fulltext

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Poplatky 2020
28
Poplatky 2020
29
Poplatky 2020
30
Poplatky 2020
31
Ples fotbalistů
Poplatky 2020
1
Poplatky 2020
2
Poplatky 2020
3
Poplatky 2020
4
Poplatky 2020
5
Poplatky 2020
6
Poplatky 2020
7
Poplatky 2020
8
Poplatky 2020
9
Poplatky 2020
10
Poplatky 2020
11
Beseda s chiropraktikem VINCI LÁSZLEM
Poplatky 2020
12
Poplatky 2020
13
Poplatky 2020
14
Ples myslivců
Poplatky 2020
15
Masopust - Vodění medvěda
Poplatky 2020
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. - revize kotlů, komínů...
16
Poplatky 2020
17
Poplatky 2020
18
Poplatky 2020
19
Pojízdná prodejna ROSNIČKA - středa 19. 2. 2020
Poplatky 2020
20
Poplatky 2020
21
Poplatky 2020
22
Poplatky 2020
23
Poplatky 2020
24
Poplatky 2020
25
Poplatky 2020
26
Poplatky 2020
27
Poplatky 2020
28
Poplatky 2020
29
Poplatky 2020
1
Dětské šibřinky
Poplatky 2020
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Beňov  má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 

Položka

 Sazba

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu

200,00 Kč/ za každou započatou hodinu

fotokopie (formát A4) - černobílá jednostranná

2,00 Kč

fotokopie  (formát A4)-černobílá oboustranná

4,00 Kč 

fotokopie  (formát A3)-černobílá jednostranná

35,00 Kč 

fotokopie (formát A4)-barevná jednostranná

20,00 Kč 

fotokopie (formát A4)-barevná oboustranná

40,00 Kč 

Počítačový výstup - tisk formátu A4

4,00 Kč/stránka 

technický nosič forma záznamu na CD

20,00 Kč

 

Dokument o schválení sazebníku úhrad dle zákona 106/1999 Sb.
Usnesení z 4 zasedání  ZO Beňov ze dne 16.6.2011

 

Formuláře a krizové řízení

 

     
č.j.257/2019 z 21.8.2019 Spolek pro odhalování a medializování korupce Spolek pro odhalování a medializování korupce-UPLACENÍ.cz-Domistav CZ a Domistav HK nabídka veřejné zakázky).pdf
č.j.344/2018 z 3.1.2019 KAMIKA TRADING, s.r.o. KAMIKA TRADING,s.r.o. -výkon, odměna, objem finančních prostředků na pověřence pro ochranu osobních údajů).pdf
č.j.293/2017 z 11.9.2017  Codes cz Č.j.293 2017.pdf
č.j.254/2017 z 17.8.2017   Č.j. 254 2017.pdf
č.j. 206/2017 z 7.7.2017 REMA AOS, a.s. č.j. 206 2017.pdf
č.j.183/2017 z 13.6.2017 Českomoravská světelná s.r.o. Obec Beňov VO k 21.6.2017.pdf
č.j.94/2017 z 20.3.2017   č.j. 94 2017.pdf
č.j.57/2017 z 20.2.2017 ISTAV Media Praha

Istav Media, s.r.o. - žádost o poskytnutí informace.pdf

č.j.7/2017 z 7.1.2017  

č.j. 7 2017.pdf

č.j.399/2016 z 5.10.2016  

 č.j. 399 2016.pdf

Darovací smlouva.pdf

0000001882969319_20160930_K_006_000_M_C.pdf

č.j. 45/016 z 9.2.2016 ISTAV Media Praha Investiční plán 2016-2017.pdf
č.j. 97/2015 z 30.3.2015 Heagl, s.r.o. Frýdek Místek Investiční plán 2015.pdf
č.j. 84/2015 z 16.3.2015 Business Media CZ, s.r.o. Praha Investiční plán 2015 (Busines Media).pdf
č.j. 168/2014 ze dne 24.4.2014 Business Media CZ, s.r.o. Praha Investiční plán 2014 (13.5.2014).pdf
č.j. 26/2013 ze dne 18.1.2013 Business Madia CZ, s.r.o. Praha Investiční plán 2013.pdf
 č.j. 487/2013 ze dne 30.12.2013 Bisiness Media CZ, s.r.o. Praha Investiční plán 2014.pdf
č.j. 482/2013 ze dne 18.12.2013 Státní pozemkový úřad Praha Majetkové vyrovnání s církvemi.pdf

 

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpáva za rok 2018.pdf
Výroční zpráva 2017.pdf
Výroční zpráva 2016.pdf
Výroční zpráva 2015.pdf
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013.pdf
Výroční zpráva za rok 2014.pdf