Drobečková navigace

Obec Beňov > Události, akce v obci 2018

Události v obci 2018

Dětský den a malování na chodníku

Dětský a malování na chodníku.jpg2.6.2018 - Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala ve spolupráci se základní školou a mateřskou školou v sobotu dne 2.6.2018 "DĚTSKÝ DEN a MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU" od 15.00 hodin za sokolovnou - pro děti byly připraveny hry a soutěže ve stylu Zoologické zahrady - hrajeme si a poznáváme zvířátka, následovala tombola a občerstvení. Děkujeme organizátorům  za příjemné sobotní odpoledne. Foto z akce

Okresní hasičská soutěž v Provodovicích

20180602_120919.jpg2.6.2018 - Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov se zúčastnil na okresní hasičské soutěži  v Provodovicích jako zástupce okrsku Horní Moštěnice.  Po úvodním  nástupu a poradě velitelů družstev, byla zahájena soutěž v požárním sportu muži zahájili požární útok a ženy disciplínou běh na 100m s překážkami po skončení se na soutěžních drahách vyměnili. Naše družstvo  okrsku Horní Moštěnice obsadilo celkové 7.místo. Tabulka výsledků soutěže.

 

Koncert v kostele Sv.Františka

Koncert k výročí A.C.Stojana.jpg20.5.2018 - U příležitosti 167. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se uskutečnil v neděli 20. května v 16.00 koncert v kostele sv.Františka z Assisi. V programu zazněl varhaní koncert v podání Mgr.Richarda Weise dále následovalo vystoupení dětí místní základní a mateřské školy s lidovými písněmi, hrou na flétnu.Na závěr zaznělo vystoupení hudebníků K+J+R+T v koncertu s církevními písněmi. Děkujeme pořadatelům za hezkou kulturní a společenskou akci.  Foto z akce.

Okrsková soutěž v požárním sportu

20180519_131711.jpg19.5.2018 - Okrskové cvičení  dobrovolných hasičů okrsku č.8 Horní Moštěnice se uskutečnilo v obci Dobrčice v sobotu od 13.00 hodin na výletišti u rybníka. Po úvodním  nástupu a poradě velitelů družstev, byla zahájena soutěž v požárním sportu disciplínou běh na 100m s překážkami a po ní královská disciplína požární útok. Celkové pořadí - muži 1 místo SDH Přestavlky, 2. místo SDH Beňov, 3.místo SDH Dobrčice, 4. místo SDH Stará Ves, 5.místo SDH Řikovice, 6.místo SDH Horní Moštěnice. 1.místo v soutěži žen SDH Řikovice. Děkujeme pořadatelům SDH Dobrčice za organizaci celé soutěže.Výsledková listina okrskové kolo 19.5.2018 Dobrčice.xls

20180512_081312.jpg

Sběr železného odpadu

12.5.2018 - Sběr železného odpadu se uskutečnil v naší obci  v sobotu od 8.00 hodin za organizace členů Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov. Obecním traktorem s kontejnerovou vlečkou  postupně odvezli veškerý železný odpad v obci. Poděkování patří především občanům obce, kteří využili možnost svozu a úklidu nepotřebného  železného šrotu a zároveň tak podpořili spolek SDH Beňov a především naše mladé hasiče a hasičky.

Hodové oslavy v Prusích

20180505_162737.jpg5.5.2018 - V sobotu odpoledne od 13.00 hodin uspořádali hodové oslavy občané z Prus za spolupráce s obcí Beňov. Pro děti byly připraveny různé atrakce jako skákací hrad, jízda na koni, ukázka a prohlídka policejního auta. Pro dospělé, děti i ostatní návštěvníky bohaté občerstvení, makrely, klobásky. cigára, sladké palačinky, koláčky , pivo, limo a jiné dobroty. V neděli 6.5.2018 od 14.00 hodin se uskutečnila mše svatá v kapli Sv. Floriána v Prusích za účasti našeho pana faráře Zdenka Pospíšilíka, na varhany hrál Mgr. Richar Weis, ozvučení zajistila obec s pomoci SDH Beňov. Poděkování patří všem občanům Prus, kteří se podíleli na organizaci, úklidu obecní budovy, úklidu a výzdobu kaple Sv. Floriána.  hodové oslavy v Prusích 

Rybářská soutěž pro dětí do 15 let

P1010496.JPG5.5.2018 - Zájmové sdružení Rybáři Beňov uspořádalo na beňovském rybníku v sobotním dopoledni rybářské závody pro děti do 15 let. Pro příznivce a hosty bylo připraveno bohaté občerstvění a pro děti skákací hrad. Závodní rybářské klání dopadlo takto : 1 místo Filip Večeřa z Dřevohostic, 2 místo Bohuslav Chromčík z Beňova, 3 místo Matyáš Smékal z Beňova, 4 místo Tomáš Kavka z Beňova, 5 místo Amálka Nováková z Beňova. Děkujeme pořadatelům za krásné závody a přípravu celé soutěže s občerstvením.  

Táborák

20180505_113058.jpg5.5.2018 - Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala tradiční akci táborák za sokolovnou. Přípravy začali již dříve pořezem a svozem dřeva z obecního lesa a následně v sobotu ráno stavbou táboráku. Zapálení malého táboráku proběhlo pro dětí od 18.00 hodin a ve 20.00 hodin byl zapálen velký táborák. Na kytary hráli Michal Odložilík, Petr Kubíček a přidal se k nim Mošna - Zbyněk Batěk. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této kulturně společenské akci. 

Odemykání beňovského rybníka

P1010767.JPG7.4.2018 - Zájmové sdružení Rybáři Beňov připravili pro občany, děti, přespolní a pro své členy v sobotu od 10 hodin akci Odemykání beňovského rybníka. Počasí bylo větrné, ale i tak zde bylo hodně příznivců, kteří mohli ochutnat makrely, cigára a jiné občerstvení, které místní rybáři připravili. Děkujeme pořadatelům za příjemnou kulturní a společenskou akci. Foto -Odemykani_rybnika

Sběr nebezpečného a EEZ odpadu

20180407_083842.jpg7.4.2018 -  Společnost SUEZ Využití odpadů, a.s. a firma Modit, s.r.o. ve spolupráci s obcí Beňov a  občany, provedli sběr a následný odvoz nebezpečného, elektronického a elektrického odpadu v obci Beňov a v místní části Prusy. Děkujeme všem občanům, kteří využili tuto možnost a tyto nebezpečné a elektronické, elektrická zařízení dovezli na sběrná místa k odvozu a k jejich následné recyklaci a dalšímu využití.

Chození děvčat s májkami

20180325_122319.jpg25.3.2018 - Květná neděle, poslední neděle před Velikonocemi světí se kočičky - jívové proutky, nosí se „líto“. V naší obci se tomuto zvyku od pradávna říká „chození s májkou“. Májka je zelená ratolest zdobená barevnými fábory a bílými nebo barevnými květy z papíru. Děvčata obcházejí vesnici dům po domu a zpívají písničku „Stála Panenka Mária“….. Ani tento rok si děvčata nenechaly ujít tuto příležitost.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vynášením a topením Mařeny či Moreny (slaměná figurína oblečená v ženském kroji). Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.   Foto děvčat s májkami

Vesnický bál

20180325_011244.jpg24.3.2018 - Tradiční vesnický bál uspořádala Kulturní komise  obce Beňov v místním sále sokolovny od 20.00 hodin. Sál naplnili místní občané, přespolní a pozvaní hosté. Po celý večer hrála k tanci skvělá hudební skupina Roky Dluhonice, v programu byla i ukázka rockenrollu  kde vystoupil Adam „Elvis“ Hobza.  O půlnoci  proběhlo losování cen v tradiční bohaté tombole a v posledním kole i hlavní cena  - třídenní welnes pobyt v hotelu ADAMANTINO v Luhačovicích. Návštěvnost dnes nebyla tak velká, ale  vše probíhalo v komorním a společenském duchu a můžeme sdělit, že návštěvníci byli spokojení. Výtěžek z uspořádání bálu věnují pořadatelé  opět na nákup věcí a vybavení místní mateřské školy.

Školení BOZP a PO

20180320_084545.jpg20.3.2018 - V prostorách zámku městyse Dřevohostice proběhlo školení BOZP a PO, kterého se zúčastnilo na 25 pracovníků zaměstnaných na obcích Mikroregionu Moštěnka - Beňov, Čechy, Dobrčice, Radkovy, Lišná a Želatovice. Školitelem byl pan Michal Langer, technik BOZP z Drahotuš. Seznámil přítomné se zákoníkem práce, bezpečností na pracovišti, poukázal na ochranu zdraví a zakázané práce a činnosti, zdravotní způsobilost, úrazy  při práci a seznámil přítomné s chemickými látkami, probral i  požární ochranu a prevenci a možné úrazy při používání elektrických nástrojů a zařízení.

Přerovská padesátka

Přerovská padesátka.jpg10.3.2018 - Tradiční turistický pochod "Přerovská padesátka" se uskutečnil v sobotním dopoledni k nadcházejícímu výročí 100.let vzniku Československé republiky.Trasa pochodu vedla také i přes obec Beňov a turisté měli kontrolní místo v muzeu, které si se zájmem prohlédli, obdrželi razítka do svých putovních listů a knížek. Velká většina využila občerstvení u zahrádkářů, kde si v teple v klidu poseděli a dali si něco teplého na zub. Poděkování patří J.Ondruškovi, Z.Nečkové, J.Černému a A.Černé a L.Jandové za přípravu a občerstvení. Foto z turistického pochodu

Školení OSH okresu Přerov

20180303_081107.jpg3.2.2018 - Školení Okresního sdružení hasičů okresu Přerov pro vedoucí mladých hasičů, instruktory a rozhodčí pořádala Okresní rada odborná rada mládeže OSH Přerov v Beňově  od 8.00 hodin v sále sokolovny. Zaměření školení bylo především na směrnice hry Plamen mladých hasičů a Směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně dodatků - stránky www.dh.cz  s upřesněním pravidel VC OSH Přerov mladých hasičů v PÚ A 60 m. Absolvování tohoto školení současně slouží jako obnovení odbornosti po 2 letech, jinak tato odbornost propadá. Dále zde mohli vedoucí SDH uzavřít  pojistku a pojistit libovolné množství vedoucích kolektivů MH nebo nahlásit na OSH jména a pojistit vedoucí přes OSH v částce 70,-Kč. Školení se zúčastnilo přes 90 vedoucích mladých hasičů a rozhodčích. OSH Přerov děkuje pořadatelům SDH Beňov a obci Beňov za organizaci celého školení.

MASOPUST - vodění medvěda

 20180203_100325.jpg3.2.2018 - Neziskové spolky T.J.Sokol Beňov a SDH Beňov i v naší obci nadále udržují lidovou tradici masopustního vodění medvěda, která se uchovala do dnešních dnů. Průvod masek s muzikanty vyšel z obecního dvora od hasičské zbrojnice a prošel celou obcí s výstupy u každého domu.Vedle nezbytného medvěda a jeho vodiče patří mezi typické postavy čert, cikánka, kašpárek, gejša i masky v podobě zvířátek, které se postarali o pobavení sobě i všem občanům obce. Účastníci byli odměněni kobližky, chlebíčky a jinými dobrotami.

Volba prezidenta České republiky - 2.kolo

Foto Zeman-Drahoš.jpg26-27.1.2018 - Ve volebním okrsku č.1 v obci Beňov proběhlo hlasování druhého kola voleb na prezidenta České republiky. Při hlasování nebyly podány žádné stížnosti či oznámení. Z celkového počtu 540 voličů, byl počet platných hlasů  395. Celkem byla volební účast 73,15 % . Pro  Ing. Miloše Zemana hlasovalo 275 občanů,  to jest 69,62%. Pro  prof. Ing. DrCc.,dr.h.c. Jiřího Drahoše hlasovalo 120 občanů, to je 30,38%.

Oprava výtoku z kanalizace a ČOV Beňov

20180126_123339.jpg25.1.2018 - Společnost Eko-agrostas Přerov, a.s. provedla opravu výtokového žlabu, který byl zborcen a sloužil jako výtok odpadních vod z  kanalizace  a čističky odpadních vod pro obec Beňov. Tyto práce proběhly v měsíci lednu 2018 na korytu řeky Moštěnky  u mostu především  zpevněním propadlého žlabu lomovým kamenem, položením  plastového vývodu, zahutnění a zpevnění celého břehu s obložením lomovým kamenem.

Zabijačkové hody 2018

Zabijačkové hody 2018.jpg20.1.2018 - Společná akce spolků T.J. Sokol Beňov a FC Beňov Zabijačkové hody s prodejem tradičních zabijačkových pochoutek se uskutečnila v sobotu od 8,30 hodin v areálu sokolovny Beňov. Pro občany obce, přespolní i turisty byla zpestřením s lákavou ochutnávkou tradičních zabijačkových specialit např. jaterničky, jelítka, ovary, tlačenky, zabijačková polévka, vařené maso, gulášek, výpečky se zelím a jiné. K dostání byla také i nabídka nápojů a to nejen pro zahřátí, při kterých hrál a zpíval Svaťa Šrámek. Přinášíme několik obrázků z této úspěšné kulturní akce.    Foto z akce

Síť pomoci Mikroregionu Moštěnka

20180117_181758.jpg17.1.2018 - Společné setkání k projednání sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka se uskutečnilo v beňovské sokolovně od 16.00 hodin. Zúčastnili se nejen občané Beňova, ale i občané a zastupitelé z Líšné, Vlkoše, Horní Moštěnice, obce Čechy a Dobrčic. Metodička projektu paní Lenka Tichavská seznámila přítomné s projektem těchto služeb "Siť pomoci Moštěnka", Bc.Marie Tesařová a Markéta Poláchov-Kropáčková jako koordinátorky projektu, přednesly organizační strukturu projektu pro koho budou tyto služby cíleně nabízeny. Přítomny byly paní Andrea Blaťáková - analytička projektu a také paní Monika Bártíková, DiS zástupkyně agentury "Člověk v tísní". Všichni zúčastnění se rozdělili do skupin a zapojili se k společnému definování cílů potřebných záležitostí k nastavení a využívání sociálních služeb mikroregionu Moštěnka. Přítomní si mohli nechat změřit tlak, tuk a BMI a hladinu cholesterolu, kterou zde nabízela paní Anna Stojanová z Národní sítě podpory zdraví, o.s. Více foto

Volba prezidenta České republiky - 1.kolo

12.-13.1.2018 - Ve volebním okrsku č.1 v obci Beňov proběhlo hlasování v prvního kola voleb prezidenta České republiky. Při hlasování nebyly podány žádné stížnosti či oznámení. Z celkového počtu voličů  546, byl počet platných hlasů  386. Volební účast 70,88 %.

Kandidát

1. kolo

 

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

 

1

Topolánek Mirek Ing.

20

 

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

36

 

3

Fischer Pavel Mgr.

27

 

4

Hynek Jiří RNDr.

1

 

5

Hannig Petr Mgr.

2

 

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

1

 

+7

Zeman Miloš Ing.

198

 

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

38

 

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

63

 

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018.jpg6-7.1.2018 - V sobotu a v neděli se uskutečnila tradiční "Tříkrálová sbírka" v naší obci Beňov a Prusy. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a tyto peníze ze sbírky půjdou na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazily dvě skupiny mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme k Vám" prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obci Beňov a Prusy celkem 17.555,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.  Výsledky sbírky 2018   Foto z Tříkrálové sbírky

 se konal u příležitostí výročí 100. let rebubliky. Turisté měli kontrolní místo v muzeu, které si mnozí se zájmem prohlédli, obdrželi razítka do svých putovních listů a knížek. Většina využila občerstvení u zahrádkářů, za což děkujeme Jirkovi, Zdeně, Josefovi, Alence a Lence, kteří se o návštěvníky vzorně postarali

Vyhledat v textu

20. 6. Květa

Zítra: Alois


 

Mapový portál

logo.png

Geomorava-obec-146x72.jpg

Povodňový plán obce


DSC00481.JPG

Občanská společnost DSI, o.s.

http://www.dsibenov.cz/

hudební skupina TCHOŘI

www.tchori.com

Návštěvnost stránek

291950