Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
KOBERCE TREND mimořádná akce mínus 25% na všechno
Mudr. Skopalová neordinuje - zítra 20. 10. 2021 v Želatovicích
21
KOBERCE TREND mimořádná akce mínus 25% na všechno
22
KOBERCE TREND mimořádná akce mínus 25% na všechno
MUDr. Radoslav Špalek oznamuje
23
KOBERCE TREND mimořádná akce mínus 25% na všechno
24
Divadelní představení v sokolovně
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Události,akce v obci v roce 2019

Události, akce v obci

2021

2020

2019

Vánoční ohňostroj 

Ohňostroj 2019.jpg31.12.2019 - V úterý v podvečer se začali scházet občané obce a přespolní k slavnostnímu ukončení roku 2019 a zahájení roku nového 2020. Kulturní akci moderoval Zbyněk Batěk, který poděkoval jménem zastupitelstva obce a starosty obce, občanům, spolkům a podnikatelům, živnostníkům a obci za finanční příspěvek k zakoupení ohňostroje. Obec připravila malé občerstvení na zahřátí. Ohňostroj byl odpálen v 17.15 hodin a účastníci si mohli vychutnat krásnou podívanou, která sice trvala jen 6,5 minuty ale i tak to byla nádherná světelná show. Foto z ohňostroje

Vánoční volejbalový miniturnaj    

Účastníci volejbalového turnaje.jpg28.12.2019 -  V sobotu uspořádal zájmový spolek T.J. Sokol Beňov na závěr letošního  roku již 5.ročník volejbalového turnaje smíšených čtveřic. Přestože to byl nejprve jen pokus o zabavení mezi vánočními svátky pro beňovské nadšence volejbalu , tak si tato akce již získala tradici a letos se turnaje zúčastnilo celkem 6 družstev, v nichž hráli hráči nejen z Beňova a Prus, ale i z Přerova, Olomouce, Bochoře, Věžek, Vlkoše a dalších. Přijeli rovněž lonští účastníci - přátelé z Ochoze u Brna a nově se zúčastnil i tým FC Beňov. Tradiční byl i tentokrát systém turnaje. Účastníci volejbalového turnaje družstvo Voříšci - 1.místo.jpgHrálo se systémem každý s každým na 2 sety do 15 bodů. Přestože jsme všichni amatéři a volejbal hrajeme jen tak pro radost z pohybu, tak místy to vypadalo jako na skutečném volejbalu - nahrávky a smeče, za které by se nemuseli stydět, ani profesionální hráči. Po sečtení všech výsledků zvítězilo družstvo „Voříšci“ před družstvem FC Beňov a na 3. místě skončilo kombinované družstvo „Směska“ z Ochoze a Prus. Na 4. místě skončilo družstvo „Sluníčka“ z Bochoře, před družstvem „Pozdní sběr“ z Beňova a družstvem SK Bochoř A. Všichni zúčastnění obdrželi při závěrečném hodnocení věcné ceny, které věnoval T.J. Sokol Beňov a BEER cash&carry, s.r.o. Beňov. 

Vánoční koncert v kostele Sv. Františka v Beňově    

20191220_180434.jpg20.12.2019 -  V toto pátečním adventním  večerním čase od 18.00 hodin v kostele Sv. Františka z Assisi vystoupil smíšený pěvecký sbor Vokál 20191220_181144.jpgPřerov, který přivítal pan Zbyněk "Mošna" Batěk, sbor řídila dirigentka MgA. Kamila Zenklová. V úvodu koncertu zazněla část vánočního písně anglických, německých i českých skladatelů a další skladby barokních mistrů, spirituály a vánoční písně. Závěrem pro velký úspěch zazněl přídavek  další skladby. Slovem s výrazným vtipem koncert glosoval Zbyněk "Mošna" Batěk, kdy poděkoval za vystoupení a přednesl zhodnocení, které se neobešlo bez hlasitého zasmání a úsměvu na rtech u všech přítomných. Poděkování patří především vystupujícím členům Vokálu za procítěné vystoupení, ale i přítomným občanům, kteří se koncertu zúčastnili, letos jich bylo nebývale mnoho, obci Beňov jako organizátora celé akce. Foto z koncertu

Česko zpívá koledy    

20191211_180032.jpg11.12.2019 -  Již čtvrtým rokem se obec Beňov přihlásila do celorepublikové akce "Česko zpívá koledy", kterou pořádají regionální deníky. Ve středu 11.12. v 18.00 hodin přišli zazpívat k pomníku 20191211_181154.jpgarcibiskupa A.C.Stojana občané a děti naší obce a tím se opět Beňov zapojil mezi ostatní obce přerovského okresu a pomyslně se tak propojil i mezi ostatní obce celé České republiky. Obec připravila malé občerstvení v podobě teplých nápojů na zahřátí. Celou akci moderoval Zbyněk "Mošna" Batěk. Tentokrát nás bylo více a to přes 70 účastníků. V přídavku jsme si zazpívali navíc i další vánoční písně a koledy. Děkujeme občanům a dětem, kteří přišli a zpívání se zúčastnili, pořadatelům, obci Beňov a hasičům obce patří dík za přípravu čaje a svařáku a aparatury. Foto ze zpívání koled

 

Studie využití objektu zahrádkářů v obci Beňov   

Budova zahrádkářů.jpg10.12.2019 -  Obec Beňov nechala zpracovat studii budoucích oprav a využití objektu č.p. 6. Jedná se o bývalý dům Českého zahrádkářského svazu ZO Beňov, který obec nabyla do majetku na přelomu  roku 2017 a 2018 od ČZS ZO Beňov. Tato studie se zabývá využitím na Komunitní společenské centrum, kde se budou setkávat především členové spolků a to jak zahrádkářů, myslivců, hasičů, fotbalistů a ostatních. Prostory budou využívány i občany obce pro rodinné a jiné oslavy. Dále zde bude působit sociální pracovník Mikroregionu Moštěnka, který bude nápomocný při řešení nelehkých životních situací a najdete zde kontakty na služby, které pomohou občanům poskytnou podporu a pomoc. Obec zde počítá  s výstavbou pěti bytových jednotek z nich 4 byty budou do 80 m2 a jeden nad 110 m2, ke kterým bude k využití upravena bývalá velká garáž za objektem na skladové zázemí pro každý byt, kočárkárnu, uložení kol či motorky. Před objektem by mělo být parkoviště pro pět osobních vozidel. Tato studie bude v závěru roku 2019 předělána na projektovou dokumentaci, která bude podána v únoru 2020 na Magistrát města Přerov na Stavební úřad na společné územní a stavební řízení. Obec Beňov bude žádat o dotaci na rekonstrukci pro Komunitní centrum přes Místní akční skupinu Partnerství Moštěnka v březnu v roce 2020. Následně také i dotaci přes Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR na výstavbu pěti bytových jednotek v roce 2021.

V příloze zde máte odkaz na uvedenou studii objektu zahrádkářů, ke které můžete zaujmout i Vy své stanovisko či dát podnět k dalšímu jednání k úpravám celého objektu. Vaše náměty zašlete buď na adresu starosta@benov.cz , nebo na Obecní úřad obce Beňov v písemné podobě. Své připomínky podávejte do termínu 20.12.2019 do 12.00 hodin, poté k nim nebude již brán zřetel z důvodů předání podkladů projekční kanceláři k provedení dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a také i z důvodů řádné dovolené, která po tomto termínu bude na obci Beňov do 6.1.2020. Studie pohledů na objekt zahrádkářů   Podklady objektu garáže u zahrádkářů Vchod do sklepa ze zadní části  Další podklady objektu zahrádkářů

 

Beseda "Klubu důchodců" obce Beňov   

20191207_162222.jpg7.12.2019 - V sobotu ve 14.00 hodin v místní sokolovně tradičně zaplnili sál sokolovny občané dříve narození a členové klubu důchodců obce Beňov. Předsedkyně Marie Klvaňová přivítala přítomné a v úvodu zhodnotila činnost "Klubu důchodců". Seznámila s komunitními sociálními službami a s projektem „Síť pomoci Moštěnka“ Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Moštěnka, informovala přítomné o katalogu sociálních služeb a služeb návazných,  I.C.E. kartou.20191207_162214.jpg Dále vyzvala přítomné k  uctění památky minutou ticha za občany, kteří nás opustili v uplynulém roce 2019. Následně přednesla zprávu o činnosti  za rok 2020. Starosta Ivo Pitner seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce Beňov za rok 2019 a s pracemi a opravami, ze kterých byly promítnuty fotografie při rekonstrukci mateřské školky, komunikaci a parkovišti u sokolovny a opravě chodníků a parkoviště u hřbitova.. 20191207_151126.jpgPřednesl úkoly, kterými se bude zabývat zastupitelstvo obce v příštím roce 2020, pokračování výstavby kanalizace  v ulici na lokalitu Horní Újezda a opravy a rekonstrukce objektu zahrádkářů. Předseda kulturní komise zastupitelstva obce Beňov Jiří Ondruška informoval přítomné o kulturních a společenských akcích v závěru roku 2019. Dále starosta Ivo Pitner a člen zastupitelstva Jiří Ondruška ocenili členy výboru Klubu důchodců. V závěru za zvuku harmoniky, houslí a basy vystoupil malý lidový soubor "MUŽÁCI" z Vlkoše, při kterém si všichni přítomní zazpívali známé lidové písně. Fotky ze setkání

Únik ropných produktů   

20191202_081415.jpg2.12.2019 - V čase 7.50 hodin  po telefonickém volání od zástupce firmy STRABAG, a.s. která na místní komunikaci skládala z podvalníku malý finišer k pokládce živičné vrstvy u hřbitova obce Beňov, došlo k uvolnění tlakové hadice a úniku 30 l hydraulického oleje na p.č.710 - ostatní komunikace ostatní plocha v majetku obce Beňov a v k.ú. Beňov. Starosta obce Ivo Pitner, zavolal na HZS Olomouckého kraje - KOPIS a svolal zásahovou jednotku obce JPOV obce Beňov k provedení zásahu a odstranění uniklé látky.20191202_080320.jpg Jednotka JPOV přijela v řase 7.58 a provedla pokrytí uniklé látky sypkým sorbentem, celkem bylo spotřebováno 120 kg sorbentu. Následně po vstřebání došlo k úklidu komunikace a uložení sorbentu s příměsí oleje do pytlů které,  budou odvezeny na skládku do Hradčan, kde bude zlikvidováno jako nebezpečný odpad. Na místo také dorazila zásahová jednotka Hasičského záchranného sboru  z požární stanice Přerov - konec zásahu byl dne 2.11.2019 v čase 9.18 hodin.

 

Vítání nových občánků   

20191201_151740.jpg1.12.2019 - Slavnostní obřad pro rodiče a jejich nově narozené děti a rodinné příslušníky  proběhl v neděli v 15.00 hodin na Obecním úřadě. Do knihy nových občánků byli zapsáni a uvedení do řad občanů obce Beňov tyto narozené děti v uplynulém roce : Ondřej  Marecký, Matyáš Schlehr a Mikoláš Hondl. Žáci naší základní školy přednesli krátký program písniček a básniček. Zástupci kulturní komise, starosta obce spolu s paní účetní Ivanou Pospíšilovou  přivítali rodiče krátkými projevy a vyzvali je ke stvrzení slavnostního slibu, kde se zavazují vychovat ze svých dětí řádné občany obce a potvrdit svůj slib podpisem do knihy nově narozených dětí obce Beňov. Poté proběhlo focení a posezení s občerstvením. Fotogalerie

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu   

PB300322.jpg30.11.2019 - Pořádně nabito bylo v sobotu v podvečer na návsi před pomníkem A.C.Stojana. Očekávání, netrpělivost, nadšení, vůně svařáku a bramboráků,  to vše se vznášelo ve vzduchu a  to  především díky dětem, které se těšily na rozsvícení vánočního stromu. Tradiční kulturně společenskou akci pro občany obce Beňov a Prusy rozsvícení vánočního stromu uspořádala obec ve spolupráci se zájmovými spolky. PB300324.jpgMalý jarmark s prodejem keramiky, adventních věnců, svíček a jiného zboží uspořádali žáci základní školy spolu s mladými hasiči. Bohaté občerstvení připravili Klub důchodců a členové SDH Beňov. Nejmenší děti z místní mateřské školy i ti starší školáci přednesli pásmo básniček, písniček a koled. Po vystoupení přijel průvod čertů s Mikulášem a anděly. Spolu se starostou obce a Mikulášem rozsvítil vánoční strom výherce vylosovaný mezi dětmi Martin Vyhňák.   Výtěžek z akce v částce 8.325,- Kč byl věnován na silvestrovský ohňostroj. Foto z kulturní akce   

Besídka žáků základní a mateřské školy   

PB280275.jpg28.11.2019 - Učitelský sbor a děti ze základní a mateřské školy nacvičili pro rodiče, občany i přespolní spoustu pásmo básniček, písniček doplněné i pískáním na píšťalky. Nejvíce snad potěšili Ti nejmenší, kteří svou bezprostředností si získali srdce všech přítomných. PB280285.jpgVystoupení žáků základní školy bylo precizně nacvičené a rodičům a přítomným tak ukázali vše co se ve škole naučili k tomuto krásnému vystoupení. Děkujeme všem, kteří se tohoto vystoupení zúčastnili a hlavně našim žákům a celému učitelskému sboru Základní a Mateřské školy Beňov. Foto z besidky

Vánoční výstava   

PB240237.jpg23-24.11.2019 - Klub důchodců. ve spolupráci se základní školou a mateřskou školkou, zájmovými spolky obce Beňov uspořádali "Vánoční výstavu" v budově u zahrádkářů v sobotu  23.11.2019 a v neděli 24.11 2019.IMG_20191124_094751.jpg Inspirativní vánoční výstava byla plná vánočního aranžmá, dekorací, ozdob, vánočního cukroví,  nápadů na zdobení vánočního stolování, betlémů a adventních věnců.  Občané a přespolní návštěvníci shlédli  různé nápady, náměty k výzdobě svých domácností k blížícím se  vánočním svátkům  a také ochutnali tradiční vánoční pečivo, punč, svařák, kávu, čaj i dobrou slivovičku. Poděkování patří všem organizátorům, nadšencům a dobrovolníkům, kteří přispěli rukou k tomuto dílu k připomenutí si lidových tradic spojených s adventem a blížícími se vánocemi.   Foto -Vanocni_vystava. 

Hubetova jízda   

IMG_20191109_111548.jpg9.11.2019 - Na tradiční "Hubertovu jízdu", která se konala v sobotu ráno se srazem od 10.00 hodin louce na okraji obce se sešlo  na 70 jezdců s koňmi a dětí s poníky. Počasí s mírným deštěm tak trochu IMG_20191109_111238.jpgodradilo občany ale i tak zde bylo mnoho diváků kteří přišli podpořit a podívat se na slavnostní zahájení Hubertovy jízdy v Beňově s průjezdem koní přes obec. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení. K celkovému hodnocení celodenní jízdy se sešli všichni v sokolovně, kde k tanci a poslechu hrála  skupina Šediváci. Děkujeme především pořadatelům Jezdeckého oddíly Beňov a všem účastníkům za krásnou kulturně společenskou akci. Foto ze zahájení Hubertovy jízdy

Nový sekací stroj pro FC Beňov  

Sekačka 2019.jpg1.11.2019 - Zájmový spolek FC Beňov přednesl na zastupitelstvu obce Beňov žádost o podporu k dofinancování nákupu nového sekacího stroje pro sečení a provzdušňování trávníku. Sekací malotraktor Starjet UJ 122-22 P4, včetně vertikutároru, byl pořízen od firmy Daniš Davaz Technik s.r.o. v ceně 167.900,-Kč. FC Beňov podal žádost o dotaci na Olomoucký kraj, který odsouhlasil výši dotace v částce 55.000,- Kč a prostředky byly poskytnuty z dotačního programu: PROGRAM NA PODPORU INVESTIČNÍCH AKCÍ V OBLASTI SPORTU V ROCE 2019. Zastupitelstvo obce Beňov po projednání Logo Olomouckého kraje.jpgschválilo dofinancování tohoto stroje částkou 79.900,- Kč, zbytek částky ve výši 33.000,- Kč byl dofinancován za pomoci sponzorů a příznivců fotbalového klubu FC Beňov - J.Jarmar, stavební činnost, PZ Trading, s.r.o., Salix Morava, a.s., Š. Habčák, zemní práce. Děkujeme všem, kteří podpořili tuto žádost a tím i další rozvoj fotbalového sportu pro děti mládež, dospělé v obci Beňov a především pro fotbalový klub FC Beňov. Poděkování

Lampionový průvod v obci  

IMG_20191028_180115.jpg28.10.2019 - Pietní akt k uctění významného výročí 101. let vzniku Československé republiky se uskutečnil v pondělí od 17.00 hodin. Členové Tělocvičné jednoty Sokol Beňov ve spolupráci s dětmi a občany zorganizovali lampionový průvod a kladením kytic a rozsvícením lamp  u pomníku padlých z I. světové války,  pomníku osvobození z II.světové války a také u pomníku T.G.Masaryka v obci Beňov. Poté byl zapálen ohňostroj v areálu za sokolovnou a proběhlo malé posezení všech  účastníků a dětí v sokolovně. Děkujeme organizátorům, občanům a dětem, kteří se pietního  aktu zúčastnili.

Sběr nebezpečného a elektro odpadu  

IMG_20191019_084202.jpg19.10.2019 - V obci Beňov a  místní části Prusy se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu, který smluvně zajišťuje společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s. Jednalo se o sběr a svoz baterií všeho druhu, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny, zásady, barvy, laky a ředidla, lepidla, léky, dezinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky, zaolejované hadry, oleje a pneumatiky. Dále pak smluvně se společností REMA, a.s. sběr a odvoz elektro zařízení všeho druhu, lednice, televize, pračky, myčky, rádia, a jiná drobná elektro zařízení. Děkujeme všem občanům, kteří využili této možnosti sběru a odvozu těchto odpadů. 

GEROY ULTIMATUM 2019 

IMG_20191012_195343.jpg12-13.10.2019 - V katastru obce Beňov a v okolí Švédských šancí proběhl 12-ti hodinový noční závod „GEROY ULTIMATUM“,  který byl určen NEjen pro elitu a vytrvalostní běžce. Doba trvání nočního závodu byla 12 hodin - tedy od 20.00 hodin do 8.00 hodin ráno pro dvojice s vyhlášením vítězů + medaile GEROY ULTIMATUM. Běželo se na okruhu s celkovou délkou 6 + kilometrů s překážkami, kterých bylo v přepočtu 20 +. Kategorie dvojic a dvojice – štafety mužů (2M), žen (2Ž) a mixy (2-Ž+M), dále součet věku mužů : 2M<70, 2M70>, součet věku žen 2Ž<70, 2Ž70>, součet věku v mixu 2ŽM<70 a 2ŽM70>. Dále pro jednotlivce od 12.00 hodin do 8.00 hodin ráno s vyhlášením vítězů + medaile GEROY ULTIMATUM, muži M<30, M30-45, M 45+, ženy Ž<30, Ž30-39, Ž40+. Fotogalerie z nočních závodů

Oprava místních komunikací

V IMG_20191001_073457.jpgprůběhu října 2019 provedla společnost N.V.B LINE s.r.o. opravy místních komunikací technologií TURBO. Tyto práce byly nutné z důvodů velmi značného poškození místních komunikací především v místní části PRUSY na p.č.191 a 197 u domu pana Mikuly až ke křižovatce u kaple Sv. Floriána  pod domem paní Horákové. Dále se opravné práce prováděly  v Beňově na místní komunikaci p.č. 704/1 od autobusové zastávky u kostela až dolů za pomník A.C.Stojana a na křižovatce na komunikaci p.č.747 a 709 před sokolovnou. 

Beseda s chiropraktikem Vinci Lászlem

Chiropraktik Vinci Láslo.jpg9.10.2019 -  Klub důchodců uspořádal besedu s chiropraktikem Vinci Lászlem, který předvedl jednoduché rady a cviky, jak si jednoduše pomoci od bolesti hlavy, očí, krční páteře, zad a dalších bolestí.  Když něco bolí, je to signál - „člověče, zastav se a něco s tím udělej“. V budově zahrádkářů v Beňově se od 16.00 hodin sešlo více jak 25 občanů obce Beňov i přespolních, se kterými besedoval  chiropraktik Vinci Lászlo o jejich bolestech a strastech, prakticky navedl  ukázkami jak je odstraňovat a jak si od bolesti pomáhat. Více se můžete dozvědět v jeho knize "Zázračná chůze". Beseda skončila v 18.30 hodin a dle velkého zájmu občanů ale i vytíženosti pana Vinciho Lászla - chiropraktika,  se může opakovat předběžně v lednu či únoru v roce 2020. Foto z besedy s názornými ukázkami

Hodové oslavy v obci 

Výstava Plody podzimu.jpg5-6.10.2019 -  Beňovské hodové oslavy se uskutečnily 5. a 6. října v naší obci. Program byl velmi bohatý, v sobotu na fotbalovém hřišti sehrály fotbalové zápasy,  starší žáci FC Beňov - FC Spartak Lipník nad Bečvou stav 3:3, muži FC Beňov - TJ Sokol Čechovice remizovali 1 :1  a nakonec na penalky prohráli 1:2. V neděli se utkali starší přípravka FC Beňov -  TJ Sokol Vlkoš prohrála 6 : 12, mladší přípravka FC Beňov - FK Troubky nad Bečvou prohrála stav  6 : 9. V sobotu večer se uskutečnila taneční zábava v sokolovně, kde k tanci a poslechu hrála skupina ROKY z Dluhonic.IMG_20191006_181147.jpg V základní a mateřské škole si mohli návštěvníci prohlédnout výstavku prací krezeb a keramických výrobků žáků a předškoláků. V budově zahrádkářů připravili členové ČZS ZO Beňov výstavu nazvanou Plody podzimu, nechybělo ani malé občerstvení.  Posledním bodem nedělního programu bylo vystoupení skupiny MUŽÁCI z Vlkoše, kteří lidovými písněmi za doprovodu basy, houslí a harmoniky navodili příjemnou atmosféru při koštování vína  a burčáku . Děkujeme všem pořadatelům a spolkům za organizaci jednotlivých akcí s podporou obce Beňov. Foto - výstavky prací dětí ze ZŠ a MŠ Beňov   Foto - výstava Plody podzimu

Výstavba parkoviště u hřbitova 

IMG_20190923_090135.jpg25.9.2019 -   v souvislosti s realizací projektu  "Výstavby nového parkoviště u hřbitova" byly  zahájeny práce s odstraněním staré hřbitovní zdi a základů čelní zídky na hřbitově obce Beňov. V této věci proběhlo dne 19.6.2019  veřejné projednání rekonstrukce hřbitova v budově u zahrádkářů, kde mohli občané k uvedenému záměru obce Beňov vyjádřit. Celková revitalizace hřbitova je IMG_20190926_104001.jpgrozdělena na 3 etapy, dle schválené projektové dokumentace a týká se výstavby  nových zídek, chodníků, parkoviště, rekonstrukce márnice s výsadbou zeleně. V letošním roce 2019 bude vybudováno nové parkoviště, demontována stará čelní zídka a nově vystavena  o 2 metry do vnitřní části hřbitova a tím i zvětšen prostor na parkování a průchozí chodník. Bude zřízena odstavná plocha pro kontejner na hřbitovní odpad a provedeno napojení světel na veřejné osvětlení obce a přeložení stávajícího pilířového rozvaděče o 1 metr za betonový sloup. Fotodokumentace

 

Rybářské závody pro dospělé 

IMG_20190921_152757.jpg21.9.2019 -  Zájmové sdružení "Rybáři Beňov" uspořádalo pro příznivce rybolovu Rybářské závody pro dospělé v sobotu 21. 9. od 7.00 hodin. Zúčastnilo se zde 26 závodníků a také i 4 rybáři z Polské republiky z Gminy Tworóg s Polského  rybářského svazku Katowice z kola Brynek. Celkovým vítězem se stal Teodor Sliwinski z Tworogu, 2.místo patřilo Ladislavu Mikovi z Beňova, 3. místo Richard Pavlík z Horní Moštěnice, 4 místo obsadil Jakub Pospíšil z Přerova a zároveň obdržel cenu za největší úlovek za uloveného kapra o délce 59 cm, 5. místo Anton Osada z Tworógu. Poděkování patří především pořadatelům za organizaci celého závodu, za občerstvení pro soutěžící a pro občany obce, kteří přišli podpořit tuto akci. Děkujeme také  sponzorům kterými byli - Č.O.B. Slévárna barevných kovů Beňov, firma BEER cash&carry  velkoobchod s nápoji Beňov, Autodoprava Jaroslav Tomeček a obec Beňov. Foto z rybářských závodů

Zahájení školního roku 2019 / 2020

IMG_20190902_090206.jpg2.9.2019 -  V pondělí v 9.00 hodin jsme přivítali pět nových prvňáčků v základní škole a tři nové předškoláky v mateřské školce za účasti rodičů, zastupitelů obce, učitelského sboru, pracovníků a přátel školy v Beňově. Přejeme všem novým žáčkům i malým předškoláčkům snadné začlenění a zvládnutí nového učiva, hodně zdaru a úspěchů v tomto IMG_20190902_095910.jpgnovém školním roce 2019 - 2020. Učitelskému sboru, pedagogům a provozním pracovníkům přejeme zvládnutí všech povinností s dětmi a učivem, především poděkování patří se zajištěním provozu a přípravě objektů Základní školy a Mateřské školky Beňov a jejich úklidu po prováděných pracech přes prázdninové období.

 

Recyklohraní - aneb ukliďme si svět !

IMG_20190828_111158.jpgZákladní a Mateřská škola Beňov se přihlásila do školního recyklačního programu pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Hlavním úkolem organizátorů ze spolku "Ukliďme Česko" a spolku  "Českého svazu ochránců přírody" je zapojit širokou veřejnost do mapování, uklízení a především pak do prevence vzniku nepořádku jeho sběru a úklidu. V této věci obec Beňov ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Beňov nabízí občanům možnost použít kontejnery na drobný elektro odpad, které jsou umístěny u Základní školy a u fotbalového hřiště, kde můžete odložit použité drobné elektro předměty, baterie, mobilní telefony, fény, kulmy, elektro radia a další jiné malé spotřebiče. www.recyklohrani.cz

 

Přátelské fotbalové utkání v Polské republice

IMG_20190817_142851.jpg17-18.8.2019 - Na pozvání wojta gminy Tworóg Eugeniusza Gwóždža, se uskutečnil v sobotu 16.30 hodin přátelský fotbalový zápas mezi FC Beňov a LKS Orzel Koty. Zástupci obce Beňov a fotbalisté FC Beňov přijeli ve 13.00 hodin na chatoviště do Březnice a po ubytování se přesunuli do obce Koty, kde jsme poobědvali. V 16. hodin proběhlo slavnostní nastoupení a odkrytí pamětních desek bývalému prezidentovi LKS ORZEL Koty Engelberkovi Krokovi. Následně nastoupili hráči na střed hřiště a po zaznění hymen České republiky a IMG_20190817_163440.jpgPolské republiky došlo předání vlajek, rozlosování stran či míče a začalo fotbalové utkání.Po poločase byl stav 1:1,  ve druhém poločase za stavu   4: 4, zde došlo vedením trenéra FC Beňov Pavla Hoška k motivace hráčů a nastal zlom,  celkový výsledek zápasu skončil 10 : 4 pro FC Beňov. Po zápase jsme společně poseděli při pivu i slivovici a reprodukované hudbě. Na druhý den po společné snídani na hřišti v Kotech jsme odjeli do města Tarnowkie Góry, kde jsme navštívili muzeum "Zabytkowa kopalnia srebra" , kde se historicky kopala ruda s podílem olova, zinku, stříbra již od 13 -tého století. Toto muzeum jako první ve Slezském IMG_20190817_164908.jpgvojvodství se dostalo do světového kulturního dědictví UNESCA se svými šachtami, štolami a hlavně se systémem spádového odvádění a využití podzemních vod pro pitné účely pro město Tarnowskie Góry. Horníci zde pracovali v nepřístupných slojích ve vodě, tmě, chladu, kde teplota činí 10 stupňů celsia. Práce byla při kopání rudy velmi těžká, ale být horníkem byla čest a určité privilegium, které přinášelo velmi slušný výdělek k uživení celé rodiny, za těchto podmínek se horníci sotva dožívali 40-let. IMG_20190817_164227.jpgÚzemní expozice Horního Slezska,  je chápána jako součet předválečné oblasti, autonomního polského Slezského vojvodství (do 1939), předválečné německé horní Slezské provincie (do 1938) a předválečné Československo-Slezské země (do 1928). IMG_20190817_134433.jpgDůl byl uzavřen a poté zpřístupněn turistům a návštěvníkům, kde prohlídková trasa činí 1740 metrů ve hloubce 40 metrů a část trasy v délce 270 metrů je vedena na lodích v odvodňovacím spádovém kanále. Na toto setkání jeli také i členové spolku Rybáři Beňov, kteří se zúčastnili rybářských závodů na rybníku Březnice. Předseda beňovských rybářů Petr Bukva se umístil na 5-tém místě s úlovkem ryb o váze 2,30 kg.    Foto s přátelského utkání FC Beňov - LKS Orzel Koty Foto z muzea "Zabytkova kopalnia srebra"

 

Fotbalový turnaj starších přípravek

68541439_893845670974350_2998349439938068480_n.jpg17.8.2019 - Fotbalový klub Beňov uspořádal v sobotu 17.8. 2019 třetí ročník turnaje přípravek, tentokrát v kategorii starší (ročník 2009 a mladší). Turnaje se zúčastnilo osm družstev, které byly rozděleny do 2 skupin. Výsledky FC Beňov v základní skupině: Pavlovice 5:4, 1.FCV Přerov 1:8, Horní Moštěnice 4:0. Ve skupině obsadil domácí tým 2.místo a postoupil do semifinále. V němž prohrál s Újezdcem 1:9 a v závěrečném utkání o 3. místo nestačil na tým z Kozlovic 1:5. Ve finále se utkaly týmy 1.FCV Přerov - Újezdec s výsledkem 2:4. Celkové umístění družstev: 1.Újezdec, 2.FCV Přerov, 3.Kozlovice, 4.Beňov, 5.Pavlovice, 6.Vlkoš, 7.Horní Moštěnice, 8.Lověšice. Vítězové kategorií:  Nejlepší hráč - Stoklásková Kristýna (Újezdec), nejlepší střelec - Kutěj Daniel (Újezdec), Nejlepší brankář - Sova Mikuláš (1.FCV Přerov).Všechny zúčastněné týmy obdržely medaile věnované fotbalovým klubem, velké dárkové tašky od firmy Č.O.B slévárna Beňov a nejlepší tři týmy + vítězové jednotlivých kategorií poháry a balíčky věnované obcí Beňov a Č.O.B slévárnou. FC Beňov děkuje všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci. Fotogalerie z turnaje

Seminář 1000+1 cesta pro krajinu

Seminar 1000+1 cesta pro krajinu v obci Beňov.jpg8.8.2019 - Na dvacet starostek a starostů se sešlo v Beňově  na semináři 1000 + 1 cesta pro krajinu. Seminář přilákal zájemce o aktivní řešení problematiky sucha. Poslankyně Ing. Jana Krutáková obeznámila přítomné s návrhy legislativních změn, které chtějí Starostové a nezávislí předložit. Právo na pitnou vodu pro každého občana republiky má mít prioritu před komerčními projekty, návrh na sjednocení MZe a MŽP, osvobození remízků od daně, které je ale nejprve nezbytné pro účely zákona definovat a další změny.Jaká opatření v boji se suchem mohou obce provést? Jednoduše i rychle je možné najít historické cesty, které dříve spojovaly osady, obce nebo významná místa. Takové cesty lze bez větší finanční zátěže obnovit a vytvořit protierozní pás. Příkladem mohou být zatravněné cesty v obci Spálené Poříčí v plzeňském kraji, které popsal v prezentaci místostarosta Pavel Čížek. Jednou z možností jsou také opatření pro zmírnění dopadů sucha na klima v intravilánu obce nebo revitalizace rybníků a nádrží či užívání zemědělské půdy ve veřejném zájmu.Jak postupovat v případě odbahnění nádrží a rybníků? Na příkladu odbahnění rybníků před 10 lety a nyní ukázal JUDr. Radan Večerka, že i za relativně malé peníze lze provést odbahnění bez zbytečných průtahů a složitých procesů. S jednoduchými postupy seznámil přítomné se zkušenostmi z karlovarského kraje. V diskuzi se probíralo téma šedé vody a jejího využití, spolu s problematikou malých domácích čističek a čističek odpadních vod. Přítomné starostky i starostové přispěli do diskuze nejen svými zkušenostmi, ale vznesli také několik dotazů, které se týkaly převážně legislativní oblasti. Mnohé z nich jsou podnětem k projednání na půdě parlamentu.  Hnutí STAN shrnulo navrhovaná opatření v Balíčku proti suchu.Za pomoc s organizací a poskytnutí prostor děkujeme panu starostovi Ivo Pitnerovi a místrostarostce Lence Pavlíkové z obce Beňov. Üvod.pptx OVLIVNĚNÍ PŘÍRODY.pdf Oživení krajiny - návod pro obce - konečný stav.pdf VODA STAN.pdf

 

Zahájení oprav místní komunikace u sokolovny

IMG_20190815_115719.jpg26.7.2019 - V pátek proběhlo předání stavby společnosti DOPRASTAV, a.s., která je realizátorem akce. Místní komunikace p.č. 709 u sokolovny, byla poškozena přívalovými dešti v roce 2018. Opravy komunikace budou spočívat v montáži 3 ks příčných betonových žlabů na odtah dešťové vody s blátem a kamením do dešťové zatrubněné kanalizace. Instalaci malého odtahového žlabu u vjezdu pana E.Jandy, montáž betonových obrubníků u vchodu do sokolovny a na konci parkoviště. Dále bude provedeno srovnání komunikace s překrytím balenou směsí a to včetně parkoviště. Krajnice bude pokryta drceným recyklátem. Foto z oprav místní komunikace u sokolovny

Tradiční slavnosti piva

Pivní slavnosti Beňov 2019.jpg20.7.2019 - Tradiční  kulturně společenskou akci uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Beňov v sobotu 20.7.2019 od 15.00 hodin v areálu za sokolovnou. Pivní slavnosti si nenechali ujít nejenom místní, přijeli také z blízkého okolí ale také naši partneři a přátelé z Polské republiky z gminy Tworóg. ://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/pivni-slavnosti-ozivily-horni-mostenici-jiz-podvanacte-20180707.htmlU stánků se čepovala nejenom piva klasická, ale i speciální. Návštěvníci mohli ochutnat vzorky z 15 druhů piv a také něco dobrého sníst. Vedle několika druhů pěnivého moku, si mohli návštěvníci pivních slavností vychutnat také vyhlášená uzená žebra i jiné dobroty z grilu.
Vydařila se i soutěž v disciplinách, pití piva na čas a nejdelší hod sudem. Soutěžili muži i ženy. Od 20.00 hodin pak k poslechu i tanci postupně hrály skupiny SO WHAT, SUPERTESLA, ETHOS OF NEMESIS a skupina TCHOŘI.   FOTO - Pivni_slavnosti_20.7.2019

Stavební úpravy Mateřské školy

IMG_20190726_075047.jpg15.7.2019 - byly zahájeny stavební práce na opravě umyvárek v Mateřské školce Beňov, které provádí firma J.Jarmar. Ve středu 17.7.2019 v dopoledních hodinách byly předána stavba společnosti SUEZ Využití zdrojů, a.s. k demontáži nebezpečného odpadu - azbestových tašek ze střechy MŠ. Dne 22.7.2019 pak zahájila práce firma Střechy FK s demontáži špatného deštění oplechování a okapů ze střechy a provádění postupných  prací s opravou střechy. Pokládka nového deštění s parozábranou, montáže nových okapů a zavětrování a dále pak pokládkou nové plechové střechy a instalací hromosvodů. Práce by měli být ukončeny na konci srpna 2019.z důvodů zahájení nového školního roku 2019-2020 v září 2019. Projekt  " Stavební úpravy Mateřské školy , stavby č.p.33, Beňov " byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v částce dotace 690.595,- Kč. Spoluúčast obce Beňov byla v částce 368.021,- Kč , celkem tedy opravy stály 1.058.616,- Kč.  Foto ze stavebních úprav v objektu č.33 - Mateřská škola Beňov.  

Veřejné projednání k rekonstrukci hřbitova

20190619_175435.jpg19.6.2019 - Ve středu v  odpoledních hodinách od 17.00 hodin v budově u zahrádkářů se uskutečnilo veřejné projednání návrhu „Rekonstrukce místního hřbitova“, Celková revitalizace hřbitova dle schválené projektové dokumentace - nové zídky, chodníky, rekonstrukce márnice, nové zařizovací prvky a výsadba zeleně je rozdělena na 3 etapy. V letošním roce bude vybudováno nové parkoviště, posunuta a nově vystavena přední zídka o 2 metry do hřbitova a tím i zvětšen prostor na parkování a průchozí chodník, zřízena odstavná plocha pro kontejner na hřbitovní odpad, dále celkově řešeno oplocení hřbitova s kolumbáriem, chodníky a napojení světel na veřejné osvětlení obce, dále pak ozelenění hřbitova. Náklady na tuto 1 etapu jsou 1.089.000,- Kč, z toho dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje činí 500.000,- Kč. Na tomto veřejném jednání bylo přítomno 15 občanů obce, spolu se zástupci zastupitelstva obce, kteří prezentovali rekonstrukci hřbitova po etapách dle projektových dokumentací.Betonová cihla lícová - červená_černá_ rumplovaná.jpg Byly promítnuty různé fotografie hřbitovů, hřbitovních zdí a oplocení, železného kování, vstupních bran i branek, provedení chodníků a ozelenění celkového hřbitova. Přítomní občané a zástupci obce se shodli na typu zděného oplocení, které bude provedeno z lícových cihel v barvě červeno černé s původními železnými výplněmi, původní branou a malou brankou. Tyto železné prvky se otryskají a renovují do černé barvy, upraví na délku mezi zděné sloupky do míry 2,5 m. Děkujeme všem přítomným za jejich účast a podnětné informace, ze kterých bude zastupitelstvo obce čerpat k postupné rekonstrukci hřbitova. Prezenční listina k veřejnému projednání.pdf  Pozvánka na veřejné projednání rekonstrukce hřbitova.docx

Komunitní plán sociálních služeb - síť pomoci mikroregionu Moštěnka

20190619_175503.jpg9.6.2019 - V souvislosti s veřejným projednáním rekonstrukce hřbitova vystoupily koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb mikroreginu Moštěnka za obec Beňov,  paní Marcela Kubíčková a paní Marie Klvaňová. Seznámily přítomné s  " I.C.E. kartou“ pro seniory a pro občany, kteří jsou bez rodiny a nemohoucí. Jedná se o kartu, na které by bylo uvedeno jméno dotyčného občana, adresa, seznam léků, které užívají, výpis nemocí a alergií, kterými trpí, telefonní čísla blízkých osob a ošetřujícího lékaře. Tato karta má sloužit pro případ, náhlé zdravotní indispozice nebo nezvěstnosti v situaci tísně a ohrožení zdraví a života. Pomůže složkách Integrovaného záchranného sboru s prvotním seznámením s údaji daného občana. Koordinátorky vytipují občany, kterých se to nejvíce týká a pomohou jim s vyplněním. Kartu můžou senioři nosit u sebe, hlavně ji umístit v domě na dobře  viditelném místě pro  případ ohrožení či nevolnosti či zdravotní tísně. ICE_karta.pdf   

Návštěva našich přátel z Gminy Tworóg

20190604_131251.jpg4.6.2019 - V ranních hodinách přijeli do obce Beňov naši přátelé z Gminy Tworóg z Polské republiky. Navštívili Svatý Hostýn, poutní chrám zasvěcený  Panně Marii, kde se účastnili mše svaté. Poté se prošli po zrekonstruované  křížové cestě ve stylu Dušana Jurkeviče a také navštívili rozhlednu a místní hřbitov. Po obědě v Poutním domě na Hostýně dále pokračovali do města Kroměříž, kde navštívili arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu. V obci Beňov si prohlédli obecní úřad, kostel Svatého Františka z Assisi a také i místní muzeum arcibiskupa A.C. Stojana. Společnou návštěvu jsme ukončili malým posezením na fotbalovém hřišti. Foto z návštěvy 

Svaté obrázky v katastru obce

20190528_095831.jpg30.5.2019 - Nejčastějším důvodem umísťování malých i větších obrázků, často i tištěných na stromy u lesních cest a při rozcestích, bylo vzdání díků Bohu, panně Marii či jiným světcům a apoštolům. Několik takových zobrazení je postaveno, nebo přibito na stromech i v katastru obce Beňov. Často se obrázky umísťovaly na paměť význačné návštěvy, nebo pomoc při lovu či honu např, Sv Hubert 20190528_095955.jpgpatron - myslivců. Sv. Florián - patron hasičů a kovářů k ochraně od ohně a požárů, připomínka aby se mohl pomodlit pocestný či robotný lid, sedláci a chasa, která pracovala na polích při žních, kde sekali obilí, svazovali do snopů, které skládali na poli, posléze je sváželi do stodol na mlaty. Modlidbou zde vyjadřovali svou víru v pomoc světců a Boha k uchránění sebe, obilí od dešťů, bouřky, blesku a v dobré dílo na poli. Několik takových obrázků vyrobil pan Otakar Ostrčil a umístil do katastru naší obce. Nebo posléze opravil pan Evžen Janda na spojovací komunikaci z Beňova na Kocandu, kde se křižovatkám polních cest říká „ U prvního obrázku“ či „ U druhého obrázku“.

Úspěšný víkend mladých hasičů z Beňova

Hranice_2.jpg24-25.5.2019  -  Na stránky obce Beňov přinášíme informaci  o velmi úspěšném víkendu našich mladých hasiček, které se pod vedením Marcelky Kubíčkové  zúčastnily  okresního kola hry Plamen ve dnech Sobechleby_3.jpg25.5.-26.5. 2019, který se konal v sobotu v Hranicích. Zde probíhaly disciplíny - štafeta požárních dvojic (65,28s), štafeta 400m CTIF(98,16s) a požární útok CTIF(141,72). V neděli se pokračovalo v obci Soběchleby, kde naše hasičská  děvčata běžela 60 -tky a požární útok. V celkovém umístění tak dosáhla krásného 4.místa. Z celkového počtu 24 družstev mladších a 24 družstev starších hasičů je to nádherný úspěch i když máme tzv. bramborovou medaili. Smekáme před velmi výborným výkonem a blahopřejeme ! 🙂 Jste šikulky!   

Výsledky voleb do EU

Česká republika výsledky do EU.jpg24-25.5.2019  -  Volby do Evropského parlamentu  v České republice se konaly v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. Jejich uskutečnění v tento termín vyhlásil prezident Miloš Zeman. Česko bylo jedinou zemí, kde se volilo dva dny. Nově zvolený Evropský parlament by měl mít stejný počet křesel jako doposud t.j. 751 křesel. Česká republika v něm má mít stejně jako dosud 21 zástupců. Původně se měl počet mandátů snížit na 705 v důsledku plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie (tzv. brexit), protože se však termín opakovaně odkládal, začala se britská vláda připravovat na účast ve volbách. Čeští občané mohli vybírat kandidáty z 39 politických uskupení, což bylo uváděno jako velmi vysoké číslo a volební účast byla 28,72 %.  Výsledky za Českou republiku - ANO 21,18% - 6 mandátů, ODS 14,54 % - 6 mandátů, PIRÁTI 13,85 % - 3 mandáty, STAN + TOP 11,65 % - 3 mandáty, SPD 9,14% - 2 mandáty, KDU-ČSL 7,2 % - 2 mandáty, KSČM 6,94% 1 mandát, ČSSD 3,95% - 0 mandát,  HLAS 2,38 - 0 mandát.

 

Stav hladin vodních toků v České republice po vydatných deštích

Stav hladiny Moštěnky v obci Beňov.jpg22.5.2019  - Hladiny vodních toků vystoupaly do čtvrtečního rána na povodňové stavy na skoro třech desítkách míst v Česku. Nejvyšší třetí stupeň, tedy ohrožení, byl ráno na Bečvě v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Řeka ale kolem osmé hodiny klesla na druhý stupeň. Rychle stoupala řeka Olše v Jablunkově a Českém Těšíně, kde během rána už také dosáhla třetího stupně. V oblasti Beskyd spadlo největší množství srážek v průběhu středy, kdy se tam 24hodinové úhrny pohybovaly kolem 90 milimetrů.a má pršet i dnes do večera.  Monitorovací zařízení Povodí Moravy, s.p. v Prusích.jpgZa posledních 48 hodin nejvíce pršelo v Jizerských horách. Na stanici Bílý Potok, Smědava napršelo 143 milimetrů. Hodně pršelo i v Beskydech, stanice Nýdek, Filipka hlásí za stejné období 119 milimetrů,” uvedl ve čtvrtek ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Moštěnka v místní části Prusy.jpg   V obci Beňov a v místní části Prusy se hladina řeky Moštěnky zvedla o 122 cm s průtokem 7,43 m3/s, je vyhlášen stav bdělosti od středy 22.5.2019 do odvolání ! Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

168 let výročí od narození arcibiskupa ThDr.A.C.Stojana

Antonín_Cyril_Stojan_1.jpg22.5.2019 - Si připomínáme významného rodáka obce Beňov arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana ( 22. 5. 1851 - 29. 9. 1923), který se významně zasloužil o založení poutních a excercičních domů na Svatém Hostýně a na Velrehradě. Vzpomínky na tohoto rodáka jsou v obci stále živé, a proto v minulosti bývalým starostou Jaroslavem Olehlou bylo otevřeno v roce 1993 k jeho 70. výročí úmrtí malé muzeum  v místní faře Římskokatolické farnosti obce Beňov. V roce 2007 bylo k významnému výročí 150. let vysvěcení kostela Sv.Františka z Assisi toto muzeum uvnitř rekonstruováno. Byl obnoven depozit muzea,  který instalovala paní profesorka Mollinová za pomoci pana Karla Kamaráda a také faráře beňovské farnosti otce Krzysztofa Klata s finančním přispěním obce Beňov za starosty Ivo Pitnera. V první místnosti muzea se nacházejí věci národopisného významu a vztahují se k historii obce a širokého okolí. V dalších dvou místnostech  je depozit dokumentující,  život slavného rodáka. Jsou zde uloženy kopie vysvědčení arcibiskupa A.C.Stojana, kancionály, předměty z jeho pozůstalosti modely jeho byst a také jeho pomníku, dále obrazy, liturgické předměty, knihy, ornáty a dary které mají přímý vztah k jeho osobě.

Srdečně Vás zveme k prohlídce. Svou návštěvu můžete ohlásit  přímo na paní Yvetu Hrbasovou, mob. : 608 978 697,  nebo na Obec Beňov, telefon 581 224 105, e-mail z webových stránek obce www.benov.cz - v menu "Napište nám".

Okrskové hasičské závody v Beňově

20190518_133255.jpg18.5.2019 - Odpoledne  po soutěži mladých hasičů pokračovala  hasičské soutěž  sborů dobrovolných hasičů okrsku č.8 Horní Moštěnice na fotbalovém hřišti v Beňově. Po úvodním nástupu a poradě velitelů družstev, byla hasičská soutěž v požárním sportu zahájena disciplínou běhu na 100m s překážkami, následovala královská disciplína požární útok na 3B hadice.20190518_152817.jpg Celkové pořadí : 1. místo SDH Dobrčice, 2. místo SDH Přestavlky, 3. místo SDH Beňov, 4. místo SDH Horní Moštěnice, 5. místo SDH Stará Ves, 6. místo SDH Říkovice. V soutěži žen bylo přihlášeno jen družstvo SDH Řikovice, které pak bylo oceněno pohárem za 1. místo. V běhu na 100 metrů překážek se v jednotlivcích umístil na 1. místě Štěpán Habčák z SDH Beňov, v požárním útoku na 3 B hadice pak družstvo SDH Dobrčice. Děkujeme pořadatelům členům SDH Beňov za organizaci celé sportovní soutěže. Fotodokumentace ze závodů  Výsledková listina

 

I. ročník  pohárové soutěže mladých hasičů

20190518_093141.jpg18.5.2019 -  SDH Beňov ve spolupráci s obcí Beňov uspořádal  I. ročník  pohárové soutěže  mladých hasičů "O pohár starosty obce Beňov ". Zahájení začalo v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti. Pohárová soutěž proběhla dle pravidel  hry Plamen. V disciplíně štafeta požárních dvojic a požární útok. Do soutěže se přihlásila 3 družstva mladších hasičů a 5 družstev starších hasičů. Vítězem v kategorii mladších hasičů se stalo družstvo SDH Dřevohostice, 2. místo SDH Beňov a 3. místo SDH Stará Ves.20190518_103331.jpg 60345768_412229542944305_957612148903641088_n.jpgV kategorii starších hasičů se na 1. místě umístilo SDH Dřevohostice A,  2. místo SDH Dřevohostice B, 3. místo SDH Stará Ves, 4.místo SDH Beňov a 5.místo SDH Čechy. Poděkování patří všem účastníkům a pořadatelům za přípravu a organizaci celé hasičské soutěže,  také i sponzorům a podporovatelům, kterým byla Obec Beňov ve spolupráci s Olomouckým krajem. Fotodokumentace z pohárové soutěže  

Rybářské závody pro děti do 15 let

P1010904.JPG11.5.2019 -  Zájmový spolek Rybáři Beňov uspořádal na beňovském rybníku od 10.00 hodin rybářské závody pro děti od 15 let. Počasí se nebývale zlepšilo a za slunného dopoledne se dařilo všem závodníkům odchytit drobný úlovek do rybářské soutěže. Na 1. místě se umístila Anežka Smékalová, 2.místo Adam Fišer, 3.místo Eliška Brychtová z Horní Moštěnice, 4.místo Amálka Nováková a na 5.místě Matyáš Smékal,  6. místo Tomáš Kavka. Děkujeme všem příznivcům a soutěžícím za účast a občanům obce, kteří se přišli podívat a posedět v příjemném prostředí u rybníku. Foto ze závodů

Sběr železného odpadu v obci Beňov a Prusy

20190511_094427.jpg11.5.2019 -  V sobotním ránu uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Beňov s obecní technikou sběr železného odpadu v obci Beňov a Prusy. Členové spolku se sešli v sokolovně v 8.00 hodin a postupně objížděli obec a nakládali železný odpad, který občané nachystali před své domy a starším občanům pomohli s vynesením praček, kamen a těžkých věcí. Členové Sokola Beňov chtějí poděkovat všem občanům, kteří využili této akce k odklizení a odvozu železa pro podporu sokolského spolku. Foto ze sběru železa

Hodové oslavy v Prusích

P5050008.jpg5.5.2019 -  V neděli od 13.00 hodin  v kapli Sv. Floriána v Prusích se uskutečnila mše svatá, kterou celebroval náš pan farář Zdenek Pospíšilík. Ozvučení zajistil Štěpán Lenhart, zpěv a hru Mgr.Richard  Weis.   Poděkování patří Jaroslavu Tomečkovi za organizaci a také všem občanům Prus, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kaple Sv.Floriána a na občerstvení v obecní budově pro občany Prus a příchozí na mši svatou. Fotogalerie

Přerovský kytarový rekord

prerov-kytarovy-rekord-2838093-30_denik-630-16x9.jpg1.5.2019 -  Třetí ročník kytarového rekordu v Přerově se zapíše do historie. Šest skladeb zahrálo společně na jednom místě rekordních 143 muzikantů, což je dvakrát více než loni. S nápadem uspořádat kytarový rekord v Přerově přišel jako první Pavel Ondrůj, který se s akcí setkal v polské Wroclawi . „Chtěli jsme pokořit magickou stovku kytaristů, což se nám podařilo. rsz_rekord5.jpgJeště před pár dny jsem byl lehce nervózní kvůli počasí a uvažoval jsem, že akci v případě deště přesuneme do Městského domu. Vyšlo to ale perfektně,“ pochvaloval si Pavel Ondrůj. Akce má i velkou podporu města. Účastníky happeningu doprovázeli na pódiu muzikanti z přerovské skupiny Travellers a zvukovou zkoušku s více než stohlavým tělesem vedl ještě před zahájením rekordu kytarista Ivan Němeček v kytarovém workshopu, kterého se zúčastnily asi čtyři desítky mladých lidí. Lektorem byl kytarista Tomislav Zvardoň, který hraje i ve skupině Laura a její tygři. rsz_rekord1.jpgHradby v centru města obsadili ve středu odpoledne převážně muzikanti s elekrickými kytarami a „španělkami“, ve výčtu nástrojů ale nechybělo ani dobro a ukulele. Nejvzdálenější účastník dorazil až z Aše, na setkání ale přijeli i kytaristé z Kladna, Opavy, Uherského Ostrohu nebo Olomouce. K akci se připojili i muzikanti z Polska z města Tarnowskie Góry a to skupina Satisfakcion Rock, kteří poté měli samostatné vystoupení. Kytaristé společně zahráli šest skladeb - Želvu legendární skupiny Olympic, Skupina Satisfakcion Rock.jpgJá budu chodit po špičkách Petra Nováka nebo rock and rollovou vypalovačku Mikiho Volka Rána a gól. Z hradeb ale zazněl i Perný den od Beatles, Wonderful tonight Erica Claptona a jako bonbonek na závěr - klasika Jimiho Hendrixe Hey Joe. Návštěvníci se shodli na tom, že společné hraní tak velkého počtu kytaristů má v sobě obrovskou pozitivní energii. Zdroj informací.

Pálení čarodějnic

Soutěže pro děti na Dni pálení čarodějnic.jpg30.4.2019 -  poslední den v měsíci dubnu na filipojakubskou noc se vždy dle tradice slétaly čarodějnice ke svému ohni, kde v divokém reji létaly a tančily a nebylo radno s nimi přijít do křížku. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených  ohňů a slaví příchod jara. Sraz se uskutečnil na přistávací ploše označené „klikyhákem“ ve tvaru muří nohy za sokolovnou a po přistání formací čarodějnic velkých  i malých, pak pro děti a přítomné byly připraveny různé soutěže a hry, kolo štěstí a tombola.  Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov děkuje všem, kteří podpořili tuto akci a užili si neformálního posezení u táboráku s občerstvením a opékáním špekáčků, či zakoupením makrel, hranolků a jiného pitného režimu. Foto z akce

Hasičské závody v Kyselovicích

IMG_20190427_131508.jpg27.4.2019 - V sobotu uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kyselovice již 16. ročník obnovené soutěže „O Zlatou proudnici Hané“.  Účast byla opět obrovská do Kyselovic přijelo zasoutěžit 46 pětičlenných družstev mladých hasičů z okresu Kroměříž, Zlín a Přerov – z toho 19 družstev v kategorii starších a 27 v kategorii mladších. Závodníci si změřili síly ve dvou disciplínách – štafetě dvojic a štafetě 4 x 60 m překážek.IMG_20190427_142005.jpg V kategorii mladších se tedy na 1. místě umístilo družstvo Kyselovice A, 2. místo obsadil Beňov a 3. místo Morkovice A. V kategorii starších se na 1. místě umístilo družstvo Kyselovice, 2. místo obsadily Morkovice A, a 3. místo Beňov. Družstva na 1. až 3. místě obdržela pohár a všechna zúčastněná družstva obdržela balíček s dobrotami. Příjemné počasí přispělo k výborné náladě, celá soutěž proběhla bez větších komplikací, nikdo ze závodníků se nezranil, všichni si soutěž užili. Soutěžní družstva odjížděla se slibem, že si příští rok přijedou znovu rádi zasoutěžit. Obec Beňov děkuje za reprezentaci našim mladým hasičům a vedoucí Marcelce Kubíčkové za přípravu na tuto soutěž. Foto ze soutěže.

Den země v Beňově

IMG_20190418_191107.jpg18.4.2019 -  V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969 a byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologický zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje a energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. Také v Beňově jsme se již tradičně připojili k tomuto svátku, kdy občané, rodiče, mládež a děti prošli katastr a polní a lesní cesty obce Beňova a Prus sesbírali odhozené odpadky. Závěrem se konalo posezení s občerstvením a malým táborákem na Kocandě. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a pomáhali uklízet znečištěnou krajinu kolem obce. Foto z akce

 

Chození  děvčat s májkami

20190414_113033.jpg14.4.2019 - Na  Květnou neděli, která je poslední nedělí před Velikonočními svátky, kdy se světí kočičky a jívové proutky, je tradicí v naší obci chození s májkou. Májka je  zelená ratolest, zdobená barevnými fáborky s bílými či barevnými  květy z papíru nebo krepového papíru. Děvčata obcházejí vesnici dům od domu a zpívají písničku " Stála panenka Maria ..... "  Skupinky děvčat se nenechaly odradit studeným větrem, aby naplnila staré lidové tradice, které jsou také tvořeny např. vynášením a topením Mařeny či Moreny ( slaměná figurína oblečená v ženském kroji ) tímto se myslí loučení se zimou a nástupem jara. Vše se udává k časové blízkosti křesťanských Velikonočních svátků, ale také i v souvislosti s jarní rovnodenností a starých lidových tradic původem pohanských oslav s příchodem jara.

Beňovský slivkošt 2019

Vitěz  - František Hlobil z Vlkoše.jpg13. 4. 2019  -  Slavnostní vyhlášení již 10-tého ročníku „Beňovského slivkoštu“ s výstavou slivovic a bohatým programem se uskutečnilo v sobotu  13. 4. 2019 od 14.00 hodin v sokolovně v Beňově. Organizátorem akce je od jejího počátku nezisková organizace ČZS ZO Beňov ve spolupráci s obcí Beňov. Samotné hodnocení vzorků se konalo dvoukolově o několik dní dříve 8 a 9.3 2019, důraz se kladl na barvu, vzhled, vůni, chuť, harmonii a celkový dojem pálenky. Maximální hodnocení bylo 100 bodů. Celkově bylo letos přijato a hodnoceno 104 vzorků ovocných destilátů a 19 vzorků likérů. Vyhlašování výsledků bylo prokládáno tanečními vstupy mažoretek z „Tanečního souboru TADOMI z Dřevohostic“ a oblíbeného "Folklórního souboru Haná z Přerova". K poslechu a tanci hráli Jindřich Caletka z Bystřice pod Hostýnem s Miroslavem Gaďurkem z Přerova.Mažoretky TS TADOMI z Dřevohostic.jpgCelkovým šampionem „ Beňovského slivkoštu 2019 „se stala trnková slivovice  pana Františka Hlobila z Vlkoše,  vypálená v roce 2018 s celkovým bodovým hodnocením 97 bodů. V kategorii hrušky se umístil na prvním místě pan Svatopluk Šrámek z Beňova s hruškou vypálenou v roce 2018 a bodovým hodnocením 95,666 bodů. V kategorii meruňky, byl na prvním místě pan Jaromír Červinka z Vlkoše s meruňkou vypálenou v roce 2018  a  bodovým hodnocením 96,333 bodů. V kategorii jablko se na prvním místě umístil pan Marian Slančík z Vlkoše s jablkem vypáleným v roce 2018  a bodovým hodnocením 95,666 bodů. V kategorii ostatní byl na prvním místě pan Drahoslav Zpěvák z Hovoran se špendlíkem vypáleným v roce 2018 a bodovým hodnocením 96 bodů. Z likérů na prvním děleném místě nejvíce chutnal višňový likér paní Aleny Černé z Beňova a třešňový likér pana Mgr. Stanislava Mudry z Beňova vyrobené v roce 2018 s bodovým hodnocením 95 bodů.Folklorní soubor Haná.jpg Na beňovském slivkoštu je již tradicí, že se zde potkávají sousedé, známí, občané z širokého okolí, zástupci obcí a starostové z Mikroregionu Moštěnka, přátelé z družebního Mikroregionu Slušovicko, ale i naši přátelé z Polské republiky z Gminy Tworóg. Výherce František Hlobil z Vlkoše.jpgTi všichni si nenechají tuto událost ujít a rádi přijedou za námi do Beňova si příjemně popovídat, posedět a popít dobré přírodní destiláty. To jsou hlavní důvody, proč je beňovská akce oblíbená. Beňovský slivkošt nezklamal jak stálé, tak nově příchozí. Děkujeme všem pořadatelům za tuto krásnou kulturně společenskou akci a těšíme se na nový ročník, někdy příště v Beňově. Fotogalerie beňovský slivkošt, Slivkošt 2019 diplomy.pdf, Slivkošt katalog 2019.pdf,  Obálka katalogu.pdf,

 

Nebezpečné odpady a elektro odpady v obci

20190413_081141.jpg20190413_081219.jpg13.4.2019 - v sobotu v dopoledních hodinách byl proveden odvoz  nebezpečného odpadu z obce Beňov a z místní části Prusy, který má smluvně obec Beňov zajištěn u společnosti SUEZ Využití odpadů, a.s. V této souvislosti obec Beňov podepsala smlouvu se společností REMA, a.s.na odvoz elektroodpadu. Občanům obce děkujeme,  že využili možnost uložení těchto nebezpečných odpadů a také i elektro odpadů na vybraných místech v obci k odvozu a jejich zpětnému využití. 

 

Vesnický bál

23.3.2019 - Tradiční vesnický bál uspořádala Kulturní komise obce Beňov v místním sále sokolovny od 20.00 hodin. Po celý večer hrála k tanci skvělá hudební skupina Roky20190324_010503.jpg Dluhonice. Jako novinka na plese byl zřízen fotokoutek, kde se mohli návštěvníci bálu nechat vyfotit. Aby bylo foto zábavnější byla možnost se přistrojit různými žertovnými doplňky. O půlnoci proběhlo losování cen v tradiční bohaté tombole a v posledním kole byla vylosována hlavní cena - wellnes pobyt pro dvě osoby. Návštěvnost dnes nebyla tak velká, ale vše probíhalo v komorním a společenském duchu a můžeme sdělit, že návštěvníci byli spokojení. Výtěžek byl věnován dětem ze ZŠ a MŠ Beňov ve výši 7126,- Kč - tato částka byla předána paní ředitelce Mgr. Vyhňákové Evě.

Bedřich-Cup, badmintonový turnaj

DSCN5712.JPG16.3.2019 - Na sobotním  turnaji v badmintonu ve čtyřhře, který pořádá Tělocvičná jednota Sokol Beňov v místní sokolovně, kde se utkali místní občané a členové Sokola Beňov s hráči z Kojetína, Uhřičic a Chropyně. Všichni hráli s vysokým nasazením a elánem, dobrá nálada se nesla sokolovnou a počáteční nervozita brzy opadla s počtem odehraných zápasů. Konečné pořadí turnaje bylo následující.  Na krásném třetím místě se umístil Žalmánek Josef a Žalmánková Martina, na místě druhém Hýsek Adam a Hýsek Roman.. První místo obsadili Šabela Martin a Jakubek Jiří. Děkujeme všem místním i přespolním za účast na sokolském turnaji a vítězům gratulujeme ! Výsledková listina turnaje.   

Beňovský slivkošt 2019 

8-9.3.2019 - Ze stočtyř vzorků destilátů a devatenácti vzorků likérů vybírala degustační komise „Beňovského slivkoštu“ ty nejlepší vzorky. Beňovský slivkošt je již tradiční akcíP3090205.jpg a letos se uskutečnil již desátý ročník. Degustovaly se vzorky slivovice, meruňkovice, ale třeba i likéry z ostružin, malin či bezinek.  Degustace - hodnocení bylo zahájeno v pátek 8.3.2019 odpoledne a v sobotu 9.3.2019 se uskutečnilo druhé kolo v budově  zahrádkářů. Zasedlo 6 komisí po 4 účastnících, kteří hodnotili destiláty a slivovice a 2 komise po třech účastnících k hodnocení likérů. Nejvíce pálenek je zpravidla ze švestek, meruněk, jablek nebo hrušek. U likérů se ale fantazii meze nekladou - vyrábějí se i ze skořice, pomerančů nebo bezinek. Vzorky  odevzdalo kolem sedmdesáti občanů. Někteří přinesli po dvou po třech a jsou i pěstitelé, kteří dodali ještě více. Loňská úroda nebyla až tak slabá, bylo více sluníčka, cukernatost výborná a tak těm co založili kvas, to více teklo a museli tak sáhnou hlouběji do svých peněženek. V degustační soutěži se hodnotí barva, celkový vzhled, vůně a chuť pálenky. Letošního ročníku se zúčastni20190309_102441.jpgli také i naši přátelé z Polské republiky z Gminy Tworóg v čele s zástupcem wojta Lukaszem Ziobem, v sobotu dopoledne navštívili v Kroměříži Květnou zahradu s prohlídkou skleníků, kde právě probíhala výstava kamélií. Slavnostní vyhlášení  vítězů a předání cen a putovního poháru Beňovského slivkoštu s výstavou slivovic a bohatým programem se uskuteční 13. dubna 2019 v místní sokolovně. Květná zahrada Kroměříž-návštěva z Polska,   Benovsky_slivkost_2019

 

Masopust - vodění medvěda

Vodění medvěda v Beňově.jpg23.2.2019 - Někde ostatky, jinde fašank nebo voračky. Masopust, jehož cílem je především prezentace lidové kultury a zachování tradičních zvyků o víkendu doslova ovládl obce a města nejen v našem kraji. Bujarým veselím ožila v sobotu naše obec. Zástupci a členové spolků Tělocvičné jednoty Sokol Beňov a Sboru dobrovolných hasičů obce, děti a ostatní příznivci v naší obci uspořádali lidovou tradici masopustního vodění medvěda. Průvod masek s muzikanty vyšel od sokolovny již dopoledne v 10.00 hodin a postupně prošel celou obcí s výstupy u každého domu.
K masopustnímu průvodu patří medvěd většinou nechodí sám, ale spolu s medvědářem, který ho vodí na řetěze a občas ho přetáhne býkovcem. Naoko ho tak trestá za neposlušnost. Další typické postavy jsou kobyla, ženich s nevěstou nebo i masky v podobě zvířátek. Ne jedna hospodyňka si mohla zatančit s medvědem. Postavy byly za svou návštěvu odměněny slivovicí, různými dobrotami a tradičními koblihami, které se v tento den podle receptu zděděného po předcích smaží snad v každé domácnosti.  Foto z vodění medvěda

Vítání nových občánků

Vítání nových občánků 2019.jpg27.1.2019 - Slavnostní obřad pro rodiče a jejich nově narozené děti  proběhl v neděli v 15.00 hodin v budově u zahrádkářů. Do knihy nových občánků, kteří se narodili v roce 2018 byli zapsáni a uvedení do řad občanů obce Beňov tyto děti : Waldemar Viliams, Karolína Justrová, Adrian Janoušek, Petr Kusy, Matěj Matuška, Klaudie Hutyrová, Anetka Kavková, Karolina Miškovská, Monika Patalová. Žáci naší základní školy přednesli krátký program písniček a básniček, starosta obce přivítal rodiče krátkým projevem a vyzval je ke stvrzení slavnostního slibu, kde se zavazují vychovat ze svých dětí řádné občany obce a potvrdili svůj slib podpisem do knihy nově narozených dětí obce Beňov. Poté proběhlo focení a malé posezení s občerstvením. Foto z vítání občánků

Tříkrálová sbírka 2019

P1050021.jpg5.1.2019 - V naší obci Beňov a Prusy se v sobotu tradičně uskutečnila "Tříkrálová sbírka". Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a tyto peníze ze sbírky půjdou na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazily dvě skupiny mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme k Vám" prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obci Beňov a Prusy celkem 19.050,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování. Všichni naši koledníci,  kteří pomáhali uskutečnit sbírku v obci, byli odměněni účastí na Tříkrálovém koncertu v Městském divadle Brno, který byl zamýšlen jako poděkování koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncert byl vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 6. ledna 2019Záznam koncertu naleznete na odkazu  Celkové výsledky sbírky 2019.doc   Dopis obcím poděkování.doc    v archivu České televize (iVysílání)     Foto z Tříkrálové sbírky