bernard, Jaš – Jaich, D. Chuda. Střídali: Kratochvíl, Koplík, Kuča, Krejčíř, Otáhal, Havlíček, Masný. Trenér: David Rojka. Odkaz na stránky Nového přerovska  Odkaz na záznam ze stránek Televize Přerov s.r.o.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu v obci

20200516_090318.jpg20200518_065623.jpg16.5.2020 -  Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu se uskutečnil v obci Beňov a v místní části Prusy za spolupráce pracovníků obecního úřadu s firmami SUEZ Využití zdrojů, a.s. a REMA Systém, a.s. Hlavním smyslem sběru a svozu nebezpečných a elektro odpadů je především ochrana životního prostředí a zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Dále odvoz, využití, recyklace a odstranění průmyslových a komunálních odpadů včetně nebezpečných odpadů, sběr a separace druhotných surovin, odstranění možných ekologických zátěží. Děkujeme touto cestou Všem občanům v obci Beňov a Prusy, že využili této možnosti a použité elektro spotřebiče a nebezpečné odpady tak odevzdali k odvozu a jejich dalšímu využití. 

 

Výsadby stromů v extravilánu obce Beňov a místní části Prusy

20200408_084244.jpg20200330_085551.jpgV průběhu měsíce března a dubna 2020 probíhaly práce obecních pracovníků a také brigádní činnost členů Dobrovolného sboru hasičů obce Beňov spojené s vyřezáváním náletových keřů a stromů na obecních pozemcích v extravilánu obce Beňov. Především kolem cesty z Beňova na Kocandu a pak z  Kocandy směrem na místní část Prusy a na obec Karlovice. Na protierozních valech se doplnily chybějící stromy v počtu 200 kusů. Jednalo se o duby, lípy, habry a javory, které byly buď poškozeny nebo zničeny zvěří, suchem nebo zemědělskou technikou. Ve stávajících ovocných alejích obce Beňov, byly také doplněny nové stromy. Celkem bylo vysázeno 130 ovocných stromů z toho 30 kusů jabloní, 30 kusů třešní, 15 kusů hrušní a 55 kusů trnek. V obecním lese pod vedením správce lesa Ing. Tomáše Smékala v roce 2019 bylo vysázeno  více jak 15.000 lesních stromků a v letošním roce na jaře 2020 celkem 7.000,- kusů lesních stromků. Děkujeme členům Dobrovolného sboru hasičů obce Beňov za provedení výřezů a štěpkování náletových dřevin a také samovýrobcům a brigádníkům při vysazování stromků v obecním lese.

Převzetí elektrické nákladní tříkolky

Nákladní elektrická tříkolka.jpg27.3.2020 -  V pátek v 8.00 hodin byla technikem firmy SDO Technika, s.r.o.  předána  elektrická nákladní tříkolka typu  ETSDO v barvě modré pro obec Beňov. Tento stroj bude sloužit na obci pro provádění přesunu pracovníků s křovinořezy a pilami, pro činnosti nakládky, vykládky, převozu drobného materiálu, písku, kamení klestí  a jiných věcí. Zařízení převzal od obce pracovník Jiří Pospíšil, který bude odpovědný za užívání, provoz a údržbu této nákladní elektrické tříkolky, jejíž cena je 59.290,- Kč, včetně DPH. 

Pandémie Koronavirus Covid-19

Obrázek Covid 19.jpgVážení občané,

nacházíme se v nelehké době, kdy z tisku, televizních přijímačů dostáváme každodenní zprávy o pandémii  koronaviru COVID -19. Na obec jsou nám zasílána Usnesení z Vlády České republiky, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, Usnesení Olomouckého kraje, z Krajské Hygienické stanice Olomouckého kraje, informace z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a mnoho dalších informací, které jsou pravidelně ukládány na úřední desku obce, do aktualit a oznámení. V průběhu minulých dní jsme Vás informovali rozhlasem, ale i také roznosem letáků o tomto dění v naší obci. Chtěl bych zde poděkovat všem občanům, kteří tyto informace neberou na lehkou váhu a svým chováním přispějí ke zdárnému průběhu zvládnutí této situace. Pokud by někdo z místních seniorů potřeboval pomoci při obstarání nákupu potravin nebo léků – neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle Obecního úřadu 581 224 105. Apelujeme hlavně na starší občany, aby vůbec nevycházeli z domu a pokud musí, tak jedině s ochrannou rouškou. Obchody nad 500 m2 od středy 25.3.2020 mezi 8 a 10 hodinou dopolední jsou otevřeny výhradně pro lidi nad 65 let. V menších prodejnách mají prodejci nařízeno aby seniory a handikepované osoby při prodeji upřednostnili. Stále platí, že veškeré provozovny služeb, knihovna a sokolovna v obci jsou až do odvolání zavřeny. Obecní úřad má omezený provoz a to každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Poplatky posílejte na bankovní účet nebo je zaplaťte později – splatnost jsme prodloužili až do konce září. V této době je nejdůležitější vaše zdraví – chraňte sebe i okolí tím, že zůstanete doma.

Poděkování patří především občankám, které nám tyto roušky šijí, především Aničce Pospíšilové, Aleně Ondráškové, Bohumile Pitnerové, Jiřině Jandové, Daně Kotoučkové, Lence Pavlíkové, Libuši Šrámkové, Marii Kavkové, Marii Rozsypalové a také dalším, kteří nás v této věci podpořili, látkami, nitěmi i ostatním materiálem.

Děkujeme všem, že si jako sousedé pomáháte navzájem.

Obecní ples

20200306_223853.jpg20200306_230243.jpg6.3.2020 - V pátek od 20.00hodin v místní sokolovně uspořádala obec Beňov, Kulturní komise obce Obecní ples. Sál naplnili především místní občané ale i přespolní a pozvaní hosté. Po celý večer hrála k tanci skvělá hudební skupina "Roky" Dluhonice. V průběhu plesového veselí si  mohl každý odskočit do malého foto koutku a nechal se vyfotit v různých převlecích a parukách.  V tradiční bohaté tombole proběhlo 1 kolo losování cen, posléze 2 kolo a následně byly vylosovány  hlavní ceny a to mobilní telefon,  třídenní wellnes pobyt v pivních lázních v Rožnově pod Radhoštěm, cenou útěchy byla proutěná velikonoční pomlázka. Sál byl plně obsazen, vše probíhalo v komorním a společenském duchu, pití a jídla bylo dostatek a z ohlasů návštěvníků můžeme sdělit, že odcházeli spokojení. Děkujeme především pořadatelům, kteří se na organizaci plesu podíleli, všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Výtěžek z obecního plesu činil 21.000,- Kč a byl rozdělen mezi SDH Beňov a ZŠ a MŠ Beňov. Částka 10.000,- Kč byla předána panu Jiřímu Ondruškovi - starostovi SDH Beňov, jako příspěvek na prapor, který si  chtějí pořídit ke 130. výročí založení spolku. Zbylých 11.000,- Kč bylo předáno paní ředitelce Mgr. Evě Vyhňákové pro děti z naší ZŠ a MŠ Beňov.  Foto z obecního plesu

Dětské šibřinky v sokolovně

1_DSC6250.JPG.3.2020 - V neděli  od 15.00 hodin Tělocvičná Jednota Sokol Beňov uspořádala pro děti a rodiče kulturní a společenskou akci "Dětské šibřinky", s různými soutěžními hrami, maškarním rejem masek a diskotékou. Děti které soutěžily i za pomoci svých rodičů babiček a dědečků, byly odměněny drobnými dárky. Moderoval Zbyněk Batěk alias MOŠNA, soutěže a hry vedla Jana Habčáková, za barem byly členové sokolského spolku Josef Žálmánek, Alena Jarmarová, u výběru tomboly a u vstupného Jana Konečná a  Jarka Žalmánková. V závěru dne proběhla tombola, kde si vylosovaly mnoho krásných dárků. Děkujeme všem organizátorům za uspořádání krásné kulturní a společenské akce.  Foto z celé kulturní akce

Valná hromada T.J. Sokol Beňov 

20200229_162603.jpgV sobotu dne 29.2.2020 v 16.00 hodin v sokolovně se uskutečnila Valná hromada Tělocvičné Jednoty Sokol Beňov, kde sokolové z Beňova zhodnotili celoroční činnost za rok 2019. Starosta bratr Zbyněk Batěk přednesl zprávu o činnosti T.J.Sokol Beňov za rok 2019, nastínil úkoly na rok 2020 a přednesl zprávu o hospodaření za rok 2019 a zprávu o cvičitelské činnosti za rok 2019. Bratr Richard Šípek přednesl zprávu revizní komise. Výbor T.J.Sokol Beňov předal ocenění svým zasloužilým členům, za práci a brigádní činnost a cvičitelskou činnost v sokolském spolku obce Beňov za rok 2019. V diskuzi vystoupili pozvaní hosté a zástupci spolků a zástupci obce Beňov. Usnesení z Valné hromady přednesl bratr Ivo Pitner.  Fotodokumentace z Valné hromady

Poslední sbohem v hospodě "U Vranů" 

20200226_201022.jpgSchránka 01.jpg20200321_131940.jpgVe středu dne 26.2.2020 proběhlo rozloučení stálých štamgastů v hospodě "U Vranů". Majitelka hospody paní Ivana Pospíšilová přichystala pro stálé návštěvníky posezení s bohatým občerstvením v podobě klobásek, tlačenky, zákusků se spoustou dobrého pití v podobě různých destilátů, piva , kávy, čaje a jiných dobrot. Stálý štamgasti z řad občanů obce Beňov za odměny předali dárky s poděkováním za dlouhodobé obsluhování v této hospodě, která již hospodou nebude,  jelikož objekt bude mít od  března 2020 nového majitele.

 Valná hromada FC Beňov 

20200221_183458.jpgV sobotu dne 21.2.2020 v 18.00 hodin v sokolovně se uskutečnila Valná hromada členů , příznivců a pozvaných hostů FC Beňov. Výbor FC Beňov zhodnotil 20200221_183450.jpgceloroční činnost ve zprávách prezidenta FC Beňov Michala Zavadila Dis., ve zprávách trenérů vystoupili Michal Zubík, Vladimír Nesňal, Pavel Hošek. Zprávu o hospodaření přednesl Bc. Ondřej Hudík, revizní zprávu přednesl Květoslav Topič. Výbor FC Beňov předal  ocenění svým zasloužilým členům, nejlepším hráčům z řad mladší, starší přípravky, také i hráčů z řad mužů FC Beňov za rok 2019. V diskusi vystoupili pozvaní hosté ze zástupci spolků obce Beňova a zástupce za obec Beňov. Usnesení z Valné hromady FC Beňov přednesl bratr Ivo Pitner.  Foto z Valné hromady FC Beňov

Přednáška - co dělat aby tělo nebolelo, Síť pomoci Moštěnka

 IMG_20200211_192120.jpg11.2.2020 - Jak si jednoduše pomoci od bolesti hlavy, krční páteře či zad radil ve středu 11. února v budově zahrádkářů v Beňově chiropraktik Vinci Lászlo. Civilizační choroby jsou aktuální téma lidí všech generací. Důkazem toho byla i účast více než 60 zájemců z celého mikroregionu. Vinci Lászlo se specializuje na „opravy“ páteří, provádí uvolnění blokád ramen, kyčlí, páteře, dokáže nabídnout čínskou tlakovou masáž i reflexní terapii. V úvodu přednášky povyprávěl o významu správné chůze, která je klíčová pro celkové zdraví člověka. „Souvisí s křečovými žilami, bolestmi páteře a mimo jiné i stavem vnitřních orgánů,“ řekl. IMG_20200211_173314.jpgPředvedl dvě metody chůze, které si mohli přítomní pod jeho dohledem vyzkoušet. Současně také upozornil, že metody se musí člověk nejprve naučit každou zvlášť, nelze si osvojit obě najednou. Během přednášky zaznělo množství informací a rad, které si posluchač nemohl bez zaznamenání poznámek zapamatovat. Vinci Lászlo je autorem knihy „Zázračná chůze: jak si pomoci chůzí, stravou, sexem, cviky - rady“, kde sepsal všechny klíčové informace. Přednáška „Jak pomoci svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo“ se konala v budově zahrádkářů. Chiropraktik měl v Beňově úspěch. V závěru jej účastníci zahrnuli dotazy i žádostmi o individuální konzultace. Akci zorganizovala Síť pomoci Moštěnka, která se zaměřuje na sociální pomoc lidem na území DSO mikroregion Moštěnka. Více informací naleznete zde https://sitpomoci.cz/.

Ples fotbalistů FC Beňov 

20200131_215742.jpg31.1.2020 - V pátek se uskutečnil tradiční ples fotbalistů FC Beňov od 20.00.hodin v sokolovně, kde k poslechu a tanci hrála již stálá hudební skupina z Bystřice pod Hostýnem "Los PlayBoys". V samostatném vystoupení zazpívala slečna Denisa Langrová. Sál byl plně obsazen především hráči, příznivci fotbalu, občany obce i přespolních a především jejich krásných  20200131_223606.jpgmanželek, přítelkyň, fanynek a děvčat. Tentokrát v krátkém vystoupení, které zrežírovala Hanka Zavadilová se odehrála pohádka "O perníkové chaloupce", kde Jeníček s Mařenkou trhali perníček z chaloupky a Ježibaba je přitom chytila … a jak to v pohádce končí - vždy dobrým koncem. Následovala dvoukolová bohatá tombola, střelba míčem přítomných dam na branku. Ten kdo se tu nepobavil měl jistě smůlu, ale ples se velmi vydařil a přítomným se těžce v ranních hodinách odcházelo ze sokolovny. Foto z plesu  

Požár - komín   

26.1.2020 - V neděli 17.48 hodin obdržela zprávu zásahová jednotka SDH Beňov o požáru komína na domě č.159 v obci Beňov. Na uvedené místo zasahovala s vozidlem Ford Tranzit do 6 minut a poté dorazila jednotka hasičů z HZS z Přerova a HZS SŽDC Přerov, také i Policie ČR. K požáru však nedošlo jen v komínu vyšlehli plameny a jiskry, které nezpůsobili mnoho škody.  Oheň v krbu byl uhašen, komín následně vyčištěn od spalin, popele a zkontrolován. Byl proveden zápis, ukončení zásahu 26.1.2020 v čase 18.40 hodin s příjezdem na základnu 18.41 hodin.

20200126_180950.jpg20200126_181006.jpg20200126_181133.jpg 20200126_181635.jpg

Valná hromada SDH Beňov 25.1.2020

V sobotu odpoledne od 16.00 hodin proběhla v budově zahrádkářů Valná hromada SDH Beňov, kde výbor Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov zhodnotil uplynulý úspěšný rok 2019. Za hosty se zúčastnil starosta okrsku č. 8 Horní Moštěnice a náměstek  starosty OSH  okresu Přerov Vítězslav Volek a Antonín Školoud člen SDH Dřevohostice, který věnoval SDH Beňov hasičskou přilbu. Dále pozvaní zástupci spolků obce Beňov za FC Beňov Michal Zavadil Dis, za Rybáře Beňov Petr Bukva, Za T.J. Sokol Beňov Richard Šípek, za zahrádkáře Josef Černý a za obec Beňov Ivo Pitner. Přinášíme pár fotek z tohoto jednání. 

20200125_161308.jpg20200125_161319.jpg20200125_161335.jpg20200125_170107.jpg20200125_170113.jpg20200125_170926.jpg

Návštěva turistů v obci Beňov

Návštěva turistů v obci Beňov18.1.2020 - V sobotu časně z rána vyrazili turisté z Přerova i okolí na své turistické trasy. Jejich cílem byla obec Beňov, muzeum arcibiskupa A.C.Stojana, ale především areál sokolovny. Tam právě probíhalo společenské setkání na zabijačkových hodech.  Přítomní občané i přespolní mohli ochutnat speciality a pochoutky - jelítka, ovary, tlačenku, jaterničkový prejt, zabijačkovou polévku černou i bílou, vařené maso, zabijačkový guláš. K tomu si dát i něco na zahřátí, kávu, svařák, slivovičku, pivo a jiné alkoholické nápoje. Při posezení hrál na harmoniku a zpíval Svaťa Šrámek. Velké poděkování patří  hlavně pořadatelům této akce, na které si snad všichni odpočinuli a získali výbornou náladu na zpáteční cestu do svých domovů. Fotogalerie

Odchyt zajíců v katastru obce Beňov a Prusy

Odchyt zajíců v katastru Beňov a Prusy11.1.2020 - V sobotu v ranních hodinách uspořádalo Myslivecké sdružení Beňov - Prusy odchyt zajíců v katastru obce. Ráno 6.30 hodin se sešla skupina zástupců myslivců, příznivců a občanů, kde pod vedením mysliveckého hospodáře Štěpána Habčáka a starosty  Ing. Tomáše Smékala,  rozvezli a usadili odchytové  sítě. Následně honci, kteří měli sraz v 8.00 hodin, vyrazili od sokolovny a naháněli proti sítím volně pobíhající zajíce. Po první leči se upravili sítě na druhou stranu a  pokračovalo se s naháňkou z katastru místní části Prusy. Celkem bylo odchyceno 28 zajíců. Myslivci pro chytače, honce, hosty a občany připravili občerstvení s gulášem a tombolou. Nejlepším chytačem byl vyhlášen Ondřej Hudík za 4 zajíce a 4 asistence. Poděkování patři organizátorům a všem občanům, kteří neodmítli pomoc a zúčastnili se této naháňky. Fotogalerie

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 20204.1.2020 - V sobotu se tradičně uskutečnila v naši obci Beňov a Prusy "Tříkrálová sbírka". Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika. Tyto peníze ze sbírky půjdou na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazili dvě skupiny mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme k Vám" prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obci Beňov a Prusy celkem 20.781,- Kč. Organizátoři celé sbírky zvou koledníky a dospělé, kteří  sbírku prováděli na Tříkrálové promítání do kina Hvězda v Přerově v pátek 24.1.2019 od 15.00 hodin. V letošním roce se v Přerově a okolních obcích vykoledovalo celkem 1 088 971,- . Celá částka byla odeslána na sbírkový účet Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65% této částky. Charita Přerov chce tuto částku použít na pomůcky pro paliativní péči pro domácí hospicovou péči a rovněž na přímou pomoc rodinám v nouzi a podporu charitních projektů. V příloze zasílám přehled o výtěžku v Přerově a jednotlivých obcích. Všem dárcům, organizátorům a koledníkům patří upřímné poděkování. Výsledky sbírky  Fotogalerie