Drobečková navigace

Obec Beňov > Události, akce v obci 2018

Události v obci 2018

Slavnosti piva.

Foto ze slavnosti piva Beňov2018.jpg21.7.2018 Tradiční  kulturně společenskou akci uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Beňov v sobotu 21.7.2018 od 15.00 hodin v areálu za sokolovnou. Občané, přespolní a naši partneři a přátelé z Polské republiky z gminy Tworóg z obce Swiniowice,  si mohli ochutnat vzorky 15 druhů piv a k tomu něco dobrého i sníst. Vydařily se i soutěže v pití piva na čas a hod sudem v kategorii ženy a muži. Od 18.00 hodin pak začala hrát k poslechu i tanci skupina STYLER, následovala skupina KERVENŽEKSON a skupina TCHOŘI. Pivni_slavnosti_fotogalerie

Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad a bio odpad.

25.6.2018 - Obec Beňov ve spolupráci s firmou SISKO, s.r.o. provedlo opravu a rozšíření sběrných míst na tříděný odpad v obci Beňov a v místní části Prusy. Na sběrných místech byly doplněny hlavně žluté kontejnery na třídění plastového odpadu, tak aby občané měli možnost většího ukládání plastových odpadů. Ukládáme zde a třídíme plasty, sklo, papír, železné odpady, a provádíme sběr oděvů, obuvi a textilu :

a) u základní školy         b) u fotbalového hřiště   c) u pomníku osvobození  d) v Prusích u trafa

Sběrné místu u ZŠ 1.jpg Sběrné místo u hřiště 1.jpg 20180629_065617.jpg Sběrné místo Prusy 1.jpg

Bio odpad ukládáme na sběrná místa :

a) u sokolovny               b) u fotbalového hřiště     c) v Prusích u trafa       d) v Prusích u zastávky 

Kontejner za sokolovnou.jpg Kontejner na hřišti.jpg Kontejner v Prusích u trafa.jpg

Kontejner v Prusich u horni zastavky[1].jpg

Oprava chodníků v Beňově – v místní části Prusy.

20180424_084824.jpg20.6.2018 Zápisem o předání a převzetí provedených prací na veřejném prostranství v místní části Prusy – II etapa, byla provedena předávka oprav chodníků do užívání občanům. Stavební práce spočívaly v provedení odstranění staré dlažby, výkopu zeminy pro konstrukci chodníků a vjezdů, oprava odvodnění, výškové úpravy uličních vpustí a usazení revizních šachet. Po urovnání a zhutnění zemní pláně byl proveden návoz ze štěrkodrti v chodnících a kamenivo zpevněné cementem KZC ve vjezdech. Kolem chodníků byly usazeny obruby ANBO 13-10 a opraveny stávající kamenné obruby OP3 do betonu při lemování komunikace. Pro zajištění bezbariérového provozu osob se ZPF je osazena slepecká dlažba. Povrchové úpravy chodníků jsou provedeny zámkovou dlažbou Hollan tl.6 cm v chodnících a ve vjezdech tl. 8cm. Provedeno vyspádování k odvodu vody k okraji obrub a zasakování do travnatého porostu kolem chodníků. 20180612_143105.jpgProvedení zemních prací a úprav dosypáním chybějící zeminy s úpravou a osetím travou. Práce prováděla firma SISKO, spol.s.r.o. z Přerova v částce 447.438,- Kč s DPH 21% s vícepracemi na vjezdech, které byly řešeny dodatkem ke smlouvě v částce 107.574 Kč s DPH 21%. Kolaudace stavby proběhne v průběhu srpna 2018 za účasti stavební firmy, technického dozoru, zástupců obce a pracovníků Stavebního úřadu Magistrát města Přerov. 

Oslavy 700.let obce Beňov, 1318 - 2018.

Oslavy 700.let obce Beňov.jpg17.6.2018 -  V neděli obec Beňov oslavila výročí 700.let od první písemné zmínky i když v kronice se píše, že existovala již v roce 1160 a našel se zde mlýnský kámen s nápisem "ANNO 1226". Program oslav byl zahájen v neděli ve 13.00 hodin mší svatou v kostele Sv.Františka z Assisi. Slavnostní průvod po mši svaté s vlajkami a krojovanými občany prošel části obce za sokolovnu na venkovní areál. Po hymně České republiky proběhlo zahájení oslav 700 let obce Beňov. Starosta obce přivítal všechny občany a hosty a připomněl v krátkosti historii obce, poděkoval všem občanům  spolkům i družebním partnerům z Gminy Tworóg z Polské republiky a všem, kteří s obcí Beňov spolupracují a na rozvoji obce v minulých letech se významně podíleli. Slavnostně bylo oceněno 66 občanů a družebních partnerů obce medailí k 700.let obce Beňov a děkovným listem za spolupráci podílení se na rozvoji obce Beňov.  Čtrnáct občanů bylo připomenuto minutou ticha a zapsáním do kroniky obce IN MEMORIAM za jejich dlouhodobou práci pro obec Beňov. Seznam oceněných občanů a družebních partnerů. K poslechu a tanci hrála Hanácká Veselka ze Sušic, v programu vystoupily mažoretky z FANTASY Přerov, dále folklorní soubor  HANÁ, vystoupení  členů SDH Dřevohostice v ukázce zásahu a hašení starou hasičskou technikou v hasičském dobovém vystrojení, následovala volná zábava a tanec při hudbě. Z oslav 700.let obce je pořízen video  záznam - ze soboty o délce 40 minut a z neděle o délce 20 minut, který si můžete objednat na obecním úřadě obce Beňov.  Foto oslav 700. let obce Beňov    odkaz na video záznam

Sportovní hry Mikroregionu Moštěnka

Sportovní hry Mikroregionu Moštěnka 2018 v Beňově.jpg16.6.2018 - Obec Beňov uspořádala v rámci oslav 700.let obce Beňov "Mikroregionální sportovní hry" na fotbalovém hřišti v Beňově v sobotu od 13.00 hodin. Po krátké poradě vedoucích družstev se uskutečnilo slavnostní zahájení sportovních s nástupem soutěžících družstev s vlajkami a zahájení recesních soutěží,  při kterých se mohli pobavit nejen soutěžící ale i diváci, kterých zde přišlo velmi hodně. Kolem páté hodiny byly soutěže ukončeny a začalo sčítání výsledků a vyhodnocení. V této době proběhlo vystoupení taneční skupiny COLOREDO z Horní Moštěnice a také vystoupení mažoretek FANTASY Přerov, které získaly v několika kategoriích titul mistr České republiky. Proběhla předváděčka Hasičského záchranného sboru  z Přerova v ukázce lezecké techniky z nácviku záchrany člověka ve výškách. Děti si zde přišly na své, měli k dispozici dva velké skákací hrady se skluzavkou, jízdu na konících a hasiči z SDH Bochoř pak spustili velkou pěnovou koupel. Následovala velká tombola s 112. cenami. Umístění družstev ve sportovních hrách Mikroregionu Moštěnka  1. místo obec Domaželice, 2. místo obec Turovice, 3. místo obec Bezuchov, 4. místo obec Vlkoš, 5. místo obec Dobrčice, na společném 6. místě se umístnily obce Bochoř a Stará Ves, na 8.místě se umístnila Gmina Tworóg, na společném 9.místě se umístnila Gmina Rudniki a obec Beňov, 10.místo obec Želatovice, 11. místo obec Čechy a na 12. místě Mikroregion Slušovicko. K tanci a poslechu hrála výborná kapela  FANNY BAND, program pokračoval   vystoupením  skupiny historického šermu MARKUS M  předvedením  ohňové show a následně v odpálení ohňostroje. Diváci si odnesli krásné okamžiky z celého sobotního sportovního odpoledne i večerního představení. Těšíme se na další "Hry Mikroregionu Moštěnka" v roce 2019 a toto cestou chceme poděkovat Všem organizátorům, členům spolků obce Beňov za kvalitní obsluhu, občerstvení, koláče, jídlo, pití,  kterého zde bylo dostatek a za organizaci všech soutěží a reprezentaci obce Beňov. Fotky ze sobotního odpoledne a večera

Dětské hřiště nad fotbalovým hřištěm

20180618_184835.jpg15.6.2018 - Projekt „Dětské hřiště u sportoviště v obci Beňov“ byl proveden obcí Beňov na p.č.67/2 nad fotbalovým hřištěm v celkové částce 275.738,- Kč. Dotace ze státního rozpočtu ČR z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky činila 193.000,- Kč a vlastní zdroje obce Beňov v částce 82.738,- Kč. Realizaci provedla firma TEWIKO systems, s.r.o.,  Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec zabývající se výrobou dětských hřišť a sportovišť. Dětské hřiště je místem, které bude sloužit dětem k zábavě a odpočinku, je navrženo a vyrobeno dle ČSN 1176-7. Prvky hřiště slouží k rozvíjení schopností motoriky a koordinace pohybu dětí ve věku od 3 do 15 let.  

Dětský den a malování na chodníku

Dětský a malování na chodníku.jpg2.6.2018 - Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala ve spolupráci se základní školou a mateřskou školou v sobotu dne 2.6.2018 "DĚTSKÝ DEN a MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU" od 15.00 hodin za sokolovnou - pro děti byly připraveny hry a soutěže ve stylu Zoologické zahrady - hrajeme si a poznáváme zvířátka, následovala tombola a občerstvení. Děkujeme organizátorům  za příjemné sobotní odpoledne. Foto z akce

Okresní hasičská soutěž v Provodovicích

20180602_120919.jpg2.6.2018 - Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov se zúčastnil na okresní hasičské soutěži  v Provodovicích jako zástupce okrsku Horní Moštěnice.  Po úvodním  nástupu a poradě velitelů družstev, byla zahájena soutěž v požárním sportu muži zahájili požární útok a ženy disciplínou běh na 100m s překážkami po skončení se na soutěžních drahách vyměnili. Naše družstvo  okrsku Horní Moštěnice obsadilo celkové 7.místo. Tabulka výsledků soutěže.

Koncert v kostele Sv.Františka

Koncert k výročí A.C.Stojana.jpg20.5.2018 - U příležitosti 167. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se uskutečnil v neděli 20. května v 16.00 koncert v kostele sv.Františka z Assisi. V programu zazněl varhaní koncert v podání Mgr.Richarda Weise dále následovalo vystoupení dětí místní základní a mateřské školy s lidovými písněmi, hrou na flétnu.Na závěr zaznělo vystoupení hudebníků K+J+R+T v koncertu s církevními písněmi. Děkujeme pořadatelům za hezkou kulturní a společenskou akci.  Foto z akce.

Okrsková soutěž v požárním sportu

20180519_131711.jpg19.5.2018 - Okrskové cvičení  dobrovolných hasičů okrsku č.8 Horní Moštěnice se uskutečnilo v obci Dobrčice v sobotu od 13.00 hodin na výletišti u rybníka. Po úvodním  nástupu a poradě velitelů družstev, byla zahájena soutěž v požárním sportu disciplínou běh na 100m s překážkami a po ní královská disciplína požární útok. Celkové pořadí - muži 1 místo SDH Přestavlky, 2. místo SDH Beňov, 3.místo SDH Dobrčice, 4. místo SDH Stará Ves, 5.místo SDH Řikovice, 6.místo SDH Horní Moštěnice. 1.místo v soutěži žen SDH Řikovice. Děkujeme pořadatelům SDH Dobrčice za organizaci celé soutěže.Výsledková listina okrskové kolo 19.5.2018 Dobrčice.xls

20180512_081312.jpg

Sběr železného odpadu

12.5.2018 - Sběr železného odpadu se uskutečnil v naší obci  v sobotu od 8.00 hodin za organizace členů Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov. Obecním traktorem s kontejnerovou vlečkou  postupně odvezli veškerý železný odpad v obci. Poděkování patří především občanům obce, kteří využili možnost svozu a úklidu nepotřebného  železného šrotu a zároveň tak podpořili spolek SDH Beňov a především naše mladé hasiče a hasičky.

Hodové oslavy v Prusích

20180505_162737.jpg5.5.2018 - V sobotu odpoledne od 13.00 hodin uspořádali hodové oslavy občané z Prus za spolupráce s obcí Beňov. Pro děti byly připraveny různé atrakce jako skákací hrad, jízda na koni, ukázka a prohlídka policejního auta. Pro dospělé, děti i ostatní návštěvníky bohaté občerstvení, makrely, klobásky. cigára, sladké palačinky, koláčky , pivo, limo a jiné dobroty. V neděli 6.5.2018 od 14.00 hodin se uskutečnila mše svatá v kapli Sv. Floriána v Prusích za účasti našeho pana faráře Zdenka Pospíšilíka, na varhany hrál Mgr. Richar Weis, ozvučení zajistila obec s pomoci SDH Beňov. Poděkování patří všem občanům Prus, kteří se podíleli na organizaci, úklidu obecní budovy, úklidu a výzdobu kaple Sv. Floriána.  hodové oslavy v Prusích 

Rybářská soutěž pro dětí do 15 let

P1010496.JPG5.5.2018 - Zájmové sdružení Rybáři Beňov uspořádalo na beňovském rybníku v sobotním dopoledni rybářské závody pro děti do 15 let. Pro příznivce a hosty bylo připraveno bohaté občerstvění a pro děti skákací hrad. Závodní rybářské klání dopadlo takto : 1 místo Filip Večeřa z Dřevohostic, 2 místo Bohuslav Chromčík z Beňova, 3 místo Matyáš Smékal z Beňova, 4 místo Tomáš Kavka z Beňova, 5 místo Amálka Nováková z Beňova. Děkujeme pořadatelům za krásné závody a přípravu celé soutěže s občerstvením.  

Táborák

20180505_113058.jpg5.5.2018 - Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala tradiční akci táborák za sokolovnou. Přípravy začali již dříve pořezem a svozem dřeva z obecního lesa a následně v sobotu ráno stavbou táboráku. Zapálení malého táboráku proběhlo pro dětí od 18.00 hodin a ve 20.00 hodin byl zapálen velký táborák. Na kytary hráli Michal Odložilík, Petr Kubíček a přidal se k nim Mošna - Zbyněk Batěk. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této kulturně společenské akci. 

Odemykání beňovského rybníka

P1010767.JPG7.4.2018 - Zájmové sdružení Rybáři Beňov připravili pro občany, děti, přespolní a pro své členy v sobotu od 10 hodin akci Odemykání beňovského rybníka. Počasí bylo větrné, ale i tak zde bylo hodně příznivců, kteří mohli ochutnat makrely, cigára a jiné občerstvení, které místní rybáři připravili. Děkujeme pořadatelům za příjemnou kulturní a společenskou akci. Foto -Odemykani_rybnika

Sběr nebezpečného a EEZ odpadu

20180407_083842.jpg7.4.2018 -  Společnost SUEZ Využití odpadů, a.s. a firma Modit, s.r.o. ve spolupráci s obcí Beňov a  občany, provedli sběr a následný odvoz nebezpečného, elektronického a elektrického odpadu v obci Beňov a v místní části Prusy. Děkujeme všem občanům, kteří využili tuto možnost a tyto nebezpečné a elektronické, elektrická zařízení dovezli na sběrná místa k odvozu a k jejich následné recyklaci a dalšímu využití.

Chození děvčat s májkami

20180325_122319.jpg25.3.2018 - Květná neděle, poslední neděle před Velikonocemi světí se kočičky - jívové proutky, nosí se „líto“. V naší obci se tomuto zvyku od pradávna říká „chození s májkou“. Májka je zelená ratolest zdobená barevnými fábory a bílými nebo barevnými květy z papíru. Děvčata obcházejí vesnici dům po domu a zpívají písničku „Stála Panenka Mária“….. Ani tento rok si děvčata nenechaly ujít tuto příležitost.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vynášením a topením Mařeny či Moreny (slaměná figurína oblečená v ženském kroji). Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.   Foto děvčat s májkami

Vesnický bál

20180325_011244.jpg24.3.2018 - Tradiční vesnický bál uspořádala Kulturní komise  obce Beňov v místním sále sokolovny od 20.00 hodin. Sál naplnili místní občané, přespolní a pozvaní hosté. Po celý večer hrála k tanci skvělá hudební skupina Roky Dluhonice, v programu byla i ukázka rockenrollu  kde vystoupil Adam „Elvis“ Hobza.  O půlnoci  proběhlo losování cen v tradiční bohaté tombole a v posledním kole i hlavní cena  - třídenní welnes pobyt v hotelu ADAMANTINO v Luhačovicích. Návštěvnost dnes nebyla tak velká, ale  vše probíhalo v komorním a společenském duchu a můžeme sdělit, že návštěvníci byli spokojení. Výtěžek v částce 13.930,- Kč věnují pořadatelé  na nákup věcí a vybavení místní mateřské školy.

Školení BOZP a PO

20180320_084545.jpg20.3.2018 - V prostorách zámku městyse Dřevohostice proběhlo školení BOZP a PO, kterého se zúčastnilo na 25 pracovníků zaměstnaných na obcích Mikroregionu Moštěnka - Beňov, Čechy, Dobrčice, Radkovy, Lišná a Želatovice. Školitelem byl pan Michal Langer, technik BOZP z Drahotuš. Seznámil přítomné se zákoníkem práce, bezpečností na pracovišti, poukázal na ochranu zdraví a zakázané práce a činnosti, zdravotní způsobilost, úrazy  při práci a seznámil přítomné s chemickými látkami, probral i  požární ochranu a prevenci a možné úrazy při používání elektrických nástrojů a zařízení.

Přerovská padesátka

Přerovská padesátka.jpg10.3.2018 - Tradiční turistický pochod "Přerovská padesátka" se uskutečnil v sobotním dopoledni k nadcházejícímu výročí 100.let vzniku Československé republiky.Trasa pochodu vedla také i přes obec Beňov a turisté měli kontrolní místo v muzeu, které si se zájmem prohlédli, obdrželi razítka do svých putovních listů a knížek. Velká většina využila občerstvení u zahrádkářů, kde si v teple v klidu poseděli a dali si něco teplého na zub. Poděkování patří J.Ondruškovi, Z.Nečkové, J.Černému a A.Černé a L.Jandové za přípravu a občerstvení. Foto z turistického pochodu

Školení OSH okresu Přerov

20180303_081107.jpg3.2.2018 - Školení Okresního sdružení hasičů okresu Přerov pro vedoucí mladých hasičů, instruktory a rozhodčí pořádala Okresní rada odborná rada mládeže OSH Přerov v Beňově  od 8.00 hodin v sále sokolovny. Zaměření školení bylo především na směrnice hry Plamen mladých hasičů a Směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně dodatků - stránky www.dh.cz  s upřesněním pravidel VC OSH Přerov mladých hasičů v PÚ A 60 m. Absolvování tohoto školení současně slouží jako obnovení odbornosti po 2 letech, jinak tato odbornost propadá. Dále zde mohli vedoucí SDH uzavřít  pojistku a pojistit libovolné množství vedoucích kolektivů MH nebo nahlásit na OSH jména a pojistit vedoucí přes OSH v částce 70,-Kč. Školení se zúčastnilo přes 90 vedoucích mladých hasičů a rozhodčích. OSH Přerov děkuje pořadatelům SDH Beňov a obci Beňov za organizaci celého školení.

MASOPUST - vodění medvěda

 20180203_100325.jpg3.2.2018 - Neziskové spolky T.J.Sokol Beňov a SDH Beňov i v naší obci nadále udržují lidovou tradici masopustního vodění medvěda, která se uchovala do dnešních dnů. Průvod masek s muzikanty vyšel z obecního dvora od hasičské zbrojnice a prošel celou obcí s výstupy u každého domu.Vedle nezbytného medvěda a jeho vodiče patří mezi typické postavy čert, cikánka, kašpárek, gejša i masky v podobě zvířátek, které se postarali o pobavení sobě i všem občanům obce. Účastníci byli odměněni kobližky, chlebíčky a jinými dobrotami.

Volba prezidenta České republiky - 2.kolo

Foto Zeman-Drahoš.jpg26-27.1.2018 - Ve volebním okrsku č.1 v obci Beňov proběhlo hlasování druhého kola voleb na prezidenta České republiky. Při hlasování nebyly podány žádné stížnosti či oznámení. Z celkového počtu 540 voličů, byl počet platných hlasů  395. Celkem byla volební účast 73,15 % . Pro  Ing. Miloše Zemana hlasovalo 275 občanů,  to jest 69,62%. Pro  prof. Ing. DrCc.,dr.h.c. Jiřího Drahoše hlasovalo 120 občanů, to je 30,38%.

Oprava výtoku z kanalizace a ČOV Beňov

20180126_123339.jpg25.1.2018 - Společnost Eko-agrostas Přerov, a.s. provedla opravu výtokového žlabu, který byl zborcen a sloužil jako výtok odpadních vod z  kanalizace  a čističky odpadních vod pro obec Beňov. Tyto práce proběhly v měsíci lednu 2018 na korytu řeky Moštěnky  u mostu především  zpevněním propadlého žlabu lomovým kamenem, položením  plastového vývodu, zahutnění a zpevnění celého břehu s obložením lomovým kamenem.

Zabijačkové hody 2018

Zabijačkové hody 2018.jpg20.1.2018 - Společná akce spolků T.J. Sokol Beňov a FC Beňov Zabijačkové hody s prodejem tradičních zabijačkových pochoutek se uskutečnila v sobotu od 8,30 hodin v areálu sokolovny Beňov. Pro občany obce, přespolní i turisty byla zpestřením s lákavou ochutnávkou tradičních zabijačkových specialit např. jaterničky, jelítka, ovary, tlačenky, zabijačková polévka, vařené maso, gulášek, výpečky se zelím a jiné. K dostání byla také i nabídka nápojů a to nejen pro zahřátí, při kterých hrál a zpíval Svaťa Šrámek. Přinášíme několik obrázků z této úspěšné kulturní akce.    Foto z akce

Síť pomoci Mikroregionu Moštěnka

20180117_181758.jpg17.1.2018 - Společné setkání k projednání sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka se uskutečnilo v beňovské sokolovně od 16.00 hodin. Zúčastnili se nejen občané Beňova, ale i občané a zastupitelé z Líšné, Vlkoše, Horní Moštěnice, obce Čechy a Dobrčic. Metodička projektu paní Lenka Tichavská seznámila přítomné s projektem těchto služeb "Siť pomoci Moštěnka", Bc.Marie Tesařová a Markéta Poláchov-Kropáčková jako koordinátorky projektu, přednesly organizační strukturu projektu pro koho budou tyto služby cíleně nabízeny. Přítomny byly paní Andrea Blaťáková - analytička projektu a také paní Monika Bártíková, DiS zástupkyně agentury "Člověk v tísní". Všichni zúčastnění se rozdělili do skupin a zapojili se k společnému definování cílů potřebných záležitostí k nastavení a využívání sociálních služeb mikroregionu Moštěnka. Přítomní si mohli nechat změřit tlak, tuk a BMI a hladinu cholesterolu, kterou zde nabízela paní Anna Stojanová z Národní sítě podpory zdraví, o.s. Více foto

Volba prezidenta České republiky - 1.kolo

12.-13.1.2018 - Ve volebním okrsku č.1 v obci Beňov proběhlo hlasování v prvního kola voleb prezidenta České republiky. Při hlasování nebyly podány žádné stížnosti či oznámení. Z celkového počtu voličů  546, byl počet platných hlasů  386. Volební účast 70,88 %.

Kandidát

1. kolo

 

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

 

1

Topolánek Mirek Ing.

20

 

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

36

 

3

Fischer Pavel Mgr.

27

 

4

Hynek Jiří RNDr.

1

 

5

Hannig Petr Mgr.

2

 

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

1

 

+7

Zeman Miloš Ing.

198

 

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

38

 

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

63

 

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018.jpg6-7.1.2018 - V sobotu a v neděli se uskutečnila tradiční "Tříkrálová sbírka" v naší obci Beňov a Prusy. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a tyto peníze ze sbírky půjdou na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazily dvě skupiny mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme k Vám" prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obci Beňov a Prusy celkem 17.555,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.  Výsledky sbírky 2018   Foto z Tříkrálové sbírky

 se konal u příležitostí výročí 100. let rebubliky. Turisté měli kontrolní místo v muzeu, které si mnozí se zájmem prohlédli, obdrželi razítka do svých putovních listů a knížek. Většina využila občerstvení u zahrádkářů, za což děkujeme Jirkovi, Zdeně, Josefovi, Alence a Lence, kteří se o návštěvníky vzorně postarali

Vyhledat v textu

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra


 

Mapový portál

logo.png

Geomorava-obec-146x72.jpg

Povodňový plán obce


DSC00481.JPG

Občanská společnost DSI, o.s.

http://www.dsibenov.cz/

hudební skupina TCHOŘI

www.tchori.com

Návštěvnost stránek

295452