Drobečková navigace

Obec Beňov > Události, akce v obci 2016

Události, akce v obci 2016

 

Silvestrovský ohňostrojDSC_3407.jpg

31.12.2016 -  V neděli v podvečer se začali scházet občané obce Beňov  i přespolní k slavnostnímu odpálení ohňostroje k ukončení starého roku 2016 a zahájení roku nového 2017. Kulturní akci moderoval Zbyněk Batěk, který poděkoval občanům, spolkům obce a společnosti Č.O.B.slévárně Beňov, za příspěvek finančními dary k zakoupení ohňostroje . Obec Beňov zajistila malé občerstvení v podobě svařeného vína a čaje pro děti. Ohňostroj, jenž byl odpálen v půl šesté večer nabídl velkolepou podívanou. Světelná show na obloze trvala jen několik minut ale všichni  zúčastnění občané se těšili a také si show náležitě užili.

Vánoční koncert

Vánoční koncert.jpg26.12.2016 - V kostele Sv. Františka z Assisi od 15.00 hodin se uskutečnil vánoční koncert. Vystoupilo trio Miriam-Úlety a zahrálo tradiční vánoční písně a koledy pro občany obce a přespolní. Děkujeme za hezký kulturní zážitek. Foto z koncertu

 Štěpánský hon

Slavnostní nástup lovců.jpg26.12.2016 - Tradiční "Štěpánský hon" začal v pondělí ráno od 9.00 hodin v areálu za sokolovnou slavnostním nastoupením lovců a honců za zvuku fanfár a zahajovacím slovem předsedy Mysliveckého spolku Beňov - Prusy pana Martina Hrbase a vystoupením hospodáře pana Štěpána Habčáka, co se bude lovit s poučením lovců a honců k dodržování bezpečnosti při lovu a zákazu používání alkoholických nápojů. Následně se všichni odebrali do honitby za řeku Moštěnku, poté do Pruských dolů a posléze zpět do Beňova. Na závěrečném vyhodnocení se na výřadu celkem vystavilo střelených 33 zajíců a 15 bažantů. Následovalo pohoštění a společná zábava při poslechu hudby pana Caletky a pana Kaďourka s tombolou a vyhodnocením nejlepšího střelce, kterým se stal Ing. Tomáš Smékal a oceněním pozvaných hostů. Lovu se také zůčastnili naši přátelé z Polské republiky z Gminy Tworóg z Kola lowiecke Knieja.

Vodovod Prusy - Hliník

20161122_071249.jpg20.12.2016 - Za účasti pracovníků společnosti Ekoagrostav, a.s. Přerov a zástupců obce Beňov proběhla přejímka zpracovaného projektového úkolu a realizace stavby "Vododvod Prusy - Hliník". Při přejímce byl proveden zápis do stavebního deníku stavby a proběhla kontrola trasy a jednotlivých odboček z hlavního řádu vodovodu, k jednotlivým budoucím napojovacím místům pro napojení rodinných domů a zahrad občanů místní části Prusy. Stavba byla průběžně kontrolována se zápisy také i pracovníky společnosti VAK, a.s. Přerov,  která po 5.letech bude toto dílo přebírat od obce Beňov, po vypršení realizace dotace, kterou obec na toto dílo obdržela od Krajského úřadu Olomouckého Kraje. Následná kolaudace stavby pracovníky Stavebního úřadu Magistrátu města Přerov, vodohospodářského oddělení proběhne v lednu 2017.  Foto Vodovod_Prusy-Hlinik   Prusy-Hlinik_zásah

Adventní koncert

Adventní koncert 2.jpg16.12.2016 -  Již tradiční adventní koncert před vánočními svátky proběhl v kostele Sv. Františka z Assisi od 18.00 hodin, kde pěvecký smíšení sbor VOKÁL  z Přerova vystoupil a přednesl soubor připravených písní. Děkujeme občanům za podporu a za vekou účast na tomto koncertu. Foto z koncertu

Česko zpívá koledy

Česko zpívá koledy.jpg14.12.2016 -  Obec Beňov se přihlásila do celorepublikové kulturní akce Česko zpívá koledy, kterou pořádají regionální Deníky. Do akce se připojily desítky míst z celé České republiky i ze zahraničí.  Ve středu večer  od 18.00 hodin si také přišly zazpívat koledy k pomníku arcibiskupa A.C Stojama občané  a děti naší obce. Vánoční  písně jako Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši  a Vánoce vánoce přicházejí a jako přídavek také i píseň Tichá noc. Obec připravila malé občerstvení v podobě čaje a svařeného vína, na elektronický klavír hrála Hana Bělařová-mladší, moderoval Zbyněk Batěk. Děkujeme všem zúčastněným a již nyní se těšíme na příští ročník ! Foto z celé akce. Česko zpívá koledy.

Vítání nových občánků obce

11.12.2016 -  Po roce přivítali zástupci obce v zasedací místnosti obecního úřadu  nové DSC_3872.jpgobčánky,  kterými letos jsou : Bartl Vít, Spáčil Matouš, Tomčíková Eliška, Šimoníková Jitka, Bačíková Natálie a Hrbas Martin. Dětí z naší základní školy přednesly krátký program písní a básniček s hrou na flétny. Starosta obce přivítal rodiče, děti, babičky a dědečky a rodičům dětí poděkoval  za narozené občánky a vyzval je  k slavnostnímu slibu, kde se zavazují vychovat ze svých děti  řádné občany a potvrdili tento slib  podpisem v knize  narozený občanů. Maminkám byly předány květiny, tatínkům drobné dárky  a společně pak poseděli při drobném občerstvení.    Foto z přivítání nových občánků

Besada s klubem seniorů

20161210_151045.jpg10.12.2016 -  Setkání klubu senirů na konci kalendářního roku je již tradicí. Předsedkyně Marie Klvaňová seznámi přítomné členy s aktivitami a čiností za rok 2016. Zástupci obce Beňov přivítali přítomné občany a členy, starosta obce Ivo Pitner přednesl prezentaci k projektům a úkolům,  kterými se obec Beňov zabývala v roce 2016 a nastínil rozpočet, projekty  polatky na obci a úkoly v roce 2017. Předseda kulturní komise Zbyněk Batěk  seznámil a pozval všechny přítomné na kulturní akce v obci konající se do konce roku 2016. Místostarostka Lenka Pavlíková všem poděkovala za aktivní přístup v jejich činnosti a v závěru popřála všem příjemné prožití Vánočních svátků hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2017.

Mikulášování 2016

20161203_164848.jpg3.12.2016 -  Tradiční společenskou akci pro děti i dospělé uspořádali členové T.J.Sokola Beňov v sokolovně. Soutěže a hry s malou diskotékou vyplnilo čekání na příchod svatého Mikuláše s andělem s doprovodem čertů. Děti se posléze dočkaly, Mikuláš  rozdával dárky za přednesenou básničku či písničky a čertům musely děti přeskakovat přes koště či metlu. Děkujeme organizátorům za povedenou akci.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu 2016.jpg26.11.2016 -  Desítky lidí si v sobotu v podvečer nenechaly ujít slavnostní okamžik rozsvícení vánočního stromu na návsi v Beňově.  Děti naší základní školy  již od 15. hodin měly nachystaný malý školní jarmark s prodejem keramiky. Spolek hasičů nabízel k prodeji jmelí, zahrádkáři perníkové dobroty, senioři zase palačinky. Zaplněné prostranství potěšily svými vystoupeními děti ze základní a mateřské školy a slavnostní příjezd Mikuláše s čerty a anděly. Poté už šťastný vylosovaný výherce malý Martínek Görföl rozsvítil  s panem starostou a Mikulášem obecní vánoční strom, který byl letos doplněn jesličkami s Ježíškem a postavami Sv.Marie a Sv.Josefa.          Betlém v obci Beňov.jpgBěhem kulturního programu si diváci mohli pochutnat na výborném svařáku a nebo bramboráku a nebo ochutnat palačinky, maso z kotle či polévku, čaj, slivovičku. Výtěžek v částce 5.958,- Kč je věnován na Silvestrovský ohňostroj. Děkujeme všem pořadatelům a spolkům obce i návštěvníkům za hezké zahájení adventu v Beňově a přejeme krásné prožití adventní doby a blížících se svátků.  Foto-rozsviceni vánočního stromu.

Vánoční besidka ZŠ a MŠ Beňov

Schránka 01.jpg23.11.2016 - Děti z naší Základní a Mateřské školy spolu s učitelským sborem přichystali tradiční vystoupení pro rodiče a občany obce "Vánoční besídku" v středu v sokolovně od 16.00 hodin. Pestrý předvánoční program, koledy, tanečky a scénky měl velký úspěch. Naši nejmenší z Mateřské školky nás krásně pobavili svojí přirozeností a bezprostředností a na vystoupení žáků Základní školy,  již bylo vidět, že se něco naučili, což také ukázali svým vystoupením. Děkujeme za hezké vystoupení. Foto z vystoupení

Ukazatel rychlosti

Montáž radaru.jpg15.11.2016 - Firma DAS elektro, s.r.o.  instalovala v horní části obce na Vinohrádku ukazatel rychlosti ve spolupráci s obecními pracovníky, kteří zabetonovali sloup pro montáž tohoto cejchovaného měřidla typu DR400+FV panel 150 W se zárukou 36 měsíců. Tímto zařízením obec hodlá omezit rychlost projíždějících vozidel do obce Beňov od Prus a zvýšit tak bezpečnost pro děti a občany v této části obce. Zařízení reaguje na vzálenost více jak 150 m a zachycuje projíždějící vozidlo 25 m již před značkou vyznačující obec, je napájeno baterií na 12 V a dobíjeno fotovoltajickým slunečním panelem.

Hubertova jízda

Hubertova jízda v Beňově 2016.jpg12.11.2016 - Na Hubertovu jízdu do Beňova dorazilo více než padesát jezdců a koní. Nejmladší účastnici byly tři roky a trasu absolvovala na poníkovi. Počasí bylo jako za dřívějších časů, studený vítr bičoval louku na kraji obce, odkud se na vyjížďku vyráželo.Většina účastníků se musela  posilnit štamprlí domácí slivovice, povrch ale nebyl zmrzlý, takže ideální podmínky pro koně. Hubertovu jízdu nevynechal ani pětasedmdesátiletý Vladimír Nesňal, který koně chová už třicet let a pozdravit a doprovodit jezdce si nenechal ujít další pamětník, pan František Sobota, který byl u počátků založení zdejšího jezdeckého oddílu. Úderem jedenácté pak houf jezdců vyrazil do okolních polí a remízků. V čele, jak tradice velí, se držel jezdec s liškou, kterého nesmí nikdo předjet. Večer se účastníci sešli v sokolovně, kde k poslechu a tanci hrála  skupina "Šediváci ". Děkujeme pořadatelům za organici celé akce. Odkaz na fotky a článek z Přerovského deníku

Lampionový průvod rozzářil Beňov

28.10.2016 - Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala lampionový průvod u IMG_20161027_181955.jpgpříležitosti státního svátku Dne samostatného československého státu a k připomenutí Památného dne Sokolů. Společný pochod vedl vesnicí k  pomníku padlých z 1.světové války a dále k pomníku T.G.Masaryka, kde byly uloženy kytice a zapáleny svíce. Po skončení průvodu  se uskutečnil za sokolovnou ohňostroj. Následně proběhlo posezení v sokolovně a pro děti byly připraveny zábavné soutěže a hry. Děkujeme dětem základní školy za vystoupení u pomníků, rodičům a všem občanům, kteří se této pietní a společenské akce zúčastnili.

Výlov malého beňovského rybníku

Odlov malého beňovského rybníku .jpg22.10.2016 - spolek Rybáři Beňov provedl  v sobotních ranních hodinách výlov malého beňovského rybníku s následným vytříděním odchycených ryb a opětnou novou obsádkou s matečnými rybami. Přinášíme zde pár fotografií a děkujeme všem za pomoc odchytu a třídění ryb. více foto

Volby do  zastupitelstva Olomouckého kraje

7.a 8.-10.2016  proběhlo hlasování do zastupitelstva Olomouckého kraje  ve volebním okrsku č.1 v obci Beňov . Ze stálého seznamu voličů 569, bylo vydáno úředních obálek v počtu 161, počet odevzdaných obálek byl 161, počet platných hlasů ve volebním okrsku byl 160, což je 28% účast voličů.

Výsledky : Starostové ProOlomoucký kraj - 56 hlasů, ANO - 24 hlasů, ČSSD - 19 hlasů, Koalice Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura - 14 hlasů, KSČM - 12 hlasů, ODS - 12 hlasů,  Koalice pro Olomoucký kraj KDÚ-ČSL společně se starosty - 11 hlasů, Svobodní a Soukromníci - 4 hlasy, Piráti +Změna+ProRegion - 3 hlasy, Občané pro olomoucký kraj - 2 hlasy, Dělnická strana sociální spravedlnosti - 2 hlasyČeskoslovenská strana socialistická - 1 hlas.

Hodové oslavy

1.a 2.10.2016 - Obec Beňov připravila pro občany jako každý rok pestrý program Hodových slavností,  na své si mohla přijít každá generace. Sobotním odpolednem odstartovaly hodové oslavy fotbalovým utkáním starších žáků FC Beňov –Soběchleby. V základní  i v mateřské  školehody.jpg bylo možno zhlédnout výstavky výtvarných prací dětí, dále  navštívit muzeum A.C.Stojana nebo si prohlédnout vkusně naaranžovanou tradiční výstavu místních zahradkářů nazvanou Plody podzimu. Naše hodové oslavy by se již neobešly bez divadelního představení. Také letos nám členové divadelního souboru z Vlkoše nabídli představení nazvané "Paní Fantomasová se zlobí aneb poplach v muzeu čerstvého umění". Kdo toho ještě neměl dost mohl se jít pobavit večer na Hodovou zábavu, která se konala v místní sokolovně. Nedělní den zahájíla od osmé hodiny ranní hodová mše svatá v kostele svatého Františka z Asissi. Odpoledne bylo věnováno sportovním fanouškům. Na fotbalovém hřišti odehráli fotbalová utkání  mladší žáci FC Beňov-Tovačov, mladší přípravka FC Beňov – 1.FCV Přerov a muži FC Beňov - Náměšť na Hané.   více foto

Přerovské kopky 2016

Přerovské kopky 2016 Trailový závod "Přerovské kopky "na 25 km v okolí Přerova, který se uskutečnil 17.9.2016 je již historií. Na trať se postavilo 232 závodníku ve 13-ti kategoriích. Na trať " mini kopky " 10km se přihlásilo 5 rodin s dětmi.  Převýšení trati 444 m a bylo „vyšlapáno“ 103 008 výškových metrů a celkem všichni závodníci ušli dohromady 5 800 km. Celkem na hlídkách a jednotlivých stanovištích bylo 40 dobrovolníků. Jménem organizátorů děkuji všem účastníkům, že věnovali svůj čas pro velmi užitečný zážitek ostatním lidičkám. Poděkování patří každému, ne jednotlivě, ale všem, protože každý z pořadatelského týmu odvedl svůj OBROVSKÝ KUS PRÁCE. .Alexandr Salachov, hlavni organizator zavodu PK-25. www.prerovskekopky.cz  Tel: +420 775 6 22 11 80.  Vzkazy po závodě  Článek_po_závodě

Den gulášů

17.9.2016 - Sbor dobrovolných hasičů Beňov uspořádal tradiční kulturní akci  ve vaření gulášů se zahájením v 10.00 hodin. Tak jako loni i letos nám počasí moc nepřálo, ale přesto se sešlo šest spolků obce k jejich uvaření. Letošní rok doplnil ještě tým pana Vladimíra Zlámala, který uvařil Dílenský guláš. Na občanech obce, přespolních a návštěvnících pak byla jen ochutnávka s hodnocením toho nejlepšího guláše. 1místo obsadil spolek Myslivecké sdružení Beňov- Prusy, 2.místo T.J.Sokol Beňov, 3.místo Rybáři Beňov, 4.místo Vladimír Zlámal, 5. místo SDH, 6. místo Zahrádkáři Beňov, 7. místo FC Beňov. V doprovodném programu bylo vyhlášení o největší dýni,  1. místo obsadil pan Oldřich Ludvík. Ocenění obdrželi i děti, za své výtvarné práce s dýněmi. Děkujeme organizátorům a všem, kteří se této akce zúčastnili a těšíme se na vaření gulášů v roce 2017. foto

 Zahájení školního roku 2016-2017

1.9.2016 - Dva měsíce volna a radovánek utekly jako nic a dětem opět nastaly školní20160901_085245.jpg povinnosti. První zářijový den se žáci a studenti tradičně vrací do školních lavic. Zahájení nového školního roku 2016-2017 proběhlo v budově Základní školy v Beňově v 9.00 hodin za přítomnosti dětí , rodičů, učitelského sboru a zastupitelů obce. Paní ředitelka Mgr. Eva Vyhňáková přivítala a seznámila děti, rodiče,  zástupce obce a ostatní přítomné s chodem základní a mateřské školy. Novými prvňáčky  jsou Ondřej Regent a Marek Zubík. Po jednání učitelského sboru s rodiči a dětmi následovala prohlídka objektu školy a mateřské školky, kde obec provedla v průběhu prázdnin opravu sociálního zařízení.

Česko - Polská spolupráce

Dožínky 2016 v Tworógu.jpg27-28.8.2016 -  Oslava výročí 20.let česko-polské spolupráce mezi obcí Beňov a Gminou Tworóg se uskutečnila v sobotu 27.8.2016 zahájením programu ve 12.00 hodin  na prostranství za úřadem Gminy Tworóg s finálem VII.Tarnogorského Integračního  Rajdu Roweroveho osób Neiselnospravnych. V 16.00 hodin vystoupil folklorní soubor HANÁ z Přerova s cimbálovou  muzikou HANÁCKÁ MOZEKA z Litovle. Následovalo vzájemné ocenění  občanů obce Beňov a gminy Twóróg, předání drobných předmětů k tomuto výročí. V neděli 28.8.2016 pokračoval  program DOŽÍNKOVÝCH OSLAV od 13.00 hodin,  mší svatou za živé i zemřelé rolníky Gminy Tworóg,dále průvodem městečka Tworó. Oficiálně zahájil s proslovem wójt Gminy Tworóg Eugeniuzs Gwóžďa. Následovaly proslovy přítomných pozvaných hostů,  koncert OPS Tworóg, vystoupení  souboru HANÁ, koncert duetu Beata Markowska a Marian Chrobek a na závěr následovala diskotéka. Děkujeme všem, kteří se na těchto společných oslavách podíleli především sponzorům - Karlovarkým minerálním vodám, a.s. ,  Pivovaru ZUBR, a.s. Přerov, Č.O.B. Slévárně barevných kovů, s.r.o., spolkům a neziskovým organizacím a zástupcům obce a občanům Beňova a těšíme se na další spolupráci.  Dozinky_v_Polsku-Tworog   Odkaz na fotky z Polského tisku

Slavnosti piva

Slavnosti piva 2016.jpg23.7.2016 -  T.J. Sokol Beňov uspořádal v sobotu  od 15:00 v areálu za místní sokolovnou "Slavnosti piva". Na čepu bylo více jak 15 druhů piva z osvědčených velkých pivovarů, jako jsou ZUBR, Litovel, Svijany, Černá hora a Bernard, ale i piva z okolních minipivovarů. Součástí odpoledního programu nechyběly různé pivní soutěže a bohaté občerstvení z grilu a udírny. Od 18:00 hodin se na pódiu vystřídaly postupně kapely Hazydecay, místní Tchoři, Hysteria, Sarkonia a Parta77. Článek a fotografie

Turnaj spolků a firem v malé kopané

IMGP0338.jpg

9.7.2016 -   Tradiční turnaj v malé kopané pořádal spolek FC Beňov na fotbalovém hřišti se zahájením od 13.00 hodin. Zúčastnilo se pět družstev které se po vzájemném souboji umístnily v tomto pořadí:  1místo ČOB-Slévarna barevných kovů, 2. místo FC Barcelona, 3. místo Rybáři Beňov, 4. místo T.J.Sokol Beňov, 5 místo žáci FC Beňov. foto z turnaje

Mikroregionální hry

Družstvo obce Beňov.jpg26.6.2016 -  Společné XII. setkání DSO Mikroregionu Moštěnka se uskutečnilo v neděli od 14.00 hodin v Želatovicích. Soutěžilo se a sportovalo v netradičních disciplínách pod kontrolou tříčlenné komise rozhodčích, v osmi soutěžních disciplínách, kde se vždy losovalo pořadí,  jak budou družstva soutěžit, výsledky byly zapisovány a následně sečteny. Celkem se soutěže  zúčastnilo 8 družstev obcí, kteří se umístily v tomto pořadí pořadí: 1.Želatovice, 2.Dřevohostice, 3.Čechy, 4.Beňov, 5.Turovice, 6.Domaželice, 7. Horní Moštěnice, 8.Bochoř. Obec Beňov reprezentovali - Hrbasová Táňa, Kubíčková  Vendula, Hrbasová Yveta, Ondruška Jiří, Majerová Lenka, Chromčíková Gábina,Šípek Richard, Žalmánek Josef, Jarmarová Alena, Batěk Zbyněk a Pitner Ivo. Děkujeme organizátorům a všem, kteří se této doutěže zúčastnili a také i za  pěkné a hodnotné dary do tomboly. foto ze soutěže

Memoriál Ladislava Cigánka a Ladislava Dvořáka

Turnaj starých pánů Beňov 2016.JPG25.6.2016 - Tradičnil fotbalový turnaj starých pánů "Memoriál Ladislava Cigánka a Ladislava Dvořáka "se uskutečnil  v sobotu ve13.00 hodin. Zúčastnily se fotbalová družstva FC Beňov, Sokol Újezdec, SK Bochoř a Sokol Domaželice. Putovní pohár memoriálu si odnesl celek FC Beňov, pořadí dále 2.místo Sokol Újezdec, 3. misto SK Bochoř a 4. místo Sokol Domaželice. Děkujeme sponzorům za podporu a ceny do fotbalového memoriálu.

Dětský den

Dětský den 2016.jpg4.6.2016 - Za sokolovnou se uskutečnil  tradiční Dětský den. Tentokrát  soutěže proběhly v duchu indiánských zvyklostí - výroba indiánských čelenek, skládání obrázků, střelba na bizona, malování na obličej, stavba totemu a jízda na koni a jiné hry. Součástí zábavného odpoledne bylo také "Malování na chodníku" nejlepší obrázky  věřejná porota ohodnotila a ocenila výherce drobnými dárky. Závěrem pro děti a dospělé proběhlo divadelní představení "Pohádka o Franckovi a Mařce", se zpěvy a tanečními vystoupeními, které předvedl folklórní soubor Haná. foto   další foto

Výročí narození našeho rodáka arcibiskupa A.C.Stojana

22.5.2016 - Tento den si připomínáme 165. výročí narození našeho významného rodáka arcibiskupa A.C.Stojana, který se narodil dne 22.5.1851.  V současné době se arcibiskupství snaží dosáhnout Stojanova blahořečení.  K dosažení předstupně pro prohlášení za svatého je třeba zvládnout několik podmínek. Jedna je už od poloviny června splněná, nynější papež František schválil dekret, ve kterém uznává, že Stojan žil ve výjimečné míře podle křesťanských ctností.
Nyní je pro arcibiskupovo blahořečení nutné, aby Vatikán potvrdil, že se na Stojanovu přímluvu stal zázrak. Člának o arcibiskupovi A.C.Stojanovi

Táborák

SAM_0825.jpg

7.5.2016 -  Přípravy k táborálu začali již  poslední dubnovou sobotu, brigádou na kácení a dovoz dřeva z obecního lesa. Následné stavění táboráku proběhlo  v sobotu 7.5.2016 od 9.00 hodin ráno.    Hlavní akce spojené s oslavou Dne vítězství   se uskutečnilo od 18.00 hodin za sokolovnou  zapálením malého táboráku pro děti a poté i zapálení velkého táboráku v 19.00 hodin. Jako "třešničkou na dortu"  byl po setmění odpálen malý ohňostroj pro děti i dospělé. Děkujeme všem, kteří se podíleli na stavbě táboráku a organizaci této společenské akce.   další foto

 

Okrskové cvičení v požárním sportu

7.5.2016 - Ve 13.00 hodin bylo zahájeno okrskové cvičení sborů dobrovolných hasičů okrskuIMG_2068.jpg č.8 Horní Moštěnice na fotbalovém hřišti v Beňově. Po úvodním nástupu a poradě velitelů družstev, byla soutěž v požárním sportu zahájena disciplínou běh na 100m s překážkami, následovala královská disciplína požární útok. Celkové pořadí : 1 místo SDH Dobrčice, 2 místo SDH Přestavlky, 3 misto SDH Beňov, 4 místo SDH Stará Ves, 5 místo SDH Horní Moštěnice, 6 místo SDH Říkovice. Zpestřením soutěže byl nácvik požárního útoku dětí z SDH Stará Ves a to mladších a starších hasičů. Děkujeme pořadatelům členům SDH Beňov za organizaci celé sportovní soutěže.  Více foto

Oprava mistních komunikací

20160428_113845.jpgNa konci dubna a začátkem května 2016  provedla společnost N.V.B LINE s.r.o. opravy místních komunikací technologií TURBO.Tyto práce byly nutné z důvodů dosti značného poškození místních komunikací a tak byly opraveny jen nejvíce poškozené části komunikací hlavně u sokolovny, u kostela a autobusové zastávky, dále pak komunikace od  fotbalového hřiště k  pomníku osvobození z II.sv.války. Tyto nejnutněší práce stály obec 152.460,-Kč,  vč. DPH.

Velký slet čarodějnic

20160430_083117.jpg30.4.2016 - Dobrovolný sbor hasičů obce Beňov uspořádal kulturně společenskou akci "Velký slet čarodějnic" v sobotu od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti. Sraz proběhl na přistávací ploše označené klikihákem ve tvaru muří nohy a po přistání formací čarodějnic velkých  i malých, pak pro děti a přítomné byly připraveny různé soutěže a hry, kolo štěstí a tombola. Děkuje všem, kteří podpořili tuto akci a užili si neformálního posezení u táboráku s občerstvením a opékáním špekáčků.   Další foto ..

Otevírání beňovského rybníkaIMG_0013.jpg

23.4.2016 - Rybáři Beňov uspořádali akci  "Odemykání beňovského rybníka"  v sobotu od 10.00 hodin s možností rybaření a občerstvení a posezení pro děti, rodiče a občany obce.

Den Země

22.4.2016  - V pátečním odpoledni od 16.00 hodin se sešli  děti, rodiče a občané u IMG_0012.jpgsokolovny, kde byla zahájena  akce s názvem "Den Země". Jejím účelem bylo projít katastr obce Beňov a Prusy a provést úklid plastových a jiných odpadů kolem komunikací, polních a lesních cest  se společným srazem  na Kocandě. Zde bylo připraveno občerstvení, zapálen táborák a opékány špekáčky. Děkujeme všem zúčastněným  tohoto jarního úklidu  a přispění takto k ochraně naší přírody a krajiny.      další foto ......

Výsadby v lese

20160416_090600.jpg16.4.2016 - V lesním hospodářství probíhaly práce s postupnou těžbou dřeva s násleným úklidem celé plochy cca 1 hektaru. Práce prováděli občané obce kteří měli přidělen podílek ke kácení a brigádně byla zahájena výsadba stromků a provedení oplocení celé vytěžené lokality. Přinášíme zde pár snímků z prováděných prací,  které budou dále pokračovat s dosazením a oplocením  zbylé plochy, celkově bude vysazeno 9.000 kusů stromků.  další foto

Vesnický bál

19.3.2016 - Zaplněný sál, dobrá nálada a skvělá hudba, tak probíhal již dvacátý ročníkIMG_0169.jpg Vesnického bálu v Beňově. Bál organizuje kulturní komise Obce Beňov spolu s Klubem důchodců v místní sokolovně. Pořadatelé zajistili výborné občersvení a bohatou tombolu. Vstupenky byly taktéž slosovatelné, na které bylo možno výhrát  wellnes pobyt pro dvě osoby v penzionu Pepovka v Jeseníkách. Po celý večer hrála k tanci a poslechu hudební skupina Roky  z Dluhonic, v sále vládla veselá pohodová nálada, všichni se dobře bavili.
V závěru je třeba poděkovat všem sponzorům za příspěvky do tomboly a pořadatelům za obětavost uspořádání plesu. více foto ......

Výlov beňovského rybníka

20160226_081433.jpg27.2.2016 - Již od pátku 19.2.2016 se začal vypouštět velký beňovský rybník a jeho výlov proběhl v sobotu 27.2.2016. Po zatažení sítě začalo vytahování ryb a třídění na bílou rybu ( plotice, perlín ), kapry o velikosti K2 a K3 a lín. Po odlovu se začal velký rybník napouštět a proběhlo vypuštění a slovení malého rybníka. Za účasti zástupce AOPK ČR z pobočky v Olomouci byla po odlovu provedena iniciační obsádka  - candát C1 (rychlený) - 100 ks, tzv. bílá ryba (plotice, perlín) - 15 kg (množství na celou plochu obou nádrží), lín - 5 kg (množství na celou plochu obou nádrží), kapr (K2-K3) - 30 kg (množství na celou plochu obou nádrží). Předpokladem je,  že po napuštění rybníka dojde k postupnému snížení  počtu mírových kaprů sportovním rybolovem a v podzimním období roku 2016 proběhne na AOPK ČR v Olomouci jednání o stanovení zarybnění v dalších letech provozu beňovského rybníka. další foto- Výlov

Vodění medvěda

6.2.2016 - Bujarým veselím ožila v sobotu před Popeleční středou, která připadla na 10. února, řada obcí na Přerovsku. Mnohde se totiž dochoval zvyk, který se váže k církevnímu kalendáři.P2060466 vodění medvěda 2016.jpg
Oslavy Masopustu v obci Beňov proběhly s tradičním voděním medvěda a maskami, které prošly za slunečně krásného i když mrazivého sobotního dne. Průvod masek prošel celou naší obcí s výstupy u každého domu. A právě medvěd má při masopustu nejtěžší úkol. Měl by si totiž zatancovat s každou hospodyní v obci. Ta zato masky odmění občerstvením a také štamprličkou slivovice, tradičními koblihami, které se v tento den podle receptu zděděného po předcích smaží snad v každé domácnosti. více foto

 Přednáška "Kotlíkové dotace"

20160113_175906[1].jpg13.1.2016 - V 18.00 hodin v zasedací místnosti obce Beňov se uskutečnila přednáška ke "kotlíkovým dotacím". Přednášející pan Milan Sivera, člen sekce energetiky při HK ČR seznámil přítomné se současným energetickým trhem energií, výrobci, distributoři, prodejci a spotřebitelé. Informoval o pomoci při výběru dodavatele energií pro občany a komplexním poradenství o moderních technologiích - fotovoltaika, tepelná čerpadla, Led svítidla, okenní skla, topidla, systémy vytápění a možnosti dosažení úspor. Zároveň seznámil s poradenstvím při řešení "kotlíkových" dotací  na klíč a pomoci při vyřizování žádosti na úřadech až po realizaci, montáž a servis. Pokud budete mít zájem můžete se obrátit na tento kontakt : Milan Sivera, Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov  telefon: 606 771 771, e-mail : info@sivera.cz

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 201610.1.2016 - V neděli dopoledne se uskutečnila tradiční  Tříkrálová sbírka  v naší obci Beňov a Prusy. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a tyto peníze ze sbírky půjdou na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazily dvě skupinky mladých koledníků - Hrbasová Helena, Pospíšilová Tereza, Kedroňová Adéla, Hrbasová Táňa, Kubíčková Vendula, Řezníček Tomáš. Známým popěvkem „My tři králové jdeme k vám" prozpěvovali všem lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obci Beňov a Prusy celkem 17103,- Kč.  Všem přispívajícím patří upřímné poděkování. více foto

Vyhledat v textu

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

 

Mapový portál GEOSENSE

http://www.geosense.cz/geoportal/benov/

Dětské zdravotní středisko

http://detskestredisko-hmdr.webnode.cz/

Povodňový plán obce


DSC00481.JPG

Občanská společnost DSI, o.s.

http://www.dsibenov.cz/

hudební skupina TCHOŘI

www.tchori.com

Návštěvnost stránek

277063